STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
 • oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Oferta inwestycyjna

POŁANIEC - MIASTO, W KTÓRYM ROZWINIESZ  SKRZYDŁA!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ

OFERTĄ INWESTYCYJNĄ!

DOSTĘPNE W GMINIE POŁANIEC
ZGODNE Z ZAPISAMI ZAWARTYMI W:
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY POŁANIEC

 

STREFA INWESTYCYJNA "A" - ok. 2,2 ha

STREFA INWESTYCYJNA "B" - ok. 8 ha

STREFA INWESTYCYJNA "C" - ok. 50 ha

STREFA INWESTYCYJNA "D" - ok. 42 ha

LOKALIZACJE , KTRÓE MOGĄ BYĆ DEDYKOWANE RÓWNIEŻ POD KĄTEM INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ FARM FOTOWOLTAICZNYCH

 

W przypadku zainteresowania innymi lokalizacjami, niż wymienione powyżej, Miasto i Gmina Połaniec może również udostępnić informacje o innych działkach będących w zasobach gruntowych gminy.


LOKALIZACJA I KOMUNIKACJA

P O Ł A N I E C to miasteczko położone w południowo- wschodniej części woj. Świętokrzyskiego, w powiecie staszowskim. Granicę gminy od wschodu stanowi rzeka Wisła, zaś od północy i zachodu kompleks Lasów Golejowskich. Gmina znajduje się we wschodniej części Niecki Połanieckiej, będącej częścią Kotliny Sandomierskiej. Połaniec położony jest przy drodze krajowej nr 79 na trasie Kraków – Sandomierz oraz drodze wojewódzkiej nr 764 na trasie Kielce – Rzeszów, prowadzącej w stronę autostrady A4 oddalonej od Połańca o ok. 60 km

Połaniec, to nie tylko nowoczesna infrastruktura, czyniąca nasze miasto atrakcyjnym miejscem do życia. To przede wszystkim doskonała lokalizacja dla rozwoju współczesnego biznesu. Lokalna społeczność o dużym potencjale zapewnia konkurencyjne warunki rynkowe, a otwarta polityka władz samorządowych gwarantuje wsparcie na każdym etapie inwestycji. Sprzyjające warunki rozwoju przedsiębiorczości i dobra komunikacja zachęcają do lokowania inwestycji właśnie tutaj

Podstawowym wyzwaniem związanym z planowaniem inwestycji jest wybór właściwej LOKALIZACJI jak również właściwa ocena jej potencjału gospodarczego. Wspierając potencjalnych inwestorów, dostarczamy im szczegółowe plany, wiarygodne informacje oraz rzeczowe oceny potencjału inwestycyjnego.

 

 

Na terenie gminy Połaniecznajduje się pięć obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ok 140 ha z możliwością powiększenia o kolejną powierzchnię. Działki te posiadają walory, które powodują, że mogą one stać się dla inwestorów interesującym miejscem do lokowania kapitału. Ponadto Rada Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę Nr XXXI/199/2016 z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec, w którym znajdują się obszary działalności gospodarczej, produkcyjnej i usługowej o łącznie powierzchni ok. 570 ha.

Najważniejsze ich atuty to:

 • dogodna lokalizacja,
 • dobre rozwiązania komunikacyjne,
 • szeroki wachlarz ulg i udogodnień,
 • deklarowana gotowość do współpracy władz samorządowych z przyszłymi inwestorami.

 

Wysokie lokaty w niezależnych rankingach w ostatnich latach są najlepszym przykładem na to, że samorząd Połańca jest aktywny i otwarty, posiadający pełną ofertę dla inwestora, ale także pamiętającym o mieszkańcach i skupionym na działaniach podwyższających poziom ich życia.

Oferta została przygotowana tak, aby sprostać nawet najwyższym wymaganiom. Połaniec dysponuje obecnie bardzo atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi w tej części Polski. Środki unijne pozwoliły przygotować kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne we wszelkie media: wodociąg, gazociąg, kanalizację deszczową, sanitarną, ciepłociąg, gazociąg, kanalizację teletechniczną, sieć elektroenergetyczną, stację transformatorową, pompownię ścieków sanitarnych oraz oczyszczalnię wód gruntowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, a także drogi do transportu ciężkiego, ciągi piesze oraz oświetlenie terenu.


DLACZEGO WARTO U NAS ZAINWESTOWAĆ?

 • pomoc regionalna dla inwestorów, którzy otrzymają decyzję o wsparciu  przyznaną przez Specjalną Strefę Ekonomiczną „Starachowice” S.A
 • wysokie ulgi dla inwestorów w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości,
 • korzystne położenie geograficzne oraz dostępność komunikacyjna,   
 • wysoki standard obsługi i daleko idąca pomoc formalno-prawna na każdym etapie prowadzenia inwestycji,
 • tereny inwestycyjne kompleksowo uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną,
 • pełne zaplecze dydaktyczne w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
 • nowoczesna baza edukacyjna z rozwojowymi kierunkami kształcenia,
 • bliski dostęp do wyższych uczelni,
 • otwartość władz gminnych, powiatowych i wojewódzkich na propozycje współpracy w zakresie pomocy w pozyskiwaniu kadry pracowniczej (korzystanie z tworzone,
 • Bazy Danych  Wszystkich Zawodów)i jej kształceniu w preferowanych zawodach,
 • atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego i bogata infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form wypoczynku,
 • możliwość współpracy z innymi firmami na poziome produkcji i usług.

 


Wsparcie Miasta i Gminy Połaniec dla Inwestorów
zainteresowanych ulokowaniem swojego kapitału na obszarze inwestycyjnym zlokalizowanym na terenie Miasta i Gminy Połaniec lub w regionie Połańca

Działając w imieniu Samorządu Miasta i Gminy Połaniec oraz mieszkańców informujemy, iż potencjalni Inwestorzy zainteresowani ulokowaniem swojego kapitału na obszarze inwestycyjnym zlokalizowanym na terenie Miasta i Gminy Połaniec lub w regionie Połańca, tworzących nowe miejsca pracy,  których zakres działalności jest zgodny z zapisami zawartymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec oraz z Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla danego terenu oraz powszechnie akceptowalny przez społeczeństwo mogą liczyć na wsparcie Miasta i Gminy Połaniec w zakresie:

 • uzyskania kompleksowej publicznej informacji na temat oferty inwestycyjnej gminy Połaniec dającej możliwość realizacji inwestycji w tym procedur i okresów czasowych związanych z nabywaniem gruntów gminnych.
 • pozyskiwania niezbędnej kadry pracowników (korzystanie z tworzonej przez Miasto i Gminę Połaniec Bazy Danych Wszystkich Zawodów);
 •  promocji inwestycji w mediach lokalnych;
 • pomocy w sprawach związanych ze specjalną strefą ekonomiczną;
 • pomocy w bieżącym działaniu inwestora po zakończeniu realizacji inwestycji;

Miasto i Gmina Połaniec prosi o zgłaszanie wszelkich uwag, które w jakiś sposób mogłyby ograniczać możliwości inwestowania przyszłym inwestorom, do zapisów zawartych w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec, Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz ofercie inwestycyjnej zgodnych z kierunkami rozwoju ujętymi w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Połaniec. Tego typu działanie Miasta i Gminy Połaniec ma na celu zapewnienie jak najlepszy warunków inwestowania i rozwoju.

 


Oferta Miasta i Gminy Połaniec w zakresie budownictwa jedno i wielorodzinnego

Zalety:

 Kompleksowe tereny inwestycyjne stworzone na terenie Miasta i Gminy Połaniec
zostały uznane za najlepsze w kraju otrzymując wyróżnienie Ministra Gospodarki
i mogą liczyć na rekomendację w kraju i za granicą.

http://portal.polaniec.eu/userfiles/wielkie_wyroznienie4.jpg

Gmina Połaniec stworzyła atrakcyjny kompleks pięciu obszarów inwestycyjnych,
otwierając tym samym drogę przyszłym inwestorom
.


CHCESZ PRZEKONAĆ SIĘ, CO JESZCZE DZIEJE SIĘ W NASZYM MIEŚCIE?

Po prostu dołącz do Nas!DANE TELEADRESOWE:

URZĄD MIASTA I GMINY W POŁAŃCU
ul. Ruszczańska 27
28-230 Połaniec
tel. (015) 865 03 05
fax. (015)865 03 28
e-mail: sekretariat@poczta.polaniec.eu
www. portal.polaniec.eu

Godziny pracy Urzędu:

pon, śr - pt -  godz. 7:00 - 15:00

wt - godz. 8:00- 16:00Osoby do kontaktu:

Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pomocowych i Rozwoju Gminy - Aneta Matusiewicz,  tel. 015 865 01 69, + 48 604 45 59 94 e-mail:aneta.matusiewicz@poczta.polaniec.eu

Pracownik ds. kontaktów z inwestorami - Joanna Bugaj, tel. 015 865 82 66 e-mail: joanna.bugaj@poczta.polaniec.eu

 

Formy wsparcia dla inwestorów

 

A po pracy...

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.