STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
 • oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
PLANY ROZWOJU MIASTA I GMINY POŁANIEC

KONCEPCJA CAŁODOBOWEGO DOMU SENIORALNEGO W POŁAŃCU

 

KONCEPCJA BUDOWY PRZEDSZKOLA NA OS. PÓŁNOC W POŁAŃCU

Przedstawiona koncpecja obejmuje budowę obiektu przedszkola na os. Północ w Połańcu. Obiekt pzrewiduje m. in. cztery oddziały z przyporządkowanymi łazienkami i magazynkami, jeden oddział żłobkowy z oddzielnym wejściem, salę gimnastyczną, salę do terapii integracyjnej, duży plac zabaw, podwórko talentów – plac do rozwoju myślenia kreatywnego. Przybliżony koszt realizacji inwestycji wg wstępnego kosztorysu inwestorskiego to 11,2 mln zł.

WIZUALIZACJA:

ELEWACJE:

PRZEKRÓJ:

RZUT:

SCHEMAT:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

 

 

KONCEPCJA BUDOWY NOWEGO PIĘTROWEGO BUDYNKU PRZYCHODNI, JEGO ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGŁEGO

Przedstawiona koncepcja budynku to przede wszystkim funkcjonalność i spełnione wszystkie standardy tak, by przyszli pacjenci przyjmowani byli w komfortowych warunkach.

 

 

KONCEPCJA BUDOWY INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC

Połaniec czyni starania zmierzające do stworzenia oferty wspierającej przedsiębiorczość poprzez zapewnienie preferencyjnych warunków prowadzenia i rozwijania działalności.  Mowa o Inkubatorach Przedsiębiorczości przyczyniających się do zwiększenia potencjału i zdolności świadczenia usług przez instytucje otoczenia biznesu. Dzięki zarządzanemu inkubatorowi można poszerzyć i podnieść jakość świadczonych usług, ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej. Celem jest udostępnienie infrastruktury dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, osób stawiających swoje pierwsze kroki w biznesie, ale i dla tych już funkcjonujących.  To pomysł na zaistnienie i rozwój firm.

 

►KONCEPCJA GOTOWA

Miasto i Gmina Połaniec po przeprowadzonych konsultacjach dzisiaj jest już w posiadaniu opracowanych koncepcji na budowę inkubatorów przedsiębiorczości na strefach inwestycyjnych. Koncepcja została opracowana z uwzględnieniem kosztów eksploatacyjnych wynikających z zastosowanych rozwiązań projektowych. Zawiera również podział zakresu na etapy w przypadku budowy obiektu w celu otrzymania dofinansowania z różnych źródeł w różnym czasie,  a także kompleksowe dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych w części parteru oraz wykonanie fotoprezentacji komputerowej.

Strefa inwestycyjna "B"

Lokalizacja obszaru, na którym zlokalizowane będą inkubatory przedsiębiorczości (kolor żółty)

Przewiduje się:

 • - budowę obiektów kubaturowych;
 • - wykonanie utwardzonych dojść do budynków oraz miejsc postojowych;
 • - budowę drogi wewnętrznej – ciągu pieszo-jezdnego o parametrach drogi pożarowej;
 • - wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych;
 • - zagospodarowanie obszaru elementami małej architektury i projektem zieleni wysokiej

 

 

Strefa inwestycyjna "C"
Lokalizacja obszaru pod inkubatory przedsiębiorczości
 (kolor żółty)

Przewiduje się:

 • - budowę obiektów kubaturowych
 • - wykonanie utwardzonych dojść do budynków oraz miejsc postojowych;
 • - budowę drogi wewnętrznej – ciągu pieszo-jezdnego o parametrach drogi pożarowej;
 • - wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych;
 • - zagospodarowanie obszaru elementami małej architektury i projektem zieleni wysokiej
 • Kompleks składać się będzie z budynku biurowego i budynku hali produkcyjno-magazynowej. Całość jest połączona spójnym wewnętrznym systemem komunikacji pieszej i kołowej. W ramach dróg zaprojektowano wydzielone miejsca postojowe dla samochodów osobowych i place manewrowe.

 

 

Plany rozwoju Miasta i Gminy Połaniec to koncepcja rozwoju, zidentyfikowane zadania inwestycyjne oraz wypracowane założenia prowadzące do wzmocnienia potencjału społecznego, kulturowego i gospodarczego. Kompleksowe podejście do rozwoju Miasta i Gminy Połaniec, obejmujące wszystkie sfery życia, jest podstawowym elementem do stworzenia bogatej oferty społecznej, gospodarczej i inwestycyjnej. Uwzględnia potencjał rozwojowy, a przede wszystkim obejmuje potrzeby i aspiracje mieszkańców.

Niniejsza zakładka sukcesywnie przedstawiać będzie informacje na temat projektów i działań przewidzianych do realizacji w naszym otoczeniu w najbliższych latach, z uwzględnieniem i podziałem na poszczególne dziedziny życia, w tym m. in. ochronę środowiska, oświatę, sport, kulturę, ochronę zdrowia czy działania infrastrukturalne.


(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)


(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)

 


(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)


(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)


(kliknij na obrazek, aby zobaczyć)

 

 

ZAKŁADKA W BUDOWIE...

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.