STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Strefa A

STREFA INWESTYCYJNA „A”

Strefa inwestycyjna „A” o powierzchni ok. 2,2 haprzy ul. Krakowskiej w Połańcu, przy drodze krajowej nr 79 relacji Sandomierz – Kraków, uzbrojona w wodociąg, kanalizację deszczową i sanitarną, sieć energetyczną i oświetlenie, to teren na którym funkcjonuje obecnie NOWOCZESNY PLAC TARGOWY.

Na placu do zagospodarowania znajduje się: 20 domków drewnianych o pow. 16 m2 każdy, dwie zadaszone wiaty handlowe o łącznej powierzchni ponad 1100 m2, 484 miejsca handlowe, budynek portierni wyposażony w kolektory słoneczne, parking dla samochodów osobowych w ilości 65 miejsc postojowych i 8 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz dwie altany grillowe.

Dostępny parking dla samochodów osobowych.

 

TEREN Z PRZEZNACZENIEM POD USŁUGI ORAZ HANDEL DETALICZNY.

 

Wokół strefy inwestycyjnej "A” znajdują się grunty, dla których Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje m.in. tereny zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i usług. Działki te stanowią własność Miasta i Gminy Połaniec jak również własność prywatną

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (część II, obejmująca zachodnią część miasta), uchwalony Uchwałą Nr XXI/118/08 Rady Miejskiej w Połańcu  z dnia 24 kwietnia 2008 roku /Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2008 r. Nr 137 poz. 1906/.

 

 

 

Strefa inwestycyjna "A" została przygotowana w ramach projektu pn.: „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP II”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

Wartość całkowita: 3 671 643,57 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 857 913,52 zł

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.