STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
 • oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Wizytówka gospodarcza miasta

1. DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

2. EDUKACJA

3. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

4. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POŁANIEC

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA

Sprzyjające warunki rozwoju przedsiębiorczości i dobra komunikacja zachęcają do lokowania inwestycji na terenie Miasta i Gminy Połaniec, które leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie staszowskim. Granicę gminy od wschodu stanowi rzeka Wisła, zaś od północy i zachodu kompleks Lasów Golejowskich. Gmina znajduje się we wschodniej części Niecki Połanieckiej, będącej częścią Kotliny Sandomierskiej. Miasto Połaniec położone jest przy drodze krajowej nr 79 na trasie Kraków – Sandomierz oraz drodze wojewódzkiej nr 764 na trasie Kielce – Połaniec – Tuszów Narodowy.

Przybliżone odległości drogowe do ważniejszych miast:

 • Połaniec – Katowice – 187 km
 • Połaniec – Kielce – 77 km
 • Połaniec – Kraków – 114 km
 • Połaniec – Lublin – 168 km
 • Połaniec – Mielec – 25 km
 • Połaniec – Łódź – 227 km
 • Połaniec – Rzeszów – 80 km
 • Połaniec – Sandomierz – 50 km
 • Połaniec – Tarnów – 68 km
 • Połaniec – Tarnobrzeg – 41 km
 • Połaniec – Warszawa – 234 km

 

Najbliższe lotniska komunikacyjne:

Mielec (cargo, połączenia nieregularne) – 23 km,

Rzeszów-Jasionka – 80 km,

Kraków-Balice – 156 km,

Warszawa-Okęcie – 232 km

Kolej:

W Połańcu znajduje się stacja kolejowa. Przebiegająca linia kolejowa nr 75 obsługuje ruch towarowy (bocznica rozładunkowa).

Najbliższe  przejścia graniczne:

Barwinek (ze Słowacją) – 148 km

Piwniczna-Zdrój (ze Słowacją) – 158 km

Medyka (z Ukrainą) – 170 km

 

Most drogowy przez Wisłę (Połaniec – Tuszów Narodowy), który łączy województwa świętokrzyskie i podkarpackie zapewnia potencjalnym inwestorom bardzo dobry dostęp do połanieckiej strefy inwestycyjnej. Dogodna lokalizacja terenu i połączenie z głównymi węzłami komunikacyjnymi stwarza doskonałe perspektywy rozwoju, a także nieograniczone możliwości dla inwestorów.

 

powrót do początku strony

 

 EDUKACJA

 

Kształcenie zapewniają: Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie i Liceum Ogólnokształcące im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym w następujących kierunkach kształcenia
 
 
 
 

 

 

 

powrót do początku strony

 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

 

Strefa Inwestycyjna "A"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (część II, obejmująca zachodnią część miasta), uchwalony Uchwałą Nr XXI/118/08 Rady Miejskiej w Połańcu  z dnia 24 kwietnia 2008 roku /Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 10 lipca 2008 r. Nr 137 poz. 1906/.

 

Strefa Inwestycyjna "B"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (część I, obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej), uchwalony Uchwałą Nr XXXII/231/05 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 czerwca 2005r. roku /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 23 sierpnia 2005r. Nr 201 poz.2379/.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (część I, obejmująca północną część miasta Połańca do rzeki Czarnej), uchwalony uchwałą Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015r. /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 10 marca 2015 r. poz. 843/.

 

Strefa Inwestycyjna "C"

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów wsi: Brzozowa, Luszyca, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalony Uchwałą Nr  LI/299/10  Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 22 kwietnia 2010 r. / Dz. Urz. Woj. Święt.  Nr 236 poz. 2348/ .

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalona Uchwałą Nr XXI/134/11 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 14 grudnia 2011 r. / Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 11 stycznia 2012 r. poz. 84/.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalona Uchwałą Nr LIX/381/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 23 czerwca 2014 r. /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 28 lipca 2014 poz. 2196/.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalona Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 stycznia 2015 r. / Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 10 marca 2015 poz. 842/.

Zmiana tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Brzozowa, Luszyca, Łęg, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia i Zawada w gminie Połaniec, uchwalona Uchwałą Nr LV/340/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 15 stycznia 2018 r. /Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 06.02.2018 r. poz. 546/.

 

Strefa Inwestycyjna "D"

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Brzozowa I”, który przewiduje tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i obsługi rolnictwa uchwalony Uchwałą Nr LXVI/427/2018 z dnia 27 września 2018roku.

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY POŁANIEC

 

Strefa Inwestycyjna "E"

  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Połaniec m.in. w zakresie obszaru Rudniki z wyznaczeniem terenu lokalizacji zabudowy przemysłowej w tym, związanej z urządzeniami do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW wraz ze strefą ochronną ograniczonymi do urządzeń wykorzystujących energię słoneczną uchwalone Uchwałą Nr XXXI/199/2016 Radz Miejskiej w Połańcu z dnia 27 października 2016 roku

powrót do początku strony

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.