STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

OGŁOSZENIE

Dodano przez: A.K. 

USUWANIE AZBESTU
 
Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec  informuje, że istnieje  możliwość uzyskania pomocy w kwestii demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. 
W związku z tym osoby, które planują w 2021 roku:
    a) wymianę pokryć dachowych, powinny złożyć  następujące dokumenty:
    • deklarację uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów     zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
    • wniosek o dotację prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem    wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta i gminy Połaniec;
    • informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
    • kopię zgłoszenia wymiany Staroście Staszowskiemu;
    • tytuł prawny do działki.
b)  przekazanie odpadów zawierających azbest, powinny złożyć następujące dokumenty:
    • deklarację uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
    • wniosek o dotację prac związanych z pakowaniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Połaniec;
    • informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
    • kopię zgłoszenia wymiany Staroście Staszowskiemu;
    • tytuł prawny do działki;
    • oświadczenie firmy uprawnionej do demontażu wyrobów zawierających azbest o prawidłowości wykonania prac.
 
Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu  do dnia 01.03.2021 roku. 
 
Druki deklaracji, wniosków, informacji, oceny - można pobrać ze strony http://portal.polaniec.eu/pl/dla_mieszkancow/ lub   w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu  Informacji telefonicznej udziela:  Tadeusz Jarzyna 15 8650141.
 
 
Załączniki:
08 luty 2021 Czytaj więcej

Połaniec nocą

Dodano przez: A.K. 

Pięknie oświetlony Połaniec zachwyca nocą.

Ciemność oraz tysiące świateł powodują, że nasze miasto wygląda wyjątkowo.

Połaniec nocą

08 luty 2021 Czytaj więcej

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na strefie inwestycyjnej D

Dodano przez: A.K. 

INFORMACJA

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 9 lutego 2021 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej, gmina Połaniec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 712/4 o pow. 5,9688 ha określonej jako obszar inwestycyjny nr 1, 712/3 o pow. 6,4377 ha określonej jako obszar inwestycyjny nr 2, 712/2, 713/9 , 713/10, 581/2 i 540/2 o łącznej pow. 6,4788 ha  określonych jako obszar inwestycyjny nr 3, 712/1, 713/8, 581/1, 579/2, 564/2 i 540/3 o łącznej pow. 9,0632 ha określonych jako obszar inwestycyjny 
nr 4  oraz 713/5 o pow. 0,7479 ha określonej jako obszar inwestycyjny nr 8, w obrębie Strefy Inwestycyjnej D, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
 
Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz  www.portal.polaniec.eu.
 
 
Załącznik:
 
08 luty 2021 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Drodzy widzowie!!!
 
Już od 12 lutego Kino Impresja wznawia działalność  z zachowaniem bezpiecznego reżimu sanitarnego. 
 
Do zobaczenia!!!!
05 luty 2021 Czytaj więcej

Czasopismo „Kosynier – Nasza Ziemia Połaniecka” wraca do wersji papierowej

dodano przez: red. 


Miło mi poinformować, że po wielu miesiącach wydawania czasopisma lokalnego „Kosynier – Nasza Ziemia Połaniecka” w związku z pandemią wyłącznie w wersji cyfrowej, została podjęta decyzja o przywróceniu również wersji papierowej. Już kolejny numer czasopisma trafi zgodnie z pierwotnym założeniem bezpośrednio do mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec, oczywiście z zachowaniem wszystkich wymaganych zasad reżimu sanitarnego. Czasopismo posiada charakter powszechny i skierowane jest do całej wspólnoty samorządowej jako periodyk nieodpłatny i jest to  jedna z najskuteczniejszych form informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach z naszego miasta i gminy.

 

Dominika Reichert

Redaktor naczelna 

05 luty 2021 Czytaj więcej

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ

dodano przez: red. 

04 luty 2021 Czytaj więcej

LICZYMY SIĘ DLA POLSKI

dodano przez: red. 

FILM INFORMUJĄCY O POWSZECHNYM SPISIE LUDNOŚCI W 2021

04 luty 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu

od godziny 15:00 w dniu 04.02.2021 r. do godziny 09:00 w dniu 05.02.2021r.

04 luty 2021 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu

od godziny 15:00 w dniu 04.02.2021 r. do godziny 09:00 w dniu 05.02.2021r.

Prognozuje się również wystepowanie silnego wiatru od godz. 22:00 dnia 03.02.2021 r. 

do godz. 12:00 dnia 04.02.2021 r.

04 luty 2021 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.