STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ZAWIADOMIENIE

                                                                                                  Połaniec, dnia 09.12.2020r.
                                               
 
                                           Porządek obrad
       na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 16 grudnia 2020 roku
                                             (godz. 15:30)
 
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad/x
.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XXXIII/2020, Nr XXXIV/2020.
4. Apel Rady Miejskiej w Połańcu do Zarządu Enea Elektrownia Połaniec S.A.
 w sprawie nowej taryfy dla energii cieplnej, zaproponowanej przez Zarząd Enea
 Elektrownia Połaniec S.A. oraz kontynuacji działań w zakresie czystego powietrza
 i ochrony środowiska.
5. Podjęcie uchwał:
 a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
 i Gminy Połaniec na lata 2020 – 2025,
 b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020
 rok,
 c/podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
 Połaniec na lata 2021 – 2025,
 d/podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na
 2021 rok,
 e/podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy
 Połaniec,
 f/podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020
 rok stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVII/167/2020 Rady Miejskiej
 w Połańcu z dnia 30 stycznia 2020 roku po jego zmianie,
 g/podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty
 adiacenckiej,
 h/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki numer 313
 o powierzchni 0,05ha położonej w Brzozowej gmina Połaniec,
 i/podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu
 położonego przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Połańcu na okres 10 lat oraz na
 odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia wyżej wymienionej umowy,
 j/podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Zdrowia
 i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Połańcu, z pełnionej funkcji,
 k/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Spraw
 Społecznych Rady Miejskiej w Połańcu,
 l/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Spraw
 Społecznych Rady Miejskiej w Połańcu,
 m/podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia i Spraw
 Społecznych Rady Miejskiej w Połańcu.
6. Informacje bieżące na temat:
 a/pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
 b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja
 dotycząca realizacji inwestycji,
c/pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje radnych.
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
 
/x – do porządku obrad mogą być
 wprowadzone dodatkowe tematy
 
                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                        Stanisław Lolo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zebranie Komisji:
16.12.2020 – godz. 1330 wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji
 Rolnictwa i Komisji Budżetu

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu

 

                                                                     INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

09 grudzień 2020 Czytaj więcej

Wsparcie inwestycyjnych zadań dla gmin ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dodano przez: A.K. 

Gmina Połaniec złożyła 4 wnioski wspierające mieszkańców naszej gminy w zakresie zdrowia, wychowania, opieki i pomocy wspierającej lokalne przedsiębiorczości.
Do realizacji tych zadań nasz gmina przygotowywała się wiele lat, pozyskując w tym celu grunty, opracowując plany miejscowe, koncepcje i uzyskując pozwolenie na budowę.
 
Lista złożonych wniosków:
09 grudzień 2020 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

08 grudzień 2020 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

07 grudzień 2020 Czytaj więcej

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

dodano przez: red.

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

NR 11(50) LISTOPAD 2020

07 grudzień 2020 Czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie z Mikołajem 6 grudnia 2020

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Już dzwonią sanie Mikołaja!
 
Zrób niespodziankę swojemu dziecku i zaproś Mikołaja i jego pracowitego Elfa do domu.
Pomimo trudnej sytuacji związanej z obostrzeniami w czasie trwającej nadal pandemii, możemy wspólnie w bezpieczny sposób, wywołać uśmiech i radość na buziach wszystkich dzieci. W zamian za nasze tradycyjne mikołajkowe spotkania, proponujemy Państwu interaktywną zabawę z naszym Mikołajem i jego pracowitym Elfem zrealizowaną w formie FILMU – ONLINE .
 
Spotkanie on-line pełne zagadek, zabawy i niespodzianek to interaktywny program animacyjny pt. „Jak to Mikołaj prezenty pakuje"  opowiada o zabawnych perypetiach Mikołaja i jego Elfów.
W czasie, kiedy dzieci będą zajęte wspólną zabawą z Mikołajem, Państwo będą mogli umieścić prezenty w stosownym miejscu.
Wystraczy przeczytać instrukcję i pobrać link do całego filmu, który będzie aktywny 6 grudnia w godzinach 17.00- 21.00 https://youtu.be/2CzTnoziSh4
 
Dobrej zabawy!
 
04 grudzień 2020 Czytaj więcej

ŚWIĘTOKRZYSKIE INNOWACJE. 30 LAT SAMORZĄDNOŚCI. 20 LAT WOJEWÓDZTWA

Dodano przez: A.K. 

Publikacja dotyczy pokazania innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego pod kątem promocji poszczególnych regionów.

W publikacji zostały zawarte informacje oraz oferta Miasta i Gminy Połaniec.

Pierwsza strona publikacji Świętokrzyskie innowacje

Publikacja dotyczy pokazania innowacyjnego rozwoju województwa świętokrzyskiego pod kątem promocji poszczególnych regionów.

03 grudzień 2020 Czytaj więcej

KONDOLENCJE

dodano przez: red. 


Z przykrością informujemy, że dnia 30 listopada 2020 r. zmarł

 Były Naczelnik Miasta i Gminy Połaniec, Honorowy Obywatel Połańca, zasłużony dla miasta i połanieckiej społeczności
– inż. Zdzisław Owczarek

 

Wszystkim pogrążonym w smutku

 Rodzinie i Bliskim

śp. Zdzisława Owczarka

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia w tych trudnych dla Wszystkich chwilach

składają

Przewodniczący Rady Miejskiej             Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

- Stanisław Lolo                                - Jacek Tarnowski

 Społeczność połaniecka

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Łodzi na Cmentarzu Starym  w dniu 10 grudnia o godz. 11.15.


Zdzisław Bolesław Owczarek urodził się 21.08. 1937 r. w Łodzi. Z Połańcem związany od 1973 roku, gdzie objął stanowisko kierownika wydziałów: Przygotowania Eksploatacji, Paliw i Transportu, Rozwoju, Inwestycji Towarzyszących w Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.W latach 1982 do 1990 r.  Naczelnik Miasta i Gminy Połaniec. W latach 1973 do 1995 pracował jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w szkołach Elektrowni „Kozienice" i Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu. Koordynator budowy ujęcia wody w Połańcu i pierwszy dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu. W roku 1983 za budowę elektrowni w Połańcu i Kozienicach został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W roku 2004 za zasługi dla naszego miasta otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Połańca. Otrzymał również wiele odznaczeń resortowych, głównie za dobrą pracę zawodową. Pomimo powrotu do rodzinnego miasta do końca związany z Połańcem i zaangażowany w życie społeczności połanieckiej. Zdzisław Owczarek był osobą zawsze chętną do pomocy i wspierania różnych inicjatyw społecznych, życzliwą, dzielącą się swoim doświadczeniem i pomysłami z innymi. Cieszył się uznaniem, sympatią i autorytetem nie tylko wśród mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec.

30 listopad 2020 Czytaj więcej

WAŻNY KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI ZDROWIA W POŁAŃCU - NOWE UDOGODNIENIA!

 

dodano przez: red.


KOMUNIKAT
 

Informujemy, że Przychodnia Zdrowia w Połańcu realizuje wypisywanie recept w następnym dniu po wrzuceniu kartki do skrzynki na recepty z nazwą leków i danymi pacjenta, która jest umieszczona przed wejściem do Przychodni.
 


Informujemy również, że od dnia 26. 11. 2020 roku z myślą o komforcie Pacjentów uruchomiony został dodatkowy, trzeci telefon o numerze: 509 438 450 do rejestracji. Ze względu na ilość wykonywanych do Przychodni połączeń bardzo prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie ich realizacji. Wprowadzona zostaje również z asada oddzwaniania na wyświetlony numer Pacjenta  w przypadku braku możliwości odbioru w danym momencie przez pracownika rejestracji.


Informujemy ponadto, że w Przychodni Zdrowia w Połańcu zostali zatrudnieni dodatkowi lekarze celem zaspokojenia pełnej dostępności do usług (lekarzy)  przez chorych pacjentów w danym dniu.


W związku z powyższym zawiadamiamy, że nie  istnieje już potrzeba przychodzenia do Przychodni  Zdrowia wcześniej niż przed godz. 7.00, czyli otwarciem placówki w celu zarejestrowania się do lekarza.


 

Jednocześnie w celu sprawnej organizacji i zminimalizowania kolejek prosimy o  korzystanie z wprowadzonych udogodnień.


 

27 listopad 2020 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Informujemy, iż transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/3EO-Fty2sjE

Aktualizacja

UWAGA! W związku z koniecznością wydlużenia prac komisji Rady Miejskiej obrady sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbędą się z opóźnieniem.

26 listopad 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.