STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Nabór na panele fotowoltaiczne

GMINA  POŁANIEC

Informuje, że w terminie od 16.11.2020 r. do 23.11.2020r.od godz. 8.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, prowadzony będzie dodatkowy nabór dla osób zainteresowanych (właścicieli budynków jednorodzinnych) zakupem i montażem zestawów paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem unijnym. Nabór prowadzony jest z uwagi na to, że w ramach programu Gmina Połaniec dysponuje środkami umożliwiającymi dofinansowanie większej liczby urządzeń.

Dostępne rodzaje i wielkości instalacji:

Panele fotowoltaiczne

Zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 2,24 kWp

Zestaw przeznaczony jest dla domostw, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi do 2500 kWh

Koszt ponoszony przez mieszkańca: 3 811,20 zł

Zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 3,36 kWp

Zestaw przeznaczony jest dla domostw, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi od 2 500 kWh do 3 500 kWh

Koszt ponoszony przez mieszkańca: 5 241,60 zł

Zestaw paneli fotowoltaicznych o mocy 4,48 kWp

Zestaw przeznaczony jest dla domostw, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi powyżej 3 500 kWh

Koszt ponoszony przez mieszkańca: 7 437,12 zł

Z uwagi na wielkość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania, ilość dostępnych urządzeń jest ograniczona. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń (złożonych deklaracji) i w tej kolejności przydzielane będą zestawy, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na tę inwestycję w tym zamówieniu publicznym. Data i godzina złożenia deklaracji będzie potwierdzona przez pracownika Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych rodzajów i wielkości instalacji udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, pok. nr 203 lub pod numerem telefonu 15 865 0178.

Właścicielom domu jednorodzinnego, którzy w 2020r. poniosą koszty związane z zakupem i montażem instalacji paneli fotowoltaicznych przysługiwać będzie ulga termomodernizacyjna. Kwotę poniesionego wkładu własnego, właściciel będący podatnikiem, będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 

PLAKAT

REGULAMIN

DEKLARACJA

 

 

13 listopad 2020 Czytaj więcej

Obchody 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Tegoroczne obchody upamiętniające 102 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę były jak co roku bardzo ważne, jednakże ze względu na trwającą epidemię uroczystości w naszej gminie były obchodzone z zachowaniem wszystkich, niezbędnych ograniczeń.
12 listopad 2020 Czytaj więcej

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

dodano przez: red.

Drodzy Mieszkańcy i Goście Miasta i Gminy Połaniec przed nami 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 r. spełnił się sen Polaków o wolnym niepodległym kraju. Po rozbiorach i 123 latach zniewolenia Państwo Polskie powróciło na mapę Europy, dzięki pokoleniom Polaków, którzy oddawali swoje życie w walce o lepsze jutro, o Wolną Polskę. Święto Niepodległości na stałe wpisane w kalendarz każdego patrioty, to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym kraju. Jest wyrazem szacunku dla dokonań przodków walczących w obronie Ojczyzny oraz źródłem wiedzy historycznej i umocnieniem patriotycznych korzeni.

Ze względu na pandemię COVID-19, związane z nią ograniczenia, a przede wszystkim w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich tegoroczne obchody w naszej gminie będą odmienne od tych z ubiegłych lat.

W imieniu mieszkańców oraz instytucji i jednostek w 102. rocznicę odzyskania niepodległości, symboliczne kwiaty złoży

Burmistrz – Jacek Tarnowski  i Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo.

Program:

Od godz. 10.00 składanie kwiatów pod Krzyżem Kosynierów, pomnikiem Armii Krajowej i na grobach poległych w I i II wojnie światowej.
Godz. 11.00 Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele parafialnym p/w św. Marcina, odpust parafialny.

10 listopad 2020 Czytaj więcej

Wywieśmy flagi z okazji Święta Niepodległości

dodano przez: red.

Wszystkich Mieszkańców naszego Miasta i Gminy gorąco prosimy o wywieszenie flag narodowych z okazji święta państwowego - kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości.

11 listopada to wyjątkowa data w polskim kalendarzu. Dzień ten powinien mieć dla wszystkich Polaków szczególne znaczenie. Gest ten podkreśli znaczenie święta, będzie również wyrazem szacunku dla walczących o wolną Polskę oraz hołdem dla tych wszystkich, którym zawdzięczamy wolność i niepodległość. 
 


 

10 listopad 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA CKISZ

dodano przez: red. 

Zawieszenie działaności CKiSz od 7 do 29 listopada.

Instytucje kultury zamknięte dla publiczności. To komunikat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z wprowadzonymi nowymi obostrzeniami.

Co oznacza to dla CKiSz i jego odbiorców?

*od 7 do 29 listopada nie będą odbywać się żadne wydarzenia z udziałem publiczności

*zawieszona zostanie zdecydowana większość zajęć amatorskiego ruchu artystycznego – w najbliższym czasie CKiSz przedstawi propozycje i formy zajęć w sieci.


CKiSz czeka  na szczegółowe wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O wszystkich zmianach informować będzie na stronie www.centrum.polaniec.pl i  FB

06 listopad 2020 Czytaj więcej

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

dodano przez: red. 

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

nr 4-10 (43-49) • kwiecień-październik 2020

06 listopad 2020 Czytaj więcej

Komunikat Zespołu Interdyscyplinarnego

dodano przez: red. 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Połańcu mając na uwadze sytuację związaną ze wzrostem zachorowań na Covid-19 informuje, że od dnia 03.11.2020r. posiedzenia grup roboczych będą przeprowadzane w formie zdalnej - do odwołania. W szczególnych przypadkach dopuszczalne są spotkania grupy roboczej w sposób tradycyjny z zachowaniem stosownych środków związanych z ochroną przed zakażeniem.

Pracownicy socjalni pozostają w stałym kontakcie z rodzinami objętymi procedurą Niebieskie Karty.

W przypadku podejrzenia eskalacji przemocy prosimy kontaktować się z :

- Komisariatem Policji w Połańcu pod nr 015/865-00-20 lub 112

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Połańcu pod nr 158650-426; 158650-420

03 listopad 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

                                      ZARZĄDZENIE NR 115/2020
                            BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC
                                            z dnia 3 listopada 2020r.
 
           w sprawie zasad świadczenia pracy zdalnej przez pracowników
                                   Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
 
Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020, poz. 713), art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COViD-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1931) zwanego dalej rozporządzeniem, zarządzam co następuje:
                                                               §1
    1. Działając na podstawie rozporządzenia, polecam pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu wykonywanie pracy zdalnej z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ust. 2
    2. Ze świadczenia pracy zdalnej wyłącza się pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu, jeżeli nie jest możliwe ich wykonanie w ramach pracy zdalnej.
                                                               § 2
    1. Zobowiązuje i upoważnia się  Kierowników Referatów do organizowania pracy zdalnej pracowników danego referatu, tak by zagwarantować ciągłość pracy Urzędu Miasta 
i Gminy w Połańcu.
    2. Upoważnienie obejmuje prawo wyłączenia z pracy zdalnej podległych pracowników 
w sytuacjach opisanych w §1 ust. 2 niniejszego zarządzenia, po wcześniejszym uzgodnieniu z Burmistrzem.
                                                               § 3
Decyzję o wyłączeniu Kierowników i pracowników z pracy zdalnej podejmuje Burmistrz.
                                                               § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podjęcia i obowiązuje do 4 grudnia 2020r.
 
                                                                                                                                        
                                                                                                                Burmistrz
 
                                                                                                          Jacek Tarnowski
03 listopad 2020 Czytaj więcej

Propozycje kinowe na weekend

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W najbliższy weekend zapraszamy do Kina "Impresja" na ponadczasową bajkę o drewnianym pajacu, którego największym marzeniem było zostać chłopcem. Pinokio to opowieść o beztroskiej zabawie, bezgranicznej ojcowskiej miłości, ale przede wszystkim o posłuszeństwie i empatii.
6 listopada godz. 19.00 oraz 7-8 listopada godz. 17.00
 
03 listopad 2020 Czytaj więcej

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 2020 - ŚWIĘTO INNE NIŻ ZAWSZE

dodano przez: red. 

Święto Wszystkich Świętych tj., 1 listopada jak co roku skłania nas ku zadumie i kieruje naszą pamięć ku bliskim zmarłym.  To czas przemyśleń i refleksji nad życiem, których nie ma końca.  Nasze święto to wielowiekowa tradycja, która wiąże się przede wszystkim z  zewnętrznymi oznakami  pamięci czyli szczególną dbałością  o miejsca doczesnego spoczynku  naszych zmarłych jakimi są ich groby. W tym roku to święto będziemy obchodzić nieco inaczej.

Nie zgromadzimy się tłumnie, jak co roku, na grobach naszych bliskich.
Ale na pewno nie zapomnimy i uczcimy pamięć naszych najbliższych i zapewne jak zawsze zapłonie tysiące zniczy...

Fot. Cmentarz w Połańcu

30 październik 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.