STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

AKCJA ODKOMARZANIA W GMINIE POŁANIEC

Informujemy, że od wtorku realizowane są opryski przeciwko komarom na terenie naszej gminy. Informujemy mieszkańców, że działania wykonywane są w przestrzeniach publicznych w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach 5.30 - 9.00 i 16.00 - 22.00. Działania będą kontynuowane sukcesywnie do zakończenia akcji w skali całej Gminy. Opryski wykonywane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy przy pomocy specjalistycznego sprzętu technicznego i środków ochrony osobistej.

15 lipiec 2020 Czytaj więcej

Piękny, zielony Połaniec i kolejny skwer pełen kwiatów

Dodano przez: A.K. 

Mały, pełen kwiatów skwer położony w pobliżu Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu. Zachęca do spacerów i wycieczek rowerowych po okolicy.

Skwer przy ul. Batalionów Chłopskich

15 lipiec 2020 Czytaj więcej

Piękna zieleń w Parku "Tadeusza Kościuszki" w Połańcu

Dodano przez: A.K. 

Piękny, zielony skwer przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Połańcu. To ciekawie zagospodarowane miejsce w centralnej częsci miasta, które zachwyca zielenią i przepięknymi kwiatami. Jest bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców. To tutaj można usiąść na ławce i odpocząć w otoczeniu przyrody.

Skwer przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Połańcu

14 lipiec 2020 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Grafika przedstawia zaproszenie kina "Impresja" w Połańcu na film "Swingersi". Film będzie można obejrzeć w dniach 17 i 19 lipca (piątek, niedziela) o godzinie 19:00. 

14 lipiec 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. 

INFORMACJA
 
Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że w dniu 13 lipca 2020 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Połaniec, położonej w Połańcu przy skrzyżowaniu ulic: Żapniowskiej i Działkowców, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 6953/25 o powierzchni 0,1056 ha.
Ogłoszenie przetargowe podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec a także wraz z załącznikami na stronie internetowej podmiotowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: www.polaniec.eu oraz Biuletynu Informacji Publicznej polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia”.
 
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się na stronach kieleckich Gazety Wyborczej, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

 

 

ZAŁĄCZNIK - INFORMACJA

ZAŁĄCZNIK - PRZETARG

14 lipiec 2020 Czytaj więcej

STOPIEŃ ALARMOWY W KRAJU

P-121-108-20

Zarządzenie NR 94 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium RP  w związku z czym prosimy o zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia oraz bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej.

 

ZARZĄDZENIE NR 94

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia

w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r., od godz. 00.01, do dnia 13 lipca 2020 r., do godz. 23.59.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Rady Ministrów

Mateusz Morawiecki

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

10 lipiec 2020 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez:A.K. Materiał nadesłany

Grafika przedstawia zaproszenie kina "Impresja" w Połańcu na film Piotra Adamskiego pt. "EASTERN" w wersji 2 D.Film będzie można obejrzeć w dniach 10 i 12 lipca (piątek, niedziela) o godzinie 19:00. Czas trwania projekcji wynosi 78 minut, a wstęp na seans jest przeznaczony dla osób od 15 roku życia.

 

 

 

10 lipiec 2020 Czytaj więcej

W GMINIE POŁANIEC RUSZA MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

        dodano przez: red.  


      W dniu  09.07. 2020 r. odbyło się spotkanie robocze w Stopnicy gmin partnerskich, którzy realizują  wspólny projekt na montaż solarnych systemów grzewczych oraz instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla mieszkańców – 425 zestawów (domów).

             Docelowym efektem będzie zmniejszenie kosztów pozyskania energii elektrycznej i cieplnej dla indywidualnych gospodarstw domowych, dla ich właścicieli, poprzez ograniczenie lub brak konieczności poboru z tradycyjnych źródeł. Spotkanie odbyło się z wykonawcą zadania i inspektorem nadzoru i miało na celu omówienie wszelkich warunków i zasad realizacji zadania. Gminę Połaniec reprezentował zastępca burmistrza – Robert Stachowicz i pracownicy merytoryczni.

ZDJ.1 PANELE FOTOWOLTAICZNE

09 lipiec 2020 Czytaj więcej

KORONAWIRUS NIE ODPUSZCZA – przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa

dodano przez: red. 


            Epidemia, która wybuchła na świecie 17 listopada 2019 dotknęła również Polskę. Pomimo różnych restrykcji i obostrzeń wprowadzonych dla mieszkańców zachorowalność nadal występuje. Epidemia COVID nie zwalnia. Koronawirus SARS-CoV-2 wywołał pandemię – wg danych Światowej Organizacji Zdrowia liczba potwierdzonych przypadków na świecie na dzień 9.07.2020 wynosi:

liczba zachorowań na świecie: 12 043 922,
liczba zgonów na świecie: 549 735,

W skali naszego kraju do chwili obecnej:
potwierdzone przypadki: 36 951
wyzdrowiało: 25 477
ofiary śmiertelne: 1 551
Średnia liczba zakażeń z ostatnich 7 dni w Polsce to ok. 274 dziennie (potwierdzonych). 

               Na terenie gminy Połaniec kontynuujemy działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia zakażeniem dla mieszkańców. W instytucjach prowadzonych przez gminę nadal obowiązują i są realizowane wytyczne GIS w następującym zakresie: higiena, pomiar temperatury, stosowanie dystansu, środków ochrony osobistej w uzasadnionych przypadkach zgodnie z zarządzeniami wprowadzonymi przez kierowników jednostek, dezynfekcja przestrzeni i urządzeń, w zamkniętych pomieszczeniach zachowanie konieczności częstej wymiany powietrza. Dodatkowo dezynfekowane są urządzenia przy jednostkach oświatowo – wychowawczych każdego dnia.

09 lipiec 2020 Czytaj więcej

SKATEPARK W POŁAŃCU ZOSTAŁ ODNOWIONY

Dodano przez: A.K. 

    Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i tych nieco starszych amatorów sportów wyczynowych.
Jest to miejsce, które skupia entuzjastów jazdy na deskorolce, czy rolkach, a nawet rowerach.
Każdego popołudnia spotyka się tam liczna grupa osób podzielających wspólną pasję i próbuje swoich sił w coraz to ciekawszych akrobacjach.
Skatepark w Połańcu posiada ciekawy tor przeszkód z rampami o różnych stopniach trudności. Znajdziemy tu m.in.:
- Bank ramp
- Quarter pipe
- Funbox fala z grindboxami prostym oraz łamanym
- Grindbox
- Poręcz prosta
- Minirampa
Ciągła eksploatacja skateparku powoduje, iż nawierzchnia znajdujących się tam ramp uległa zużyciu, dlatego sukcesywnie okresowo wymieniane są uszkodzone elementy.
 

 

09 lipiec 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.