STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
 • oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Z prac Gminy

Przedłużone terminy sporządzenia i przekazania sprawozdań finansowych

 • dodano przez: red
  31 marca 2020 r. przedłużono terminy w zakresie ewidencji oraz sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania sprawozdań lub informacji. Wprowadzone w rozporządzeniu rozwiązania obejmują wydłużenie terminów od 21 dni do 3 miesięcy.
 • Zmiany w zakresie sprawozdawczości finansowej wprowadziła nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa), wczoraj podpisana przez prezydenta. Po jej przyjęciu Minister Finansów wydał rozporządzenie przedłużające terminy.

  Ewidencja księgowa

  Rozporządzenie wprowadza przedłużenie terminów, o których mowa w ustawie o rachunkowości lub rozporządzeniu ministra finansów:

 • o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 60 dni w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy,
 • o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 60 dni, w zakresie terminu zakończenia inwentaryzacji,
 • o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF oraz jednostek sfery budżetowej o 2 miesiące – w zakresie terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • o 60 dni terminu w odniesieniu do ostatecznego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych dla jednostek sfery budżetowej.
03 kwiecień 2020 Czytaj więcej

Pobierz, wydrukuj i powieś. Z Twoją pomocą walka z koronawirusem będzie prostsza!


dodano przez: red

To tylko kilka minut, a dzięki Twojej pomocy możemy szybciej zwalczyć zagrożenie, jakim jest koronawirus. Oto jak możesz to zrobić:

 • Pobierz jeden lub więcej plakatów (dostępne do ściągnięcia na samym dole strony)
 • Wydrukuj je i…
 • Powieś na swoich drzwiach lub na klatce.

Chodzisz do pracy? Jeśli nie możesz wykonywać swoich zadań zdalnie, rozwieś plakaty w swoim biurze, sklepie, warsztacie, fabryce.

Tylko tyle i aż tyle. Ten niewielki gest może uratować wiele osób. Pamiętaj! To bardzo ważne, żeby wszyscy bez wyjątku stosowali się do zasad obecnie obowiązujących. Jeżeli nie musisz wychodzić, zostań w domu. Tylko razem pokonamy zagrożenie.

Materiały

plakat
Plakat​_1​_Powrót​_z​_zagranicy.tif 9.40MB
plakat
Plakat​_2​_Podejrzenie​_koronawirusa.tif 10.15MB
plakat
Plakat​_3​_Kwarantanna.tif 16.64MB
plakat
Plakat​_4​_Bezpieczne​_zakupy.tif 13.14MB
plakat
Plakat​_5​_Bezpieczna​_podróż​_komunikacją​_publiczną.tif 10.44MB
plakat
Plakat​_6​_Wychodzenie​_z​_domu.tif 11.95MB
plakat
Plakat​_7​_Styczność​_z​_innymi​_osobami.tif 12.69MB
plakat
Plakat​_8​_Bezpieczny​_dojazd​_do​_pracy.tif 14.04MB
plakat
Plakat​_9​_Senior.tif 11.19MB
plakat
Plakat​_10​_Zostań​_w​_domu.tif 9.35MB
plakat
Plakat​_11​_Podstawowe​_zasady​_bezpieczeństwajpg.tif 13.64MB

03 kwiecień 2020 Czytaj więcej

Dziecko i koronawirus

dodano przez: red


Czy dzieci chorują na koronawirusa?
To naturalne, że rodzice obawiają się o zdrowie swoich dzieci i szukają informacji o tym, na ile koronawirus może im zagrozić. W Internecie można znaleźć wiele nieprawdziwych informacji, a niektóre media i portale podsycają niepokój rodziców.  Co zatem warto wiedzieć? Dzieci, jeśli zakażą się koronawirusem, przechodzą przez chorobę bardzo lekko, czasem wręcz bezobjawowo. Dotyczy to wszystkich dzieci, nawet tych najmłodszych.  Z tego powodu, z uwagi na dobro Twoich rodziców, starszego pokolenia, ogranicz kontakt dziecka z nimi. Pamiętaj, że dzieci mogą zakażać, a dla osób starszych, z obniżoną odpornością, choroba powodowana przez koronawirusa może być groźna.  Stosuj się do zaleceń dotyczących dzieci, m.in. przebywania w domu, przestrzegania zasad higieny. Dzięki temu ograniczysz ryzyko zakażenia się dziecka.

03 kwiecień 2020 Czytaj więcej

INFORMACJA O NUMERACH RACHUNKÓW BANKOWYCH

dodano przez: red


85 9425 0008 0000 2349 2006 0015

PODATKI I OPŁATY LOKALNE, OPŁATA SKARBOWA


26 9425 0008 0000 2349 2000 0161

OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW


42 9425 0008 0000 2349 2006 0013

CZYNSZE DZIERŻAWNE, WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

03 kwiecień 2020 Czytaj więcej

Informacja o naborze wniosków w ramach Programów „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiło konkurs ofert w ramach programów ; „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2020 oraz „Opieka wytchnieniowa” - 
edycja 2020.  
Szczegółowe informacje na temat programów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pod linkami:
 
 
Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków został wydłużony do 22 kwietnia 2020r.  

 

 
02 kwiecień 2020 Czytaj więcej

Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach


dodano przez: red

Od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.
  z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3. 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

02 kwiecień 2020 Czytaj więcej

Jak należy postępować z odpadami w czasie epidemii koronawirusa?


dodano przez: red

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZACHOWANIEM ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

Obecnie odbiór odpadów komunalnych na terenie naszej gminy odbywa się bez zmian i zgodnie z harmonogramem. Należy jednak wesprzeć pracę sektora komunalnego w tym trudnym momencie poprzez właściwe praktyki we własnych gospodarstwach domowych. Zgodnie z oficjalnie podaną informacją przez Światową Organizację Zdrowia, wirus może przetrwać na przedmiotach nawet kilka dni. Pamiętajmy zatem, by wyrzucane odpady szczelnie zamykać, a zużyte produkty takie jak chusteczki, rękawiczki czy maseczki zapakować do foliowej torebki i wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane. W ten sposób zminimalizujemy ryzyko przekazania wirusa kierowcom śmieciarek.

Należy pamiętać, że obok lekarzy czy pielęgniarek, kierowców komunikacji publicznej i sprzedawców w sklepach, pracownicy odbierających odpady znajdują się również na pierwszej linii walki z wirusem. Nie mają możliwości pracować zdalnie dlatego również pracownikom branży komunalnej należy okazać zrozumienie i naszą wdzięczność.
02 kwiecień 2020 Czytaj więcej

„Godziny dla seniora” - są wyjątki


dodano przez: red

Wyjątki dla aptek i stacji benzynowych w przypadku „godzin dla seniora”, a także rozszerzona lista osób, które mogą pozostać w zamykanych hotelach – to najważniejsze zmiany w opublikowanym 31 marca rozporządzeniu w sprawie ograniczeń w związku z epidemią. Jakie są najważniejsze zmiany?

W rozporządzeniu wprowadzającym nowe zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa uszczegółowiono kilka kwestii - m.in.:


 1. Jeśli mieszkałeś w hotelu przed wejściem w życie rozporządzenia z dnia 31 marca, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.

Hotele i inne miejsca noclegowe zostają zamknięte. Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla:

 • osób w kwarantannie lub izolacji,
 • personelu medycznego,
 • osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych),
 • osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca.

Jeśli więc przed wejściem nowych przepisów nocowałeś w hotelu, możesz dokończyć swój pobyt zgodnie z planem.


 1. Miejsca pracy – ułatwienia dla linii produkcyjnych

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. Dotyczy to przede wszystkim stanowisk pracy poszczególnych osób, które muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.


 1. Wyjątki w „godzinach dla seniora” (10:00-12:00)

Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”, które polega na obsłudze w godzinach od 10:00 do 12:00 jedynie osób powyżej 65. roku życia. Obowiązuje je także zasada „3 osoby na jedno stanowisko kasowe” tak jak pozostałe sklepy i punkty usługowe.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie ws. ograniczeń w związku z epidemią http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/577

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/577

02 kwiecień 2020 Czytaj więcej

Komunikat ws. odpadów z kwarantanny

dodano przez: red


W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych przez osoby objęte kwarantanną oraz w innych miejscach wyznaczonych do odbywania przez osoby kwarantanny, Główny Inspektor Sanitarny informuje, że odpady takie nadal należy traktować jako odpady komunalne.

02 kwiecień 2020 Czytaj więcej

15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II


dodano przez: red

Dziś przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Papież Polak, 264. następca św. Piotra, zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Rzymie w wieku 84 lat. Jan Paweł II poruszał tematy, które często były dla nas bolesne. Uczył, jak w zmieniającym się świecie zachować postawy chrześcijańskiej religii, jak żyć według zasad, jak chcieć ich przestrzegać. Jak żyć dumnie i z szacunkiem dla innych. Był ostoją moralności dla wielu ludzi - nie tylko chrześcijan.

Jan Paweł II był pierwszym od ponad 450 lat biskupem Rzymu nie pochodzącym z Włoch. Jego pontyfikat był wyjątkowy ze względu na wymiar duchowy papieskiego nauczania, liczbę pielgrzymek oraz kanonizacji. Nazwany „papieżem pielgrzymem”, odbył 104 podróże zagraniczne na wszystkich zamieszkanych kontynentach. Niestrudzenie docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia. Pontyfikat Jana Pawła II trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni i był trzecim co do długości w historii papiestwa. W 2014 roku został kanonizowany przez papieża Franciszka.

Jego pontyfikat wywarł ogromny wpływ na losy świata i Kościoła, a świadectwo życia papieża i jego postawa w obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla milionów ludzi. Postać Jana Pawła II jest bardzo bliska wszystkim Polakom.
 

02 kwiecień 2020 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.