STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

PROMESA NA REWITALIZACJĘ DWORKU SZLACHECKIEGO W RUSZCZY !

Dodano przez: Iwona Stachura

Dnia 14.07.2022r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Jacek Benedykt Nowak odebrał promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach trzeciej edycji Rządowego programu Miasto i Gmina Połaniec otrzymała wsparcie na  rewitalizację zabytkowego dworku szlacheckiego z przełomu XVIII i XIX znajdującego się w miejscowości Ruszcza.

 

 

14 lipiec 2022 Czytaj więcej

Podpisanie umowy „Dostawa i montaż opraw oświetlenia wew. w Publicznym Przedszkolu Filia Nr 1"

Dodano przez: Iwona Stachura

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec w dniu 13.07.2022r. doszło do podpisania umowy pomiędzy Zastępcą Burmistrza Jarosławem Kądzielą a, Panem Michałem Gońskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Elektron – tech” z Padew Narodowa.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż opraw oświetlenia wew. w Publicznym Przedszkolu Filia Nr 1 ul. Żapniowska 1 w Połańcu na kwotę 18 522,00 zł brutto. Zakresem prac jest wymiana 54 sztuk opraw oświetleniowych świetlówkowych na oprawy typu LED w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

14 lipiec 2022 Czytaj więcej

ANKIETA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE PRZYSTĄPIENIA GMINY POŁANIEC DO PROGRAMU „CENTRA OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE”

Gmina Połaniec zamierza aplikować o środki dostępne w Programie „Centra opiekuńczo - mieszkalne” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, poprzez zapewnienie wsparcia w formie pobytu całodobowego w Centrum opiekuńczo-mieszkalnym utworzonym na terenie Połańca.

 

12 lipiec 2022 Czytaj więcej

„ POŻEGNANIE Z TRUSKAWKĄ 2022” SOBOTNI DZIEŃ PEŁEN ATRAKCJI (ZDJĘCIA)

Dodano przez: Iwona Stachura 

W sobotę 09.07.2022 r., po raz kolejny odbył się festyn pn. „ Pożegnanie z truskawką”, który kończy tegoroczny sezon zbioru truskawek. Ruszcza to „królowa zagłębia truskawkowego”, dlatego też święto to wpisało się w tradycję tej miejscowości.

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Pan Jacek Benedykt Nowak wraz z Panią Grażyną Szlęzak - Wójcik dokonali otwarcia imprezy. Podziękowali wszystkim rolnikom za trud tegorocznej pracy, za podtrzymanie wieloletniej tradycji oraz życzyli wszystkim mieszkańcom i gościom udanej zabawy.

Podczas festynu dla najmłodszych czekało wiele atrakcji, wśród których znalazło się między innymi: dmuchańce, animacje i zabawy dla dzieci, studio malowania i tatuażu oraz pokaz baniek mydlanych.

Nie zabrakło konkurencji dla sołtysów o Złotą Truskawkę, stoisk wystawniczych, kiermaszy, występów artystycznych grup tanecznych i wokalnych z Centrum Kultury i Sztuki z Połańca, zespołu ludowego „Niecka Połaniecka”oraz stoisk KGW i Stowarzyszeń z Gminy Połaniec.

 

               

 

 

 

10 lipiec 2022 Czytaj więcej

GIEŁDA STAROCI, PTACTWA EGZOTYCZNEGO I ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

Plakat Giełda staroci, ptactwa egzotycznego i zwierząt futerkowych 10 lipca 2022 roku od godziny 5 rano

Dodano przez J. M. Materiał nadesłany

08 lipiec 2022 Czytaj więcej

Pożegnanie z truskawką

Dodano przez: Iwona Stachura 

Przed nami kolejne wydarzenie utrzymane w klimacie folkowym, a nawiązujące do owocu, uprawianego w gminie Połaniec - truskawki. 9 lipca zapraszamy do sołectwa Ruszcza na Festyn "Pożegnanie z truskawką". W programie wiele atrakcji dla każdego, będą stoiska KGW z Połańca, animacje, dmuchańce i kolorowe kiermasze oraz wesołe konkurencje w ramach Turnieju Sołtysów o Złotą Truskawkę Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec. Żartobliwie na wesoło z ludowymi przyśpiewkami wystąpi młodzież z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu i zagra Kapela "Niecka Połaniecka". Potańcówkę na dechach poprowadzi ZESPÓŁ TAKT. Zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy.

08 lipiec 2022 Czytaj więcej

WIELKIE GRATULACJE ! DLA NASZEGO MISTRZA RAFAŁA GODZWONA

Dodano przez: Iwona Stachura

W dniu 08.07.2022 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy u Burmistrza – Pana Jacka Benedykta Nowaka gościł nasz Mistrz Rafał Godzwon.

Burmistrz wraz z Zastępcą Panem Jarosławem Kądzielą wręczyli bukiet kwiatów i list gratulacyjny. Padły słowa uznania za sportowe zmagania pod adresem naszego sportowca, który osiągnął tak wielki sukces. Bardzo nas cieszy i jesteśmy dumni z tego, że to właśnie w naszej gminie mamy tak wspaniałego mieszkańca. Podziwiamy za charakter, determinację i wolę walki. Rafał Godzwon podziękował za okazane mu wsparcie, opowiadał o niełatwych zmaganiach, w trakcie których wykonał ciężką sportową pracę i zdobył medal .

  

08 lipiec 2022 Czytaj więcej

SPOTKANIE Z INWESTOREM

 

Dodano przez: Iwona Stachura

W dniu 05.07.2022r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec  – u Burmistrza  Pana Jacka Benedykta Nowaka gościł  inwestor, który jest zainteresowany gruntami w strefie ,,B”, ,,D”, oraz ,,E”. Spotkanie organizacyjne odbyło się w gronie pracowników magistratu  i miało na celu omówienie zaistniałych prac przygotowawczych oraz podjęcie działań mających na celu przyspieszenie realizacji inwestycji.

  

07 lipiec 2022 Czytaj więcej

W Połańcu podpisano porozumienie o powołaniu Wiślańskiego Klastra Energii

Dodano przez: Iwona Stachura

W Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w sali konferencyjnej w dniu 05.07.2022r. doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Pana Jacka Benedykta Nowaka, przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Żugaj– Skarbnika Gminy, a 5 gminami:

- Gminą Łubnice reprezentowaną przez Wójt Gminy Łubnice – Panią Annę Grajko, przy kontrasygnacie Pani Izabeli Pszczoły – Skarbnika Gminy

- Gminą Oleśnica reprezentowaną prze Burmistrza Miasta i Gminy – Pana Leszka Judę, przy kontrasygnacie Pani Urszuli Wójcickiej – Skarbnika Gminy

- Gminą Osiek reprezentowaną przez Burmistrz Miasta i Gminy – Pana Rafała Łysika, przy kontrasygnacie Pani Hanny Rzepki – Skarbnika Gminy

- Gminą Rytwiany reprezentowaną przez Wójta Gminy – Pana Grzegorza Forkasiewicza, przy kontrasygnacie Pani Mirosławy Szewczyk

- Gminą Szydłów reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Pana Andrzeja Tuza, przy kontrasygnacie Pani Alicji Kłonickiej – Skarbnika Gminy

- koordynatorem DOEKO GROUP Sp. z o.o. reprezenowaną przez Szymona Kozaka – Prezesa Zarządu oraz Jakuba Maceja – Wiceprezesa Zarządu

Gmina Połaniec pełni funkcję lidera w tym porozumieniu.

 

07 lipiec 2022 Czytaj więcej

Duże oszczędności i czyste powietrze – to inwestycja ekologiczna w trzech gminach - Gmina Połaniec, Gmina Łubnice i Gmina Oleśnica

Dodano przez: Iwona Stachura

ZIELONA ENERGIA DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec w dniu 5.07.2022r. doszło do podpisania umowy pomiędzy trzema gminami: Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Jacka Benedykta Nowaka, Gminą Łubnice reprezentowaną przez Wójta Annę Grajko i Skarbnik Izabelę Pszczoła, Gminą Oleśnica reprezentowaną przez Burmistrza Leszka Judę i Skarbnik Urszulę Wójcik, a wykonawcą spółka pod firmą ,, Sun Fee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Bartłomieja Kleknera.

Docelowym efektem będzie zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i cieplej dla indywidualnych gospodarstw domowych. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie 3 gmin, które wspólnie wystarały się o dotację dla swoich mieszkańców na instalację Odnawialnych Źródeł Energii, w tym instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne. Oszczędności czystego powietrza to najbardziej wymierne korzyści tego zadania.

Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych mieszkańców gmin: Połaniec, Łubnice, Oleśnica w ramach projektu ,,Wzrost wykorzystania odnawialnych Źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”

 

07 lipiec 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.