STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

LOKALNY BIZNES - PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO BIZNESU

Dodano przez: A.K.
 
Integracja lokalnego biznesu, wymiana doświadczeń, tworzenie odpowiedniego klimatu i przestrzeni dla szerokiej współpracy osób, firm i instytucji, a także wspieranie przedsięwzięć na rzecz pobudzania przedsiębiorczości oraz prezentacja najlepszych praktyk biznesowych – temu służy nowa zakładka naszego portalu „LOKALNY BIZNES”.
Gorąco zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Połaniec do nadsyłania na wskazany adres e-mail: agnieszka.krupa@poczta.polaniec.eu formularza zgłoszeniowego  - który dostępny jest  TUTAJ - zawierającego m. in. podstawowe dane o firmie oraz ofertę - opis rodzaju działalności (produkcji, wykonywanych robót, świadczonych usług, działalności handlowej).
 
29 sierpień 2019 Czytaj więcej

Remont drogi w Połańcu

Dodano przez: A.K. 

       W dniu 28 sierpnia została zawarta umowa na „Remont drogi gminnej nr 366074T w km 0+720 do 1+040 w msc. Połaniec 320 mb uszkodzonej w wyniku nawalnych deszczy”.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o. o., które zostało wybrane w drodze przetargu ogłoszonego przez Gminę Połaniec.
 
29 sierpień 2019 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

29 sierpień 2019 Czytaj więcej

BASEN SEZONOWY W POŁAŃCU Z PODGRZEWANĄ WODĄ

Dodano przez: K.K.

    W Gminie Połaniec ogłoszono przetarg na wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn.: System podgrzewania wody w basenie sezonowym rekreacyjnym przy wykorzystaniu istniejącej instalacji solarnej zamontowanej na budynku pływalni krytej Delfin w Połańcu.
    Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie systemu podgrzewania wody w basenie sezonowym rekreacyjnym przy wykorzystaniu istniejącej instalacji solarnej. System podgrzewu wody basenowej będzie wykorzystywał nadwyżki ciepła wytworzonego w istniejącej instalacji kolektorów słonecznych w celu poprawy komfortu użytkowania basenu sezonowego rekreacyjnego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę instalacji doprowadzającej czynnik grzewczy od istniejącej instalacji solarnej do nowego wymiennika ciepła, przebudowę instalacji technologicznej basenowej umożliwiającą przeponowe podgrzanie wody basenowej, automatykę sterującą pracą instalacji wraz z przebudową instalacji w zakresie niezbędnym do obsługi i prawidłowej pracy instalacji podgrzewania wody basenowej. Oferty składać można do 6 września do godziny 10.

28 sierpień 2019 Czytaj więcej

Zakończyła się inwestycja montażu paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Połaniec

Dodano przez: A.K.

       Zakończyła się wspólna inwestycja dla  Gminy Połaniec i Starostwa Powiatowego  pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”.
Cały projekt realizowany był w partnerstwie pomiędzy gminą Połaniec,a powiatem Staszowskim i zakładał budowę 20 mikroinstalacji fotowoltaicznych. 
W gminie Połaniec instalacje zostały zamontowane na 7 dachach budynków użyteczności publicznej.
 
28 sierpień 2019 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

28 sierpień 2019 Czytaj więcej

Wprowadzenie stopni alarmowych

Dodano przez: K.K.

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Nr 141 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązujących od dnia 28 sierpnia 2019 r. od godz. 00:01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 23:59 wprowadza się stopień pierwszy ALFA oraz pierwszy stopień alarmowy CRP. Oba alarmy zostały wprowadzone w wyniku wizyty w Polsce Prezydenta USA. Wprowadzony pierwszy stopień alarmowy ALFA ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Pierwszy stopień alarmowy CRP oznacza zwiększenie czujności i bezpieczeństwa teleinformatycznego, sprawdzenie stanu infrastruktury teleinformatycznej, współpraca z centrami zarządzania kryzysowego.

28 sierpień 2019 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

28 sierpień 2019 Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

28 sierpień 2019 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.