STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Spotkanie biznesowe w Połańcu

Dodno przez: I.S.

       Po raz kolejny w dniu 19.05.2022 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyło się spotkanie biznesowe zorganizowane dla przedsiębiorców. Tematem wiodącym było: „Finansowe wsparcie przedsiębiorstw w obecnej sytuacji geopolitycznej”. 

 

20 maj 2022 Czytaj więcej

Spotkanie SPZOZ

Dodno przez: I.S.

           W Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec w dniu 20.05.2022 r. odbyło się zebranie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Zdrowia w Połańcu.

 

20 maj 2022 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/syAZ53KAoZE

W przypadku zerwania transmisji powyższy link przestanie działać. W takim wypadku transmisję będzie można znaleźć na kanale Rady Miejskiej w Połańcu pod adresem: LINK do kanału Youtube RM w Połańcu

https://www.youtube.com/c/ObradySesjiRadyMiejskiejwPo%C5%82a%C5%84cu/live

20 maj 2022 Czytaj więcej

SESJA RADY MIEJSKIEJ

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki. Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

/RED/

 

19 maj 2022 Czytaj więcej

Wręczenie aktu powierzenia funkcji dyrektora ZPO w Ruszczy

Dodno przez: I.S.

          W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Jacek Nowak wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy Pani Małgorzacie Łukaszek.

 

18 maj 2022 Czytaj więcej

Powołano Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec

Dodno przez: I.S.

         W dniu 16.05.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Pan Jacek Nowak Zarządzeniem Nr 67 / 2022 powołał do pełnienia funkcji Zastępcy Burmistrza Pana Jarosława Kądzielę, ostatnio zatrudnionego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym - Wody Polskie.

Jest to osoba kompetentna, z długoletnim doświadczeniem jako pracownik samorządowy.

 W latach 2009 r. – 2015 r. pełnił również funkcję Zastępcy Burmistrza Połańca.

 

17 maj 2022 Czytaj więcej

Odmulanie i czyszczenie zbiornika wodnego w Luszycy

Dodno przez: I.S.

W dniu 16.05.2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy doszło do podpisania umowy między Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Pana Jacka Nowaka, a firmą Kopax Zmechanizowane roboty ziemne Usługi transportowe – Artur Garnuszek.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pt. ,, Odmulenie i czyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Luszyca ‘’

 

17 maj 2022 Czytaj więcej

Granty dla pięciu jednostek OSP z terenu Gminy Połaniec.

Dodno przez: I.S.

                W dniu 14.03.2022 r. rozstrzygnięty został konkurs adresowany do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. W ramach ,, Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych’’

Celem programu było podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

 

16 maj 2022 Czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie z Joanną Jax

Drodzy Czytelnicy!
 
Mamy dla Was propozycję prezentu na Dzień Matki! W czwartek 26 maja o godzinie 17.00 w naszej Bibliotece odbędzie się spotkanie autorskie z jedną z bardziej popularnych w ostatnich latach pisarką - Joanną Jax.  Zróbmy naszym Drogim Mamom niespodziankę i zabierzmy je na spotkanie. Oczywiście spotkanie adresowane jest dla wszystkich, nie tylko dla Mam.
 

 

 

16 maj 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.