STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Minęła 228. Rocznica Ogłoszenia Uniwersału połanieckiego

Postać Tadeusza Kościuszki – na trwałe wpisana w historię i tradycję Połańca nie jeden raz była przywoływana podczas tegorocznych Obchodów Rocznicy Ogłoszenia "Uniwersału połanieckiego". Tym wydarzeniom była, m.in. poświęcona uroczysta sesja Rady Miejskiej Połańca, jaka odbyła się 8 maja w połanieckim Centrum Kultury i Sztuki. Obrady otworzył i prowadził przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Lolo. Wśród zaproszonych gości byli, m.in..: poseł na Sejm, członek Rady Ministrów Michał Cieślak, wiceprzewodniczący sejmiku – Marek Strzała, starosta staszowski Józef Żółciak, przedstawiciele wojska, policji i straży pożarnej, a także przedsiębiorcy, nauczyciele, członkowie Towarzystwa Kościuszkowskiego oraz uczniowie, dyrektorzy, prezesi jednostek gminnych, dyrektorzy zakładów pracy, pracownicy urzędu.

/red/

11 maj 2022 Czytaj więcej

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

"KOSYNIER - NASZA ZIEMIA POŁANIECKA"

NR 4 (67) KWIECIEŃ 2022

 

/red/

10 maj 2022 Czytaj więcej

Zaproszenie na śniadanie biznesowe dla przedsiębiorców

Dodno przez: I.S. materiał nadesłany

09 maj 2022 Czytaj więcej

Podpisanie umowy na wykonanie projektów budowlanych

Dodano przez: I.S 

W dniu 4.05.2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec podpisana została umowa między Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy – Pana Jacka Nowaka, a firmą Przedsiębiorstwo Usługowe Capricorn Emilia Moszyńska - Münnich, Michał Münnich z siedzibą Niestachów.

 

09 maj 2022 Czytaj więcej

W dowód wdzięczności

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Pan Jacek Nowak złożył wiązankę kwiatów na Cmentarzu Starym pod tablicą ks. Proboszcza Antoniego Kossakiewicza - jednego z inicjatorów usypania Kopca Kościuszki w Połańcu. Kopiec powstał  w okolicy Winnej Góry na Wysoczyznie Połanieckiej w miejscu gdzie ogłoszono Uniwersał Połaniecki.

 

06 maj 2022 Czytaj więcej

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPEK"

Oferta

Ogłoszenie

06 maj 2022 Czytaj więcej

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE NA TERENIE GMINY POŁANIEC – umowy na budowę odcinków oświetlenia ulicznego podpisane

Koszty utrzymania infrastruktury drogowej, zwłaszcza jeśli chodzi o wydatki związane z oświetleniem, są obecnie jedną z najbardziej istotnych pozycji w każdym budżecie samorządowym. Gmina Połaniec podejmując decyzje o  budowie oświetlenia ulicznego, zapewnia tym samym oszczędności dla całej gminy i jej mieszkańców.

   W wyniku podjętych działań ze strony samorządu w dniu 04.05.2022 roku w budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec zostały podpisane umowy  na wykonanie zadań związanych z budową odcinków oświetlenia ulicznego na terenie sołectw gminy Połaniec. Umowę w imieniu Miasta i Gminy Połaniec zawarł burmistrz – Jacek Nowak z wykonawcą zadania – Zakład Instalacji Elektrycznych Wiesław Kopeć. Akt podpisania dokumentów odbył się w sali konferencyjnej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu w obecności sekretarz gminy – Bogumiły Niespodziewanej, skarbnik gminy – Małgorzaty Żugaj, kierwonik inwestycji - Danuty Bobrowskiej, inspektora ds. inwestycji i remontów budowlanych – Mariusza Drosia oraz sołtysów poszczególnych miejscowości.

/red/

 

 

06 maj 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.