STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

INFORMACJA

                                                                                                             Połaniec, dnia 06 maja 2022 r.

 

IN F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami (j.t.Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 06 maja 2022 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości gruntowej położonej w Połańcu  przeznaczonej do dzierżawy  w drodze bezprzetargowej.

INFORMACJA

WYKAZ

 

Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl oraz  www.portal.polaniec.eu.

 

 

 


 

 

06 maj 2022 Czytaj więcej

SENIORZY Z POZNANIA DOPŁYNĘLI JACHTEM DO POŁAŃCA

        6-osobowa grupa seniorów będąca słuchaczami UTW i związana z Radą Seniorów Poznania rozpoczęła spod Krakowa rejs jachtem po Wiśle aż do Gdańska. W dniu 1 maja seniorzy dotarli do Połańca, gdzie zatrzymali się na noc i  przy okazji mogli poznać zakątki naszego miasta. Swoimi wrażeniami z  dotychczasowego przepływu Wisłą mogli podzielić się z Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec – Jackiem Nowakiem i prezesem Klubu Seniorów „Megawat” – Andrzejem Stysiem, którzy przybyli na spotkanie z grupą aktywnych seniorów.

         Spływ odbył się z myślą o promowaniu takiej właśnie formy aktywnego spędzania czasu – przemierzając jachtem piękną Wisłą, zarazem ostatnią "dziką" rzeką w Europie. Co warto dodać - dziś rzeki coraz częściej stają się miejscem turystyki jachtowej. Z roku na rok zainteresowanie tego typu rejsami rośnie, a szczególnie królową polskich rzek - Wisłą, która ciągle stanowi  nieodkrytą atrakcję.

/red/

 

 

 

05 maj 2022 Czytaj więcej

Uroczyste obchody Dnia Strażaka

Dodno przez: I.S

Tegoroczne gminne obchody Dni Strażaka 2022 odbyły się w Ruszczy. Druhowie wraz z zaproszonymi gośćmi uroczystą defiladą przeszli spod budynku Ochotniczej Staży Pożarnej do Kościoła Św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Uroczystą Mszę Świętą w intencji Strażaków odprawili: ks. Proboszcz Józef Grabda, ks.Proboszcz Leszek Pituch oraz ks.Proboszcz Mariusz Piotrowski.

 

05 maj 2022 Czytaj więcej

„Wiwat Maj, Trzeci Maj”. Święto Konstytucji 3 Maja w Połańcu i Święto Matki Bożej Królowej Polski

Polskości dumo Biało- Czerwona
walk, trudu, zwycięstw świadectwo
na skrzydłach Orła niesiona
Polski szlachetne dziedzictwo […]

NARODOWE BARWY
Kazimierz Surzyn, 2018

    W tym roku przypadła  231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która wówczas była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. 3 maja obchodzimy także Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.

    Warto pamiętać, że Konstytucja 3 maja w 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Zrównała prawa polityczne szlachty i mieszczan. Odtąd  tron polski miał być dziedziczny. Zniesiono też słynne liberum veto.  Polska stała się  monarchią konstytucyjną,  w której obowiązywał  trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

/red/

04 maj 2022 Czytaj więcej

Ankieta dotycząca odpadów komunalnych

Dodno przez: I.S.

Ankieta dotycząca odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy,

zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, wskazując zarówno dobre jak i złe rozwiązania obserwowane w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa. Zebrane dane pozwolą nam opracować optymalne rozwiązania, które w przyszłości będą służyć całej społeczności i przyczynią się do usprawnienia selektywnej zbiórki odpadów.

Gmina corocznie jest zobowiązana do osiągnięcia odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych przez Ministra Środowiska poziomów na Gminę zostaną nałożone kary, co w konsekwencji może przełożyć się na wzrost cen odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Przy wspólnym zaangażowaniu Gminy i mieszkańców możemy poprawić system gospodarki odpadami.

Ankietę można wypełnić w wersji elektronicznej klikając w poniższy link (pod nazwą ANKIETA) lub można złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w biurze obsługi interesanta do 30.06.2022r.

ANKIETA

04 maj 2022 Czytaj więcej

4 Maja Międzynarodowy Dzień Strażaka

Dodno przez: I.S. materiał nadesłany

04 maj 2022 Czytaj więcej

Ogłoszenie konkursowe na realizację zadań publicznych

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

ZARZĄDZENIE

OFERTA

SPRAWOZDANIE

 

29 kwiecień 2022 Czytaj więcej

Jarmark Połaniecki

Zapraszamy do udziału w X Majowym Jarmarku Połanieckim w dniach 21-22 maja 2022r od godz. 15.00w ramach dni Połańca 2022 - Enea Połaniec Festiwal

 

ZAPROSZENIE

FORMULARZ

29 kwiecień 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 29 kwietnia 2022 roku na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu przy ulicy Ruszczańskiej 27, został podany do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości gruntowych położonych w Brzozowej, w gminie Połaniecw obrębie Strefy Inwestycyjnej C,stanowiących własność Gminy Połaniec, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu jako obszary inwestycyjne w całości lub częścio numerach: 4, 5 i 7 – składające się z działek numer:   711/1 o powierzchni 0,9856 ha,  711/2 o powierzchni 0,9292ha, 711/3 o powierzchni 1,0023 ha, 711/4 o powierzchni 2,4057 ha, 703/1 0,4850 ha, 703/2 o powierzchni 0,4855 ha, 703/3 o powierzchni 0,4856 ha, 703/4 o powierzchni 0,4005 ha, 703/5 o powierzchni 1,5614 ha, 705/1 o powierzchni  1,3687ha, 705/2 o powierzchni 0,5530 ha, 705/3 o powierzchni 0,9051 ha, 705/4 o powierzchni 0,8970 ha, 705/5 o powierzchni 0,8246 ha.

 

Wykaz ten został także zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz www.portal.polaniec.eu.

INFORMACJA

ZARZĄDZENIE

WYKAZ

                                                          

                                                                                                                      Burmistrz

                                                                                                     /-/ mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

 

 


 

 

29 kwiecień 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.