STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Nadanie Honorowego Obywatelstwa Zasłużonym dla Miasta i Gminy Połaniec

2013-01-23 11:41
28 grudnia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyła się XXXVIII Uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Otwarcia sesji i powitania wszystkich przybyłych gości dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu – Stanisław Lolo, który podsumował i  podziękował  za owocną współpracę  władzom różnych szczebli, Radzie Miejskiej, Burmistrzowi, sołtysom i mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec. W tym wyjątkowym spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści  województwa świętokrzyskiego, władze samorządowe - powiatowe i gminne, przedstawiciele instytucji, kierownicy, dyrektorzy, pracownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy gminy, sołtysi i mieszkańcy miasta i gminy Połaniec.


Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli m.in.: Poseł  na Sejm RP –Jarosław Górczyński, Członek Zarządu Województwa – Kazimierz Kotowski, Poseł na Sejm RP – Mieczysław Pawlak, Senator – Mieczysław Gil,  Prezes WFOŚ  Kielcach – Andrzej Pałys, a także Ks. Proboszcz Parafii pw. św. Marcina w Połańcu – Jan Wamyj, Ks. Proboszcz Parafii pw. MBWW w Połańcu – Witold Dobrzański i Ks. Proboszcz Parafii pw. Stanisława Kostki w Ruszczy – Józef Grabda. W tym szczególnym dniu nie zabrakło przedstawicieli Policji: Zastępca Komendanta Powiatu Staszowskiego - Ryszard Komański, Komendant Komisariatu w Połańcu – Wiesław Szymański  oraz Straży Pożarnych, którą reprezentowali Komendant OSP z terenu gminy Połaniec – Mieczysław Ścisłowski. Obecni byli także przedstawiciele Elektrowni Połaniec GRUPA GDF SUEZ ENERGIA POLSKA w osobach: Mieczysław Kobylarz - Dyrektor d/s Produkcji i Alfreda Świtek -Dyrektor Finansowy oraz Członek Zarządu w GDF SUEZ Energia Polska S.A..

Podczas spotkania Burmistrz Jacek Tarnowski podziękował wszystkim osobom, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju gminy Połaniec. Te dokonania można było zobaczyć na prezentacji multimedialnej z przeglądem tegorocznych inwestycji. Była to okazja do osobistego podziękowania byłemu Posłowi, obecnego Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Andrzejowi Pałysowi za pomoc w realizacji wielkiego projektu termomodernizacyjnego na terenie Połańca. W ramach podziękowań wręczono obraz z wizualizacją T. Kościuszki oraz bukiet kwiatów. W podziękowaniu za dobrą współpracę kwiaty i obraz otrzymał także Poseł – Jarosław Górczyński.


Podczas tej nadzwyczajnej uroczystości w obecności przedstawicieli władz wojewódzkich i gminnych nastąpiło wielkie wydarzenie w dziejach Połańca – grono honorowych obywateli naszego miasta powiększyło się o dwie wyjątkowe osoby. Laudację Honorowych Obywateli Miasta i Gminy Połaniec przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej – Stanisław Lolo i Burmistrz Połańca – Jacek Tarnowski.

 

Tytuł Honorowego Obywatela uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/243/12 z dnia 28. 12.2012r. otrzymał  aktywny uczestnik i współtwórca życia patriotycznego, społecznego i kulturalnego Miasta i Gminy Połaniec Pan kpt.lek. JÓZEF  KORCZAK. Nadanie Honorowego Obywatelstwa  to wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług związanych z działalnością w okresie okupacyjnym oraz w obecnym życiu społecznym Połańca.

Tytuł Honorowego Obywatela uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/244/12 z dnia 28. 12.2012r. otrzymał Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Pan Adam Jarubas jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania, wyraz podziękowania za prowadzenie polityki regionalnej, która uwzględnia potrzeby i dba o interesy jednostek samorządowych oraz za współpracę i działalność na rzecz społeczeństwa Miasta i Gminy Połaniec.

 

Następnie oficjalnie wręczono Akt Nadania oraz okolicznościowe prezenty uczestniczącemu w uroczystości laureatowi Panu Józefowi Korczakowi, który wyraźnie wzruszony gorąco podziękował za wielkie wyróżnienie wracając wspomnieniami do czasów okupacyjnych. Wręczenie aktu obecni na sali przyjęli wielkimi brawami na stojąco.

Podziękowania za docenienie i wyróżnienie pracy Marszałka, złożył Poseł – Jarosław Górczyński,  Poseł na Sejm RP – Mieczysław Pawlak oraz Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Kazimierz Kotowski.  Podkreślając w przemówieniach  jak ważne jest to wyróżnienie i jak wielki jest to zaszczyt zaznaczając, że szczególnie Połaniec to przykład pracy i zaangażowania samorządu i odwagi w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Na zakończenie tej części uroczystej sesji pełne wdzięczności i szacunku życzenia złożyli laureatom przedstawiciele władz samorządowych – wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

/Dominika Reichert/

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.