STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/K40RKPjJBBE

W przypadku zerwania transmisji powyższy link przestanie działać. W takim wypadku transmisję będzie można znaleźć na kanale Rady Miejskiej w Połańcu pod adresem: LINK do kanału Youtube RM w Połańcu

https://www.youtube.com/c/ObradySesjiRadyMiejskiejwPo%C5%82a%C5%84cu/live

UWAGA! 
Ze względu na przedłużenie się prac komisji - Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej odbędzie się z opóźnieniem,
28 kwiecień 2022 Czytaj więcej

DNI POŁAŃCA 2022 ENEA POŁANIEC FESTIWAL

Dodano przez: I.S materiał nadesłany

 

Załącznik do pobrania w wysokiej rozdzielczości:

Plik w formacie PDF (rozmiar 1383 KB)

26 kwiecień 2022 Czytaj więcej

Giełda ptactwa, zwierząt futerkowych i staroci w Połańcu.

Dodano przez: I.S

Giełda ptactwa, zwierząt futerkowych i staroci odbywająca się na placu targowym przy ul. Krakowskiej w Połańcu, ściąga tłumy miłośników z każdego zakątka Polski. Do tej pory funkcjonowała w każdą czwartą niedzielę miesiąca, a od maja decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Pana Jacka Nowaka otwarta będzie w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.

 

25 kwiecień 2022 Czytaj więcej

PRZED NAMI ŚWIĘTA MAJOWE

Każdego roku, najpiękniejszy miesiąc wiosny rozpoczynamy trzepoczącymi na wietrze biało-czerwonymi flagami. Przed nami kolejna rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (1 maja) Międzynarodowe Święto Pracy, uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej (2 maja), jak również obchodzone dzień później Święto Konstytucji 3 Maja. To będzie kolejna wyjątkowa, bo 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - tę rocznicę uczcimy najpiękniej, jak potrafimy.

APEL

2.05.2022 r. przypada Dzień Flagi. Z tej okazji miasto zostanie udekorowane w barwach narodowych.

Serdecznie zachęcamy również Państwa do uczczenia tych trzech majowych, świątecznych dni poprzez wywieszenie  na swoich domach, balkonach i posesjach naszej flagi narodowej, udekorowanie instytucji publicznych, zakładów pracy. Niech biało – czerwona powiewa w każdym zakątku naszego miasta i gminy i niech przypomina o tym, jak ważnym jest dla nas symbolem.
/red/

 

 

22 kwiecień 2022 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej

                                                                                                  Połaniec, dnia 21.04.2022 r.

 

 

Porządek obrad

na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 kwietnia 2022 roku

(godz. 15:00)

 

Miejsce posiedzenia: sala narad w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad/x.

3.Przyjęcie protokołu Nr LIV/2022.

4. Podjęcie uchwał:    

  a/podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
     Połaniec na lata 2022 – 2025,

  b/podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2022 rok,

  c/podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/289/2021 Rady Miejskiej w Połańcu
     z dnia 28 maja 2021r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
     opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021-2030
     w tym trybu konsultacji.

  d/podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ceny 1m3 dostarczonej wody oraz 1m3
     odprowadzanych ścieków wynikającej z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
     i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec.

5.Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021.

6. Informacje bieżące na temat:

  a/pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,

  b/pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja dotycząca
     realizacji inwestycji,

  c/pracy Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje radnych.

8. Dyskusja i wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 

/x – do porządku obrad mogą być

       wprowadzone dodatkowe tematy

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                   Stanisław Lolo

Zebranie Komisji:

28.04.2022 r. – godz. 14:00 – wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki. Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

 

 

21 kwiecień 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.