STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

INFORMACJA

dodano przez: G.S

W związku z planowanym powiększeniem powierzchni utwardzonej przeznaczonej do parkowania wzdłuż ciągu ul. Głowackiego w Połańcu tut. urząd informuje, że nastąpiły zmiany odbiegające od przedstawianych na konsultacjach społecznych koncepcjach.Początkowo koncepcja zakładała utwardzenie części trawnika wzdłuż jezdni ul. Głowackiego i wykonanie ok. 26 miejsc postojowych. W ramach zmienionego zakresu zadania powstanie plac o pow. ponad 370 m2, na którym bedzie ok. 20 miejsc postojowych.
 
Teren, który planowany był w części pod miejsca postojowe został również objęty jako tereny zielone dla projektu pod nazwą: "Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”, oś priorytetowa II. Po uzgodnieniach z podmiotem odpowiedzialnym za dotację który, nie wyraził zgody na zmniejszenie terenów zielonych zdecydowano się na inną koncepcję ze względu na możliwą utratę dofinansowania dla w/w projektu.
 
Przedstawione rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie terenu  pod parkingi bez obawy o utratę środków zewnętrznych, a zapewniające  miejsca postojowe dla mieszkańców ul. Głowackiego.

07 marzec 2019 Czytaj więcej

Porozumienie na rzecz doskonalenia umiejętności w zakresie działań ratowniczych na wodzie

Dodano przez: A.K. 

       5 marca 2019 r. w Urzędzie Gminy Gawłuszowice podpisano porozumienie o nieodpłatne korzystanie z basenu przez strażaków z gminy Gawłuszowice. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Pan Jacek Tarnowski, Wójt Gminy Gawłuszowice Pan Jan Nowak, Przewodniczący Rady Gminy Gawłuszowice Pan Grzegorz Świątek, Przedstawiciel OSP Gawłuszowice Pan Jan Bik oraz Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu Pani Karolina Koper-Adamczak. 

06 marzec 2019 Czytaj więcej

Zaproszenie na kurs chemizacyjny

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

06 marzec 2019 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

05 marzec 2019 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

dodano przez: G.S

04 marzec 2019 Czytaj więcej

Nauczyciele dzieciom - „Legenda o toruńskich piernikach”

dodano przez: G.S

W ramach Rocznego Planu Pracy Przedszkola „Piękna nasza Polska cała” realizujemy treści wychowania patriotycznego. Zapoznajemy dzieci z różnymi regionami naszego kraju, a także z legendami i opowiadaniami dotyczącymi przeszłości ważniejszych miast. Tradycja, a szczególnie żywe słowo, literatura i teatr spełnia ważną i pożyteczna rolę w rozwoju dziecka.

Dnia 27 lutego nauczyciele z Przedszkola Publicznego w Połańcu zaprezentowali w formie przedstawienia teatralnego „Legendę o toruńskich piernikach”. Spektakl ten obejrzały wszystkie dzieci z połanieckich przedszkoli oraz żłobka. Głównym celem przedstawienia było zapoznanie z Toruniem – miastem, które słynie na całym świecie z wypieku doskonałych pierników, a także poznanie historii tajemniczej receptury „Toruńskich Katarzynek”.

04 marzec 2019 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.