STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY

dodano przez: red.


Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o wypełnienie ankiety, której celem jest określenie kierunków dalszego rozwoju dla wskazanego obszaru. Poprzez udział w ankiecie mają Państwo możliwość uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły. Ankieta ma charakter dobrowolny i jest anonimowa. Ankieta jest aktywna dla Państwa do 11 kwietnia br.

Link do ankiety:
https://osidolinawisly.webankieta.pl/

 

05 kwiecień 2022 Czytaj więcej

Z sercem dla przyjaciół zza wschodniej granicy – pomoc dla miasta partnerskiego Swalawa na Ukrainie

dodano przez: red.


Jednym z wielu miast na Ukrainie, któremu przyszło się zmagać z okrutnym obliczem wojny jest Swalawa - to miasto partnerskie Połańca. Stąd próba otoczenia szczególną troską jego mieszkańców przez władze samorządowe, a zwłaszcza, że Gmina Połaniec otrzymała prośbę o wsparcie. W tym celu została zapoczątkowana zbiórka finansowa i rzeczowa  w kierunku pomocy naszym zaprzyjaźnionym sąsiadom. Po raz kolejny mieszkańcy Miasta i Gminy Połaniec  oraz darczyńcy „pokazali” swoje ogromne serca. Zbiórkę przeprowadzali wspólnie: Gmina Połaniec, Enea Elektrownia Połaniec, ZTE Połaniec, Fundacja Wspomagania Oświaty, STABIL i Powiat Staszowski.

04 kwiecień 2022 Czytaj więcej

Spotkanie z potencjalnym inwestorem odnośnie budowy ,, farm fotowoltaicznych '' na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Dodano przez: I.S

Informujemy, iż w dniu 06.04.2022 r. o godzinie 15.00 w Centrum Kultury i Sztuki odbędzie się kolejne spotkanie, w sprawie możliwości powstania na terenie Miasta i Gminy Połaniec tzw. farm fotowoltaicznych.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców zainteresowanych tym tematem.

30 marzec 2022 Czytaj więcej

Podziękowanie

Dodano przez: I.S

30 marzec 2022 Czytaj więcej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej

Transmisja obrad Sesji Rady Miejskiej dostępna będzie pod adresem:

LINK do transmisji on-line

https://youtu.be/CVavoN_1tx8

W przypadku zerwania transmisji powyższy link przestanie działać. W takim wypadku transmisję będzie można znaleźć na kanale Rady Miejskiej w Połańcu pod adresem: LINK do kanału Youtube RM w Połańcu

https://www.youtube.com/c/ObradySesjiRadyMiejskiejwPo%C5%82a%C5%84cu/live

29 marzec 2022 Czytaj więcej

O Segregacji Odpadów

Dodano przez: I.S

W dniu 25.03.2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec - Pana Jacka Nowaka, Sekretarz Gminy -  Pani Bogumiły Niespodziewanej z przedstawicielami  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w osobach  Prezes – Pan Zbigniew Guła , Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej  - Pani Danuty Kotlarz, Przedstawicielami Ogródków Działkowych, jak również pracownikami Urzędu Miasta i Gminy.

 

Głównym tematem spotkania było rozwiązanie istniejącego problemu z segregacją odpadów komunalnych, zagospodarowania Bioodpadów oraz utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Połaniec.

   

28 marzec 2022 Czytaj więcej

ZGŁOŚ SWOJĄ OPINIĘ

dodano przez: red.


 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 6 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu "Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030".

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie do 2 maja 2022r.,poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag:

·        na adres e-mail: joanna.pietras@poczta.polaniec.eu,

·        pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27,
28-230 Połaniec,

·        osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska   27, 28-230 Połaniec.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do wniesionych uwag. Uwagi i opinie zgłoszone po terminie 2 maja 2022r.  nie będą rozpatrywane.

Serdecznie dziękujemy za udział w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Połaniec na lata 2021-2030.

Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

STRATEGIA

28 marzec 2022 Czytaj więcej

Spotkanie z Dyrektorami Placówek Oświatowych

Dodano przez: I.S

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, odbyło się spotkanie z Dyrektorami naszych Placówek Oświatowych, w którym udział również wzięli:Sekretarz Gminy – Pani  Bogumiła Niespodziewana, Skarbnik Gminy - Pani Małgorzata Żugaj, Kierownik SCUW – Pani Agnieszka Trela, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Oświaty i Wychowania – Pani Barbara Rajca.

Głównym tematem spotkania było opracowanie Arkuszy Organizacyjnych na Rok Szkolny 2022 / 2023 r.

 W dalszej części omawiano dofinansowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego z tytułu przyjmowania do polskich szkół dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Podjęto także decyzję o zorganizowaniu oddziałów przygotowawczych dla 25 uczniów z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Połańcu.

 W ramach programu ,, Poznaj Polskę ‘’ Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało kwotę 62 500 zł  na dofinansowanie wycieczek dla uczniów naszych szkół podstawowych.

Zostały również omówione z Dyrektorami Placówek warunki realizacji zawartego w tym temacie porozumienia.

 

  

28 marzec 2022 Czytaj więcej

„Młodzież zapobiega pożarom” - eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

dodano przez: red.


28 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej. Organizowany od kilku lat turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy propagowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Przyczynia się także do wzrostu zainteresowania uczestników społeczną działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych, a niejednokrotnie zaszczepia także w nich chęć do wstąpienia w szeregi ochotników.

W eliminacjach gminnych turnieju wzięli udział uczniowie reprezentujący Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Połańcu, Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy oraz Szkołę Podstawą w Zrębinie . Wszystkich zgromadzonych uczniów oraz ich opiekunów gorąco przywitała Sekretarz Gminy – Bogumiła Niespodziewana wraz z przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie st. kpt. Michałem Żalem. Po zapoznaniu uczniów z regulaminem konkursu przystąpiono do testu wiedzy uczestników. Stopień trudności testów był zróżnicowany i dostosowany dla poszczególnych grup wiekowych. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną na temat zasad przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, użytkowania sprzętu strażackiego i historii pożarnictwa.

28 marzec 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.