STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

UMOWA NA III ETAP BUDOWY KOLEJNYCH ODCINKÓW SIECI KANALIZACYJNEJ I WODOCIĄGOWEJ W GMINIE POŁANIEC PODPISANA

2013-08-08 07:39

dodano przez: Dominika

W przeciągu kilku ostatnich lat Połaniec konsekwentnie dąży do tego, aby poszerzyć sieć kanalizacyjną i wodociągową na terenie całej gminy. Jest to zadanie priorytetowe. Nie byłoby to jednak możliwe bez zewnętrznych środków unijnych jakie skutecznie pozyskuje się na ten cel. W roku bieżącym kolejni mieszkańcy z gminy Połaniec zostaną podłączeni do sieci kanalizacyjnej. Złożony przez gminę Połaniec wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013” został pozytywnie oceniony.

Umowa na budowę sieci kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowę odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w gminie Połaniec została podpisana 01.08.2013r. w Urzędzie Marszałkowskim.

Po stronie Samorządu Województwa Świętokrzyskiego podpis złożył Kazimierz Kotowski – Członek Zarządu i Piotr Żołądek – Członek Zarządu, a po stronie Miasta i Gminy Połaniec Burmistrz – Jacek Tarnowski i Skarbnik – Małgorzata Żugaj.

Podpisanie umowy w dniu 01.08.2013r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

Kanalizacja obejmie miejscowości: Zrębin, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Zawada, Brzozowa, Kamieniec, Maśnik, Łęg, Luszyca, Kraśnik, Ruszcza, Rybitwy, Ruszcza Kępa, Rudniki, Wymysłów, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia, Winnica, zaś sieć wodociągowa miejscowość Rybitwy. Łącznie zostanie wykonane ok. 94 przyłączy. Zadanie zostanie zrealizowane w tym roku. Wartość całkowita przedsięwzięcia to ok. 2 237 229 brutto. Pomoc finansowa opiewa na kwotę 1 215 916,00 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych.

Po zrealizowaniu kolejnego etapu gmina Połaniec będzie skanalizowana w 99,9%.


KANALIZACJA W GMINIE POŁANIEC W PRZECIĄGU KILKU OSTATNICH LAT

PODSUMOWANIE

Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej  dla gmin Połaniec - Staszów- Rytwiany" projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności opiewał na kwotę  21 275 000 Euro, z czego Komisja Europejska dotowała 79,5% tj. 16 427 085 Euro. Część projektu dotycząca Połańca objęła wykonanie kanalizacji sanitarnej metodą ciśnieniową we wszystkich miejscowościach oraz modernizację urządzeń oczyszczalni ścieków w Połańcu.

ETAP  I

Etap  I Projektu zakończył się 31 grudnia 2009 roku, podczas którego wykonano 93 km kanalizacji, zamontowano 906 szt. przepompowni przydomowych, 18 szt. pompowni sieciowych, 19 szt. urządzeń płuczących, zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w Łęgu oraz wybudowano 4 oczyszczalnie wód deszczowych przy ul. Partyzantów, ul. Mieleckiej, ul. Zrębińskiej i ul. 11 Listopada.

FOTORELACJA Z BUDOWY

   

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI W ŁĘGU

OCZYSZCZALNIE WÓD DESZCZOWYCH  (przy ul. Mieleckiej, Partyzantów, ul. 11 Listopada, w ul. Zrębińskiej)

 

 


ETAP  II

W wyniku oszczędności po zrealizowaniu Etapu I zaistniała możliwość wykonania kolejnego etapu dalszej budowy kanalizacji. 29 września 2010 w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu podpisano umowę na dalszą realizację zadania. Umowa dotyczyła budowy kanalizacji sanitarnej z dostawą pompowni przydomowych w Gminie Połaniec. Prace budowlane rozpoczęły się z dniem 4 października 2010 roku.  W ramach zawartej umowy zostało wykonane ok. 7,7 km kanalizacji ciśnieniowej oraz dostarczone i zamontowane 159 szt. pompowni przydomowych.

W ramach realizacji wydzielonych zadań zamontowano pompownie w miejscowościach:
- ZADANIE A – Połaniec 1 szt., Rudniki 9 szt., Wymysłów 8 szt.,
- ZADANIE B – Połaniec  5 szt., Zrębin 15 szt., Kamieniec 2 szt., Zdzieci Nowe 9 szt.,
- ZADANIE C– Połaniec 2 szt., Kraśnik 3 szt., Ruszcza 25 szt., Rybitwy 10 szt., Maśnik 6 szt., Zdzieci Stare 2 szt., Ruszcza Kępa 2 szt.,
- ZADANIE D – Połaniec 2 szt., Winnica  6 szt.,
- ZADANIE E – Okrągła 5 szt., Luszyca 1 szt., Brzozowa 8 szt., Łęg 10 szt., Tursko Małe Kolonia 5 szt., Tursko Małe 3, Zawada 3 szt.,
- ZADANIE F – Połaniec 3 szt.,
- ZADANIE G – Połaniec 10 szt.,
- ZADANIE H – Połaniec 1 szt.

I oraz II etap to kwota ok. 6 410 880 EURO.
Po zrealizowaniu I i II etapu gmina Połaniec została skanalizowana w 98 %.

 


Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wody na ulicy Partyzantów w Połańcu

Dzięki pozyskanym środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach (pożyczka 341 753 zł umarzalna w 30 % oraz Starostwa Powiatowego w Staszowie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska – dotacja 70 000 zł.) wybudowano także kanalizację na ul. Partyzantów w Połańcu:

I - odcinek istniejący ulicy Partyzantów
II -  odcinek -przedłużenie ulicy Partyzantów poprzez Mielecką do ulicy Kościuszki Małej
III -  nowoprojektowany łącznik ulicy Mieleckiej z ulicą Kościuszki Małą

Zostały wykonane następujące środki trwałe:

1. Wodociąg fi 40 mm PE do fi 225 PVC o łącznej długości 1536, 5 mb
2. Kanalizacja deszczowa fi 200 mm PVC do fi 1000m GRP z żywic o łącznej długości 757, 5 m
3. Kanalizacja sanitarna fi 160 mm PVC do fi 400 mm PP o łącznej długości  1 118 mb.

FOTORELACJA Z BUDOWY


OBECNIE TRWA KANALIZOWANIE OSIEDLA POŁUDNIE W POŁAŃCU

Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu Południe w Połańcu polega na:

- budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych,
- budowie kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych,
- budowie sieci wodociągowej.

FOTORELACJA Z PLACU BUDOWY

 

 

TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ III ETAPU

 

 

ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ ŚCIEKÓW NA OSIEDLU POŁUDNIE W POŁAŃCU ZOSTAŁO DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW w Kielcach. Koszt całkowity zadania to 685.654,36zł., Koszty kwalifikowalne stanowią wartość 685.654,36zł.

 

ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z OCZYSZCZALNIĄ WÓD DESZCZOWYCH NA OSIEDLU POŁUDNIE ZOSTAŁO DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W KIELCACH. Koszt całkowity wynosi 670.438,00zł., w tym koszty kwalifikowalne stanowią wartość 670.438,00zł.

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.