STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Wisła – szlakiem turystycznym

dodano przez: red.


24 marca odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, dyrekcji Wód Polskich z burmistrzem, Jackiem Nowakiem dotyczące realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski rozwoju szlaku kajakowego na rzekach Nida, Biała Nida, Czarna Nida oraz Wisła oraz szlaku rowerowego. Spotkanie miało na celu przedstawienie szczegółów przygotowanej przez Urząd Marszałkowski koncepcji rozwoju turystyki kajakowej, w tym z uwzględnieniem Połańca jako miejsca jednego ze strategicznych w projekcie, albowiem tutaj zaplanowano przystań, miejsce dla kamperów. 

 

28 marzec 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: red.                

    Połaniec, 25 marca 2022 r.

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomościami (j.t.Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.)Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec informuje, że poprzez wywieszenie w dniu 25marca 2022 roku, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Ruszczańskiej 27 został podany do publicznej wiadomościwykaz nieruchomości gruntowychpołożonych w Brzozowej, gmina Połaniec, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr:712/4 i 646/3  o łącznej  pow. 5,9924 ha określonej jako obszar inwestycyjny nr 1, 712/3 o pow. 6,4377 ha określonej jako obszar inwestycyjny nr 2, 712/2, 713/9 , 713/10, 581/2 i 540/2 o łącznej pow. 6,2648 ha  określonych jako obszar inwestycyjny nr 3, 712/1, 713/8, 581/1, 579/2, 564/2 i 540/3 o łącznej pow. 8,9220 ha określonych jako obszar inwestycyjny nr 4,  713/6, 713/7 564/1, 579/1 o łącznej pow. 9,6817 ha określanej jako obszar inwestycyjny nr 5, 713/3 o powierzchni 1,2262 ha określanej jako obszar inwestycyjny nr 6, 713/4
o pow. 1,9041 ha określanej jako obszar inwestycyjny nr 7 oraz 713/5 o pow. 0,7479 ha określonej jako obszar inwestycyjny nr 8, w obrębie Strefy Inwestycyjnej D, przeznaczonych do sprzedaży.
w drodze przetargu.

Wykaz ten został także zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Połaniec: polaniec.bip.gov.pl w zakładce „Ogłoszenia” oraz  www.portal.polaniec.eu.

 

                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                             Burmistrz

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

 

ZARZĄDZENIE

INFORMACJA

 

25 marzec 2022 Czytaj więcej

POBIEGNĄ W BIEGU UNIWERSAŁU POŁANIECKIEGO

dodano przez: red.


Bieg Uniwersału Połanieckiego to promocja połanieckiej tradycji kościuszkowskiej połączona z popularyzowaniem biegania i nordic walking jako formy aktywnego wypoczynku. Jako wydarzenie sportowe  bieg bardzo chętnie przyjął się w środowisku połanieckim – i nie tylko. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku aktywni pasjonaci tego sportu po raz kolejny pobiegną po medal. Organizacja wydarzenia nabrała tempa. Już dziś informujemy, że impreza zaplanowana jest na 25 czerwca. O szczegółach wydarzenia członkowie grupy Running Połaniec rozmawiali na spotkaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec – Jackiem Nowakiem.

 

 

24 marzec 2022 Czytaj więcej

SPORTOWCY SIATKARZE Z WIZYTĄ U BURMISTRZA

dodano przez: red.


Bardzo dużą popularnością cieszy się w ostatnim czasie sekcja piłki siatkowej i coraz częściej słychać o odnoszonych sukcesach. 23 marca najlepsi zawodnicy siatkarze MKS Czarni Połaniec – Marcin Golonka, Mariusz Kwiatkowski złożyli wizytę Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec – Jackowi Nowakowi, aby pochwalić się wspaniałym ostatnim  sukcesem: - zajęcie I miejsca w Świętokrzyskiej III Lidze Mężczyzn w Piłce Siatkowej w sezonie 2021/ 2022!

Burmistrz nie tylko pogratulował sukcesu, ale zaoferował wsparcie przy organizacji kolejnych wydarzeń z udziałem połanieckich siatkarzy.

 

 

24 marzec 2022 Czytaj więcej

O utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta

dodano przez: red.


W dniu dzisiejszym miało miejsce spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Jacka Nowaka z kierownikami magistratu, prezes spółdzielni mieszkaniowej – Danutą Kotlarz, prezesem PGK – Zbigniewem Gułą, pracownikiem grupy interwencyjnej. Tematem głównym były konieczne do natychmiastowego podjęcia prace porządkowe na terenie miasta. Prace mają na celu uporządkowanie przestrzeni miejskiej po miesiącach zimowych. Porządki prowadzone będą w ramach bieżącej działalności oraz doraźnie na prośby mieszkańców. Wszystko po to, aby Połaniec i przestrzenie dostępne dla mieszkańców były zadbane i zachęcały do korzystania z nich. Dyskutowano również o aktualnej sytuacji związanej z uchodźcami z Ukrainy, którzy zamieszkują na terenie naszego miasta, jak również pomocy dla mieszkańców naszego miasta partnerskiego Swalawa na Ukrainie.

 

23 marzec 2022 Czytaj więcej

Otwarte spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami stowarzyszeń

dodano przez: red.


W dniu 21 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i gminy w Połańcu miało miejsce spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami stowarzyszeń w sprawie opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji Dolina Wisły. Otwarte spotkanie konsultacyjne było okazją do podzielenia się własnymi spostrzeżeniami w zakresie rozwoju całego regionu Doliny Wisły, w tym rozwoju turystyki, sfery społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska czy ładu przestrzennego. "Strategia rozwoju jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne, przez najbliższe kilka lat, w tym zrzeszone w związku międzygminnym. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru." Ze strony samorządu udział wzięli: skarbnik Gminy – Małgorzata Żugaj, sekretarz Gminy – Bogumiła Niespodziewana, kierownik ref. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju – Aneta Matusiewicz.


Składamy serdeczne podziękowania uczestnikom za aktywny udział w konsultacjach, za wszystkie  propozycje, wnioski i uwagi oraz zapraszamy do dalszej współpracy.

 

23 marzec 2022 Czytaj więcej

Internet dla mieszkańców – rozbudowa sieci światłowodowej

dodano przez: red.


Ostatni czas pokazał, jak ważną rolę w naszej codzienności pełni Internet. Szybkie i niezawodne łącze umożliwia nie tylko wykonywanie pracy zdalnej, edukację, sprawne załatwianie spraw urzędowych, robienie zakupów online, komunikację czy bycie w kontakcie z bliskimi. Internet szerokopasmowy to także stały dostęp do zabawy i rozrywki. Wielu mieszkańców odczuwa problem z  niską jakością usług dostępu do Internetu. Rozwiązaniem tego problemu jest rozbudowa infrastruktury światłowodowej. W tym celu rozpoczęto akcję zbierania deklaracji od mieszkańców chcących korzystać z łącza światłowodowego, która ma na celu analizę faktycznego zapotrzebowania na rozbudowę sieci światłowodowej na terenie gminy. 21 marca odbyło się również kolejne spotkanie w Centrum Kultury i Sztuki z firmą celem omówienia rozbudowy sieci stałego łącza w miejscowościach na terenie Gminy Połaniec oraz w  Połańcu na Osiedlu Południe. Kolejnym krokiem będzie wizja w terenie. W tym dniu odbyło się również spotkanie organizacyjne z sołtysami.

Fot. M. Kowalik

 

23 marzec 2022 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej

dodano przez: red.
INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki. Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta i Gminy

 

22 marzec 2022 Czytaj więcej

Połaniec udziela pomocy miastu partnerskiemu Swalawa na Ukrainie

dodano przez: red.


Miasto i Gmina Połaniec rusza ze zbiórką dla mieszkańców miasta partnerskiego na Ukrainie – Swalawa, która w trybie pilnym potrzebuje humanitarnej (dobroczynnej) pomocy, dlatego będziemy wdzięczni za jakąkolwiek pomoc.

Zbiórka odbędzie się w dwóch formach: rzeczowej i pieniężnej.

Najbardziej podstawowe potrzebne rzeczy to:

- artykuły spożywcze (jedzenie dla dzieci),

- rozkładane łóżka 50 szt.,

- materace do nich 50 szt.,

- śpiwory 50 szt.,

- poduszki 50 szt;

- rozkładane krzesła 50 szt.,

- środki higieny osobistej.

Prosimy Państwa o leki dla osób, chorujących na: choroby sercowo-naczyniowe, tarczycę, nadciśnienie, przeciwbólowe,  przeciwgorączkowe, uspokajające.

Humanitarną pomoc prosimy wysyłać do Fundacji Charytatywnej „Kapitoszka-2018” (kod identyfikacyjny osoby prawnej 42082955) na adres: m. Swalawa, ul. Gołowna 19.

Wszystkich będących w stanie przekazać jakąkolwiek ze wskazanych rzeczy, prosimy o dostarczenie do punktów OSP Połaniec i Ruszcza.

UCHWAŁA W SPRAWIE NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY MIASTEM I GMINĄ POŁANIEC A MIASTEM SWALAWA


 

 

22 marzec 2022 Czytaj więcej

Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Główny temat posiedzenia, jakie odbyło się w starostwie staszowskim w dniu 15 marca br., dotyczył spraw związanych z zakwaterowaniem na terenie powiatu uchodźców z Ukrainy.

Na mocy decyzji wojewody świętokrzyskiego powiat staszowski ma przyjąć 300 obywateli Ukrainy, którzy wg wstępnych planów mają być zakwaterowani w strażnicach Ochotniczych Straży Pożarny. Zakłada się, że każda z gmin będzie w stanie udostępnić po 3 strażnice, z możliwością zakwaterowania po 30 uchodźców w każdej z nich.

Prowadzący spotkanie szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego starosta staszowski Józef Żółciak, na początku narady poprosił burmistrzów i wójtów o zadeklarowanie liczby osób, jakie poszczególne gminy mogą przyjąć w najbliższych dniach. W wyniku złożonych deklaracji okazało się, że w najbliższych 2 dniach na terenie powiatu staszowskiego można zakwaterować 155 osób, w tym: w mieście i gminie Staszów – 50 osób, w mieście i gminie Połaniec – 50 miejsc, w gminie Bogoria – 30 osób oraz w mieście i gminie Osiek 25 osób. Dodatkowo samorządowcy są w stanie przyjąć jeszcze, w terminie od 1 kwietnia, około 480 osób.

Tekst i foto: Jan Mazanka

21 marzec 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.