STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

PLANY ROZWOJU MIASTA I GMINY POŁANIEC - Z MIESZKAŃCAMI, DLA MIESZKAŃCÓW...

dodano przez: G.S.

Plany rozwoju Miasta i Gminy Połaniec to koncepcja rozwoju, zidentyfikowane zadania inwestycyjne oraz wypracowane założenia prowadzące do wzmocnienia potencjału społecznego, kulturowego i gospodarczego. Kompleksowe podejście do rozwoju Miasta i Gminy Połaniec, obejmujące wszystkie sfery życia, jest podstawowym elementem do stworzenia bogatej oferty społecznej, gospodarczej i inwestycyjnej. Uwzględnia potencjał rozwojowy, a przede wszystkim obejmuje potrzeby i aspiracje mieszkańców.

Nowa zakładka naszego portalu, która właśnie powstała i jest dostępna w kolumnie po prawej stronie, sukcesywnie przedstawiać będzie informacje na temat projektów i działań przewidzianych do realizacji w naszym otoczeniu w najbliższych latach, z uwzględnieniem i podziałem na poszczególne dziedziny życia, w tym m. in. ochronę środowiska, oświatę, sport, kulturę, ochronę zdrowia czy działania infrastrukturalne.

28 wrzesień 2018 Czytaj więcej

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - Jedna instalacja, wiele korzyści...

dodano przez: G.S.

Wysokość kosztów ponoszonych przez użytkownika za energię elektryczną przed montażem instalacji fotowoltaicznej to ok. 500 zł za 2 miesiące. Dzisiaj, przy użytkowaniu paneli fotowoltaicznych, ponoszone wydatki to ok. 100 zł w rozliczeniu półrocznym. To są najlepsze, wymierne korzyści...

28 wrzesień 2018 Czytaj więcej

DZIAŁANIA W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA W MIEŚCIE I GMINIE POŁANIEC - 2014 r.

dodano przez: G. S.

Powrócmy do historii działań podejmowanych w zakresie oświaty i wychowania i zobaczmy ile w przeciągu ostatnich lat podjęto różnorodnych kroków w tym zakresie. Informacje podsumowujące rozpoczynamy od 2007 roku do chwili obecnej. Przegląd będzie pojawiał się w zestawieniu rocznym.

28 wrzesień 2018 Czytaj więcej

INFRASTRUKTURA DROGOWA MIASTA I GMINY POŁANIEC PO LATACH ....

dodano przez: D.R

Kliknij na obraz

28 wrzesień 2018 Czytaj więcej

DZIAŁANIA W ZAKRESIE OŚWIATY I WYCHOWANIA W MIEŚCIE I GMINIE POŁANIEC - 2013 r.

dodano przez: G. S.

Powrócmy do historii działań podejmowanych w zakresie oświaty i wychowania i zobaczmy ile w przeciągu ostatnich lat podjęto różnorodnych kroków w tym zakresie. Informacje podsumowujące rozpoczynamy od 2007 roku do chwili obecnej. Przegląd będzie pojawiał się w zestawieniu rocznym.

28 wrzesień 2018 Czytaj więcej

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

dodano przez: D.R

Świeże powietrze to gwarancja zdrowia i dobrego samopoczucia. Obowiązkiem każdego obywatela jest dbanie o środowisko naturalne, dzięki któremu możemy funkcjonować. Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza wprowadzając w życie Program „Czyste powietrze”. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób, które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wymiana pieców oraz termomodernizacja dotyczyć będzie około 4 mln budynków.Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze uzyskać można między innymi na:

- wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup wraz z montażem nowych,

- spełniających kryteria programu wymianę okien i drzwi

- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

- docieplenie przegród budynku

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

- instalację OZE, czyli odnawialnych źródeł energii

Progi dotacji w programie Czyste Powietrze są uzależnione od dochodów uzyskiwanych miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie.Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze wystartował 19 września. Wnioski składać można przez 10 lat. Nabór wniosków prowadzony jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku zakończeniem prac nad program priorytetowym, resort środowiska przygotował cykl spotkań mających charakter edukacyjny i informacyjny, składający się z trzech bloków tematycznych. Pierwszy mówi o edukacji ekologicznej, rozwija definicje zanieczyszczeń powietrza, wysokiej i niskiej emisji spalin oraz smogu, mówi o skutkach wpływu zanieczyszczonegopowietrza na nasze zdrowie. Część druga informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego Czyste Powietrze. W trzeciej dowiemy się jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację domu.

W Gminie Połaniec konsultacje z mieszkańcami ruszą już od listopada.

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem serdecznie zapraszamy!

27 wrzesień 2018 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.