STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

OSTRZEŻENIE

dodano przez: D. R.

27 lipiec 2018 Czytaj więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy

Dodano przez: A.K. Matgeriał nadesłany
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.
ZUS ogłosił konkurs na dofinansowanie do projektów poprawiających warunki pracy. Wnioski można składać aż do 23 sierpnia 2018 r. Jest jednak ważny warunek – firma nie może zalegać ze składkami, ani podatkami. Dla przedsiębiorców jest w sumie 50 mln zł.
Firmy zatrudniające od 1 do 9 osób mogą otrzymać 90 proc. dofinansowania, przedsiębiorstwa które zatrudniają od 10 do 49 pracowników nie więcej niż 80 proc, zatrudniający od 50 do 249 – maksymalnie 60 proc, a duże firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 20 proc. Należy pamiętać, że wnioski mogą składać jedynie pracodawcy, którzy nie zalegają z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, opłatą podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego z wierzycielem.
 
26 lipiec 2018 Czytaj więcej

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

dodano przez: G.S.

Integracja lokalnego biznesu, wymiana doświadczeń, tworzenie odpowiedniego klimatu i przestrzeni dla szerokiej współpracy osób, firm i instytucji, a także wspieranie przedsięwzięć na rzecz pobudzania przedsiębiorczości oraz prezentacja najlepszych praktyk biznesowych – temu służy nowa zakładka naszego portalu „LOKALNY BIZNES”.

Gorąco zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z terenu Miasta i Gminy Połaniec do nadsyłania na wskazany adres e-mail: agnieszka.krupa@poczta.polaniec.eu formularza zgłoszeniowego  - który dostępny jest TUTAJ - zawierającego m. in. podstawowe dane o firmie oraz ofertę - opis rodzaju działalności (produkcji, wykonywanych robót, świadczonych usług, działalności handlowej).

Ufamy, ze pozwoli to na wspólną wymianę doświadczeń, a przede wszystkim przyczyni się do współpracy lokalnych podmiotów. Liczymy również, że zawiąże się wiele ciekawych pomysłów i zostanie zainicjowanych wiele wartościowych projektów, służących wspólnemu rozwojowi.

26 lipiec 2018 Czytaj więcej

Ogłoszono wyniki przetargu na remont cząstkowy dróg gminnych

Dodano przez: A.K.
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu przeprowadził przetarg  na roboty budowlane pn. „Remont cząstkowy dróg gminnych kamieniem dolomitowym i poprawienie profilu dróg równiarką na terenie miasta i gminy Połaniec”. 
Przedmiotem zamówienia jest:
    • Remont cząstkowy dróg gminnych kamieniem dolomitowym o frakcji 4/63mm, poprzez nawiezienie go na drogę samochodami ciężarowymi, wyprofilowanie go równiarką i zagęszczenie walcem.
    •  Poprawienie profilu drogi gminnej równiarką po przez ścięcie przerostów trawy z drogi wraz z jej wywozem w zakresie własnym wykonawcy. Poprawienie profilu drogi po przez likwidację zaniżeń, kolein i nierówności drogi gruntowej lub tłuczniowej. Poprawienie niwelety drogi, poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Zagęszczenie walcem drogi po wykonaniu niwelety.
    • Wykonanie progów spowalniających z kostki brukowej betonowej
 
 
25 lipiec 2018 Czytaj więcej

Karty Seniora już w rękach mieszkańców

Dodano przez: K.B.

Czasami wystarcza...
jeden promień słońca...
jedno miłe słowo...
jedno ciepłe spojrzenie...
wyciągnięta dłoń..
jedno pozdrowienie.
jeden uśmiech...
Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych,
którzy znajdują się obok nas.

 

W naszej Gminie wdrażany jest program „Karta Seniora Miasta i Gminy Połaniec”. Głównym celem programu jest zwiększenie aktywności społecznej i sprawności grupy mieszkańców oraz poprawa jakości życia osób starszych.

25 lipiec 2018 Czytaj więcej

Odnowiono most na rzece Czarnej w Połańcu

 Dodano przez: A.K.
     W ostatnim  czasie w Połańcu zostały odnowione barierki ochronne przy moście na rzece Czarnej. 
Zakres prac obejmował czyszczenie i malowanie, a cała inwestycja została wykonana przez GDDKiA. W chwili obecnej barierki mają kolor czerwony, są bardziej widoczne, a most zyskał nowy i estetyczny wygląd.
24 lipiec 2018 Czytaj więcej

Tereny inwestycyjne – inwestycja w przyszłość

Dodano przez: K.B.

Na terenie naszej Gminy znajdują się obszary inwestycyjne „A", „B", „B1”, „B2”, „C', „C1", „D" i „E" gotowe dla przedsiębiorców. Działki te posiadają walory, które powodują, że mogą one stać się dla inwestorów interesującym miejscem do lokowania swojego kapitału. Środki unijne pozwoliły przygotować kompleksowo uzbrojone tereny inwestycyjne we wszelkie media: wodociąg, gazociąg, kanalizację deszczową, sanitarną, ciepłociąg, gazociąg, kanalizację teletechniczną, sieć elektroenergetyczną, stację transformatorową, pompownię ścieków sanitarnych oraz oczyszczalnię wód gruntowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym, a także drogi do transportu ciężkiego, ciągi piesze oraz oświetlenie terenu. Najważniejsze korzyści płynące dla przedsiębiorców chcących związać się z naszymi terenami inwestycyjnymi to przede wszystkim świetna lokalizacja oraz szeroki wachlarz ulg i innych udogodnień.

24 lipiec 2018 Czytaj więcej

PROPOZYCJE KINOWE

Dodano przez: K.B. Materiał nadesłany

24 lipiec 2018 Czytaj więcej

Przed nami kolejne, muzyczne spotkanie

Dodano przez: K.B. Materiał nadesłany

24 lipiec 2018 Czytaj więcej

REWITALIZACJA ZESPOŁU PARKOWO - DWORSKIEGO W RUSZCZY

Dodano przez: A.K.
       Piękny zabytkowy Park w Ruszczy nabiera uroku. Dworek i park o łącznej pow. 6,84 ha. powstał pod koniec XVIII wieku i istnieje do dziś. Ostatnim właścicielem był Stanisław Knothe właściciel wielkiego majątku ziemskiego w Ruszczy i okolicach. Zabytkowy park stanowi spójny element zespołu parkowo - dworskiego, który jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków. W dniu 21.02.2017 r. w Warszawie został podpisany akt notarialny nabycia na własność Gminy Połaniec w formie darowizny zespołu parkowo – dworskiego. Pomysł na ratowanie wiekowego terenu kiełkował już od jakiegoś czasu natomiast realnych kształtów zaczął nabierać początkiem 2017 r., wtedy to w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec odbyły się konsultacje społeczne w sprawie wypracowania koncepcji zagospodarowania zespołu parkowo-dworskiego w Ruszczy. Była to inwestycja długo planowana i wyczekiwana. Każdy zainteresowany mógł podzielić się swoimi pomysłami w tym temacie, a tzw. „burza mózgów” to najlepszy sposób na wypracowanie najlepszych rozwiązań.
23 lipiec 2018 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.