STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

UMOWY Z OCHOTNICZYMI STRAŻAMI POŻARNYMI

W dniu 23 lutego 2022r. została podpisana umowa pomiędzy gminą a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy Połaniec. Zawarte umowy dotyczą współpracy pomiędzy gminą, a OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej . Umowy te określają zadania OSP i zadania gminy w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zostały zawarte w oparciu o znowelizowaną ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych. W uroczystym podpisaniu umów udział wzięli: Burmistrz – Jacek Nowak, pracownicy urzędu, komendanci, przedstawiciele poszczególnych OSP.

Podczas spotkania jesdnostka OSP w Połańcu zaprezentowała nagrodę i tytuł "strażnika czystego powietrza" jaką otrzymała w konkursie „Ekolaur Świętokrzyski”. Nagroda ta jest formą docenienia proekologicznych postaw mieszkańców, instytucji lub firm z naszego województwa. 

25 luty 2022 Czytaj więcej

Solidarni z Ukrainą

dodano przez: red.


Trwa wojna na Ukrainie. Jesteśmy solidarni z naszym miastem partnerskim Swalawą  i całym narodem ukraińskim, będąc gotowymi, w miarę możliwości nieść wszelką konieczną pomoc.

Z ogromnym napięciem i niedowierzaniem obserwujemy ostatnie wydarzenia na Ukrainie. Naruszanie integralności terytorialnej niezawisłego państwa, wszczynanie działań destabilizujących sytuację polityczną i gospodarczą w regionie, próby zawłaszczania części terytorium i wszczynanie działań militarnych wzbudzają nasz stanowczy sprzeciw. Polska jest krajem, który w swej historii boleśnie doświadczył agresji silniejszych sąsiadów oraz utratę niezawisłości. Tym bardziej dziś, nie może być naszej zgody na podobne działania podejmowane wobec sąsiadującego z nami suwerennego i niezawisłego państwa.

 

25 luty 2022 Czytaj więcej

ZAPRASZAMY DO KINA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

8 rzeczy których nie wiecie o facetach
w kinie Impresja w dniach:
 
25 lutego godz. 19 
27 lutego godz. 19
28 lutego godz. 19
 
25 luty 2022 Czytaj więcej

KINO IMPRESJA ZAPRASZA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

O CZYM DZISIAJ MARZĄ ZWIERZĘTA w kinie Impresja w dniach 25 lutego godz. 17.00
STREFA MAŁEGO KINOMANA - 27 lutego godz. 16.00
 
25 luty 2022 Czytaj więcej

GRATULACJE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

25 luty 2022 Czytaj więcej

GALA MUZYKI ŚWIATA I OPERETKI

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Centrum Kultury i Sztuki  w Połańcu zaprasza na niecodzienne wydarzenie artystyczne.  GALA MUZYKI ŚWIATA I OPERETKI już 10 marca o godz. 19.00. Wystąpi Alexander Martinez, Monika Biederman-Pers i Piotr Karzełek. Wspólnie, muzycznie świętujmy Dzień Kobiet i Mężczyzn. Zapraszamy serdecznie
 
 
Bilety do nabycia w kasie CKiSz i online;  https://www.centrum.polaniec.pl/repertuar  Liczba miejsc ograniczona.
24 luty 2022 Czytaj więcej

GRATULACJE

dodano przez: red.


24 luty 2022 Czytaj więcej

GRATULACJE

dodano przez: red.


23 luty 2022 Czytaj więcej

GRATULACJE

dodano przez: red.


23 luty 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.