STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Wizyta dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Pływalni Delfin w Połańcu

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W dniu 22.02.2022 r. na Pływalni Delfin w Połańcu odbyła się wizyta dyrektora Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Pana Arkadiusza Kornasia oraz kierownictwa Pływalni Miejskiej.  W rozmowach uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec -  Pan Jacek Nowak. Główny temat spotkania dotyczył współpracy Ośrodków Sportu i Rekreacji. Wizyta była także wymianą doświadczeń w prowadzeniu obiektów sportowych i organizacji przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym i integracyjnym dla rożnych grup społecznych. Istotnym punktem rozmów było omówienie dobrych praktyk w procesie modernizacji i rozbudowy obiektu Pływalni Delfin w Połańcu. Następnie odbyła się wizytacja pływalni, zwłaszcza strefy rekreacyjnej, saunowej, ale także maszynowni i funkcjonujących instalacji.
Podsumowaniem wizyty było określenie dalszych kierunków współpracy między jednostkami. Serdecznie dziękujemy za miłą wizytę. Zapraszamy ponownie. 
22 luty 2022 Czytaj więcej

Turniej Bowlingowy dla Seniorów

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Turniej Bowlingowy dla Seniorów

 

28 lutego   godz. 16.00

Zapisy do godz. 16.00 pod nr 15 8 650 -917 wew. 13 

po godz. 16  pod nr 15 8 650 -917 wew. 33

Ilość miejsc ograniczona
21 luty 2022 Czytaj więcej

O poszerzeniu Świętokrzyskiego Klastra Energii

dodano przez: red.


18 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyło się spotkanie dotyczące rozszerzenia Świętokrzyskiego Klastra Energii w Staszowie.

Świętokrzyski Klaster Energii został podpisany w Staszowie 28 grudnia 2021. Jest to porozumienie pomiędzy różnymi podmiotami. Dotyczy równoważenia zapotrzebowania energii oraz jej wytwarzania, a także dystrybucji i obrotu. Wiodącym celem klastra jest rozwój rozproszonej energetyki opartej zarówno o odnawiane, jak i konwencjonalne źródła energii, a także ma służyć poprawie energetycznego bezpieczeństwa, wzmocnieniu gospodarki lokalnej oraz poprawie środowiska naturalnego.

21 luty 2022 Czytaj więcej

JACEK BENEDYKT NOWAK NOWYM BURMISTRZEM MIASTA I GMINY POŁANIEC

dodano przez: red.


W niedzielę, 20 lutego odbyły się przedterminowe wybory na burmistrza Połańca. Nowym Burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec został Jacek Nowak, który od 20 grudnia 2021 roku pełni funkcję Burmistrza Połańca.


Ma 48 lat. Absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (inżynieria środowiska i geodezja) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (studia podyplomowe - zarządzanie funduszami Unii Europejskiej). Obecnie ma otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W latach 2010-2014 i 2014-2018 był radnym powiatu staszowskiego. Jest radnym Rady Okręgowej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

21 luty 2022 Czytaj więcej

Gmina Połaniec zakupiła nowoczesne łodzie ratownicze dla OSP

Dodano przez: A.K. 


Gmina Połaniec zakupiła fabrycznie nowe, łodzie ratownicze wraz z osprzętem i silnikiem motorowym (40kM) oraz przyczepy podłodziowe z łamanym dyszlem kompatybilne z w/w łodziami. Nowoczesne łodzie z konsolą (pierwszy raz na terenie naszej gminy) zostały zakupione przede wszystkim  z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Zakupu dokonano ze środków Miasta i Gminy Połaniec. W dniu dzisiejszym pełniący funkcję Burmistrza - Pan Jacek Nowak przekazał  łodzie  do jednostek OSP w Rudnikach i Okrągłej. Na łodzie tego typu oczekuje jeszcze OSP Zrębin.

 
 
 
18 luty 2022 Czytaj więcej

,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR’’ . Gmina Połaniec pozyskała środki na zakup sprzętu

dodano przez: red.


Nasza gmina skorzystała z rządowego programu, którego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich,  w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń. W ramach zadania dzieci z naszej gminy otrzymają odpowiedni sprzęt w postaci: 5 komputerów  stacjonarnych, 48 laptopów 1 tablet wraz z ubezpieczeniem.  Łączna kwota pozyskanych środków to 139 872,00  zł. Obecnie trwa procedura związana z zawarciem umowy.

środki zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia REACT-EU

działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności

na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

18 luty 2022 Czytaj więcej

Ostrzeżenie

dodano przez: red.


18 luty 2022 Czytaj więcej

Gmina Połaniec pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Dodano przez: A.K.

W dniu dzisiejszym tj. 18.02.2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które w imieniu Gminy Połaniec odebrał pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Pan Jacek Nowak. 
Dofinansowanie przeznaczone jest na remont i budowę nowych dróg.
 
Gmina Połaniec otrzymała łącznie dofinansowanie w wysokości prawie 2,2 milionów złotych.
 
W ramach otrzymanego dofinansowania zrealizowane zostaną dwie duże inwestycje „Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Zrębińskiej w Połańcu” oraz 
„Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu”. 
 
     
18 luty 2022 Czytaj więcej

GALA SPORTU 2022

Dodano przez: A.K.

W miniony czwartek 17.02.2022 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu odbyła się uroczysta Gala Sportu podczas, której zostały wręczone stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe dla najlepszych zawodników naszej Gminy.  Ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne, tegoroczna uroczystość została podzielona na dwie grupy. 
Po rozpoczęciu uroczystości Pan Jacek Nowak pełniący funkcję Burmistrza Miasta 
i Gminy Połaniec, przywitał zaproszonych gości. Złożył serdeczne gratulacje zawodnikom, trenerom i rodzicom. Podkreślił, jak ważną rolę wychowawczą spełniają treningi sportowe. Następnie złożył podziękowania Panu Bogusławowi Rybackiemu – Prezesowi Enei Elektrowni Połaniec za wspólne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Przywołał tu zrealizowany we współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji projekt pod nazwą „Ferie na sportowo z Eneą”. Podczas wystąpienia wskazał także szereg działań w modernizacji infrastruktury sportowej, m.in. boiska sportowe, które wpłyną na poprawę jakości treningów. Następnie głos zabrał Pan Bogusław Rybacki – Prezes Enei Elektrowni Połaniec, który zaznaczył, jak ważna wśród dzieci i młodzieży jest aktywność fizyczna. Życzył zawodnikom wytrwałości i sukcesów na miarę olimpiad.
Po przemówieniach nadszedł czas na uhonorowanie zawodników w poszczególnych dyscyplinach sportowych. 
18 luty 2022 Czytaj więcej

GMINA POŁANIEC Z DOFINANSOWANIEM NA POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

dodano przez: red.


Wnioski blisko tysiąca samorządów z całej Polski ubiegających się o środki z programu Opieki wytchnieniowej zyskały rekomendację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Samorządy zawnioskowały o ponad 150 mln zł wsparcia w ramach edycji programu na rok 2022.Niemal 76,5 mln złotych otrzymał region świętokrzyski na realizację tegorocznych zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego. Wśród samorządów województwa świętokrzyskiego znalazła się gmina Połaniec. Umowy z samorządowcami podpisał w dniu wczorajszym, 17 lutego Wojewoda Świętokrzyski - Pan Zbigniew Koniusz z przedstawicielami poszczególnych gmin.

Do województwa trafią rządowe pieniądze na wykonanie dwóch programów finansowanych ze środków Funduszu. W ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, do którego przystąpiło 65 jednostek samorządu terytorialnego, nasze województwo otrzymało w 2022 roku prawie 65 mln zł dofinansowania. Z kolei na program „Opieka wytchnieniowa” przeznaczono dla regionu blisko 12 mln zł, a uczestniczy w nim 40 świętokrzyskich samorządów.

- To ważny dzień dla samorządów, jako jednostek odpowiedzialnych za dobro swych mieszkańców. Fundusz Solidarnościowy wspiera osoby niepełnosprawne w różnych aspektach życia. Województwo świętokrzyskie bardzo dobrze aplikuje o pieniądze z tego funduszu - na obydwa programy otrzymaliśmy przeszło 11 procent środków przekazanych na cały kraj. Choć jesteśmy jednym z mniejszych województw, to potrafimy doskonale pisać wnioski. Samorządy w tym przypadku znakomicie zdały swój egzamin – mówił Wojewoda - Pan Zbigniew Koniusz.

Umowy z Wojewodą Świętokrzyskim  - Panem Zbigniewem Koniuszem na przekazanie pieniędzy podpisał pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec  – Pan Jacek Nowak,  skarbnik Gminy – Pani  Małgorzata Żugaj w obecności kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Ewy Tomalskiej.

 

18 luty 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.