STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ZAWIADOMIENIE

Dodano przez: A.K. 

                                                                              Połaniec, dnia 15.02.2022 r.
ZAWIADOMIENIE
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 16 lutego 2022 roku – godz. 11:00.
.
Miejsce posiedzenia: sala konferencyjna 129 (parter) w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu
 
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2022 rok.
4. Zamknięcie obrad.
 
/x – do porządku obrad
mogą być wprowadzane dodatkowe tematy
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Stanisław Lolo
 
 

Zebranie Komisji:
16.02.2022 r. - 10:30 – wspólne zebranie Komisji Oświaty, Komisji Zdrowia, Komisja Rolnictwa i Komisja Budżetowa
 

INFORMACJA

Proszę Państwa ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad rady gminy,. Art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas Sesji Rady Miejskiej odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w nich udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci Internet w celu transparentności działań Rady Miejskiej. Biorąc więc udział w Sesji Rady Miejskiej dana osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, tym samym akceptuje niniejsze warunki.

Udział w publicznej Sesji Rady Miejskiej, czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się Sesja Rady Miejskiej, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na podkreślonych polach eksploatacji tj., strona www.portal.polaniec.eu, BIP Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, kanał you tube oraz gazeta w celu transparentności działań Gminy.

15 luty 2022 Czytaj więcej

UCZCILI 80. ROCZNICĘ UTWORZENIA ARMII KRAJOWEJ

dodano przez: red.


W tym roku obchodzimy 80. rocznicę powstania Armii Krajowej – najsilniejszej i najlepiej zorganizowanej podziemnej armii europejskiej II wojny światowej. Po agresji niemieckiej i sowieckiej we wrześniu 1939 roku życie państwa zeszło do konspiracji. Rząd polski działający na uchodźstwie kontynuował działalność władz państwowych z lat 1918-1939. W podziemiu odtworzono struktury władzy cywilnej oraz siłę zbrojną. Na mocy rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa.

ŚWIATŁO DLA BOHATERÓW

Pamiętając o tych wydarzeniach naszej historii pełniący funkcję Burmistrza – Pan Jacek Nowak oraz delegacje z poszczególnych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy w Połańcu uhonorowali żołnierzy AK zapalając znicze i składając kwiaty na skwerku z pomnikiem ku czci żołnierzy Armii Krajowej.

14 luty 2022 Czytaj więcej

Obradowali druhowie OSP powiatu staszowskiego

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W związku z zakończeniem obecnej 5-letniej kadencji Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, podczas zjazdu, jaki odbył się w dniu 12 lutego br. wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu został druh Grzegorz Rajca, zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach.
 
14 luty 2022 Czytaj więcej

Rozmawiali na temat nowych linii autobusowych

dodano przez: red. Materiał nadesłany


Samorządowcy z terenu powiatu staszowskiego, powiatu kieleckiego oraz powiatu buskiego  rozmawiali na temat możliwości uruchomienia nowych połączeń autobusowych pomiędzy pobliskimi gminami. Połączenia mogłyby zostać utworzone w ramachrządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

            Spotkanie odbyło się w czwartek, 10 lutego, w sali konferencyjnej staszowskiego magistratu. W spotkaniu zainicjowanym przez Leszka Kopcia, burmistrza miasta i gminy Staszów, wzięli udział dr Ewa Kondek – zastępca burmistrza, przedstawiciele gmin: Połaniec, Raków, Tuczępy, Osiek, Rytwiany, Łubnice, Bogoria, Szydłów i Gnojno, a także pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

14 luty 2022 Czytaj więcej

I Ty możesz przyczynić się do pozyskania dotacji na park i dworek w Ruszczy

Dodano przez: A.K.

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec do składania wniosków w konkursie pn. „Nasz Zabytek”- na park i dworek w Ruszczy.
Konkurs organizowany jest przez Fundację Most the Mos, a zwycięski zabytek zostanie odremontowany i zaadaptowany zgodnie z zaplanowanym pomysłem.
Niezbędne informacje oraz wniosek znajdą Państwo w linku poniżej: 
 
11 luty 2022 Czytaj więcej

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI – PAN ZBIGNIEW KONIUSZ Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W POŁAŃCU

 dodano przez: red.


       W dniu 10 lutego w połanieckim magistracie gościł Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz. W spotkaniu, którego gospodarzem był pełniący funkcję Burmistrza – Pan Jacek Nowak udział wzięli kierownicy poszczególnych referatów w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Podczas wizyty wojewoda zapoznał się z planami samorządu dotyczącymi rozwoju gminy oraz wysłuchał uwag związanych z problemami i barierami związanymi z ich działalnością.

                Dużo uwagi poświęcono kwestii pozyskiwania finansów na poszczególne zadania inwestycyjne, w tym głównie na budowę infrastruktury kanalizacyjnej, drogowej, budowę przedszkola z oddziałem żłobkowym, nową przychodnię zdrowia, modernizację sieci ciepłowniczej, budowę inkubatora przedsiębiorczości, renowację dworku w Ruszczy oraz budowę Środowiskowego Domu Samopomocy i zakup samochodu na potrzeby podopiecznych placówki. Przedstawione zostały bieżące potrzeby placówek oświatowych – jak termomodernizacja budynku w Ruszczy, remonty pozostałych placówek, w tym boisk sportowych, potrzeba rozbudowy monitoringu, zakup gimbusa. Rozmawiano także o dalszym rozwoju Gminy Połaniec oraz przedstawiono osiągnięcia i inwestycje dotychczas zrealizowane, służące społeczności lokalnej, jak również o założeniach budżetowych i możliwościach zapewnienia wkładu własnego na realizację zadań przy dofinansowaniu na poszczególne zadania.

                  Pełniący funkcję Burmistrza – Pan Jacek Nowak przekazał panu wojewodzie listę zadań inwestycyjnych, na realizację których gmina stara się o różnego rodzaju dofinansowania. Wspomniał również o współpracy z Enea Elektrownia i mniejszymi firmami. Pełniący funkcję Burmistrza – Pan Jacek Nowak zwrócił się z prośbą o wsparcie wniosków, których realizacja będzie z korzyścią dla gminy Połaniec i gmin ościennych. Podziękował również panu wojewodzie za wizytę w naszej gminie i całemu zespołowi uczestniczącemu w spotkaniu za realizację zadań. Wojewoda Świętokrzyski – Pan Zbigniew Koniusz podziękował również za spotkanie i wyraził zadowolenie, że samorząd Połańca ma plany na rozwój, które należy realizować i ubiegać się o dofinansowanie z dostępnych źródeł.


 

11 luty 2022 Czytaj więcej

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

10 luty 2022 Czytaj więcej

Podziękowania dla pełniącego funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Pana - Jacka Nowaka

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

W poniedziałek, dnia 7 lutego 2022r., na ręce pełniącego funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec - Pana Jacka Nowaka, zostały złożone podziękowania za wsparcie wniosku Międzyszkolnej Komisji Oświaty i Wychowania w Staszowie  o przyznanie podwyżek dla pracowników niepedagogicznych, których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Połaniec.

 

10 luty 2022 Czytaj więcej

KOLEJNE POSIEDZENIE KONWENTU SAMORZĄDÓW POWIATU MIELECKIEGO

dodano przez: red.


9 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej  odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Samorządów Powiatu Mieleckiego, do którego należy także Miasto i Gmina Połaniec. Z tej racji w spotkaniu wziął udział pełniący funkcję Burmistrza – Pan Jacek Nowak. W porządku posiedzenia znalazły się takie tematy jak organizacja „XII Festiwalu Nauki i Techniki” w samorządach gminnych w roku 2022 czy konsultacje i wypracowanie koncepcji przetargu na zakup energii elektrycznej i gazu w ramach grupy zakupowej. Tematem nieodłącznym był transport publiczny w powiecie mieleckim oraz bieżące sprawy. Pełniący funkcję Burmistrza – Pan Jacek Nowak zadeklarował przychylność w realizacji wspólnych przedsięwzięć.

10 luty 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.