STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

W HOŁDZIE DLA NIEPODLEGŁEJ! - VI Międzyszkolny Marsz Niepodległości

dodano przez: Grzegorz

„ Naród, który nie szanuje swojej przeszłości

nie zasługuje na szacunek teraźniejszości

i nie ma prawa do przyszłości..”

Te słowa wypowiedział prawie sto lat temu polski bohater narodowy - Józef Piłsudski. Są one nadal aktualne i niezwykle ważne. Również dla społeczności uczniowskiej z terenu Miasta i Gminy Połaniec, którzy wraz ze swoimi opiekunami w przededniu Święta Niepodległości, tj. 10 listopada 2017 roku wzięli czynny udział w VI Międzyszkolnym Marszu Niepodległości, przechodząc ulicami: Żapniowską, Czarnieckiego oraz ul. Ruszczańską by ostatecznie dotrzeć na Plac Uniwersału Połanieckiego, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - Małgorzata Dalmata - Konwicka podziękowała za liczne przybycie oraz gorąco powitała na Placu Uniwersału Połanieckiego wszystkich zebranych: Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Jacka Tarnowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu – Stanisława Lolo, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Połańcu – Zdzisława Kwiatkowskiego, radnych Rady Miejskiej w Połańcu,  dyrektorów placówek oświatowych i pozostałych jednostek, nauczycieli, uczniów licznie biorących udział w przemarszu oraz mieszkańców.

21 listopad 2017 Czytaj więcej

Uczcili święto narodowe na sportowo - I STRAŻACKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

dodano przez: Grzegorz

W niedzielę, 5 listopada br. strażacy ochotnicy z terenu Miasta i Gminy Połaniec wzięli udział w I strażackim biegu niepodległości, który został zorganizowany przez Zarząd Miejsko Gminny OSP w Połańcu dla uczczenia 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym celem wydarzenia było połączenie aktywności fizycznej ze świętowaniem tak ważnego dla Polski dnia, jakim jest Dzień Niepodległości.

21 listopad 2017 Czytaj więcej

W KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH – BĘDĄ PROGI SPOWALNIAJĄCE Z PRZEJŚCIEM

dodano przez: Dominika

17.11.2017 roku zawarta została umowa pomiędzy stronami tj. Miastem i Gminą Połaniec reprezentowaną przez burmistrza – Jacka Tarnowskiego a Dariuszem Skawińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Bruk – Dar” Dariusz Skawiński z siedzibą Breń Osuchowski 91; 39 – 304 Czermin. Przedmiotem umowy jest konsultowane i w ostatnim czasie omawiane zadanie polegające na wykonaniu progów spowalniających wraz z przejściem dla pieszych z kostki brukowej betonowej oraz malowanie przejść dla pieszych. To przedsięwzięcie będzie częściowo realizowane ze środków zewnętrznych, na które gmina Połaniec pozyskała środki w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez modernizacje przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Połaniec” realizowanego w ramach Programu pn.: „Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Wykonawca przystąpił do prac z chwilą zawarcia aktu i zakończy do dnia 22.12.2017 roku.

20 listopad 2017 Czytaj więcej

W KINIE NA WEEKEND

dodano przez: Dominika

20 listopad 2017 Czytaj więcej

W KINIE NA WEEKEND

dodano przez: Dominika

20 listopad 2017 Czytaj więcej

Kinowo weekendowo

dodano przez: Dominika

20 listopad 2017 Czytaj więcej

Sportowe Mikołajki

dodano przez: Dominika

20 listopad 2017 Czytaj więcej

NOWA, CIEKAWA OFERTA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY. STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ „BEZ GRANIC” OTRZYMAŁO PIEC CERAMICZNY Z ZESTAWEM

dodano przez: Dominika

16 listopada 2017 roku miało miejsce uroczyste przekazanie zakupionego pieca ceramicznego wraz z niezbędnym zestawem (separatorem do impregnacji półek, zestawem narzędzi do modelowania w glinie oraz malowania), a także materiałów ceramicznych, farb oraz podręczników do prowadzenia zajęć.  Za kwotę 14 500 zł brutto Gmina Połaniec zakupiła sprzęt pozyskując dotację na ten cel z konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” finansowanego ze środków własnych województwa świętokrzyskiego w wysokości 6 162, 50 zł brutto.

16 listopad 2017 Czytaj więcej

RAZEM DBAMY O CZYSTE POWIETRZE – POROZUMIENIE W SPRAWIE WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU POMIĘDZY TRZEMA GMINAMI ZAWARTE

dodano przez: Dominika

Dnia 13 listopada 2017 roku Gmina Połaniec zawarła umowę partnerską z Gminą Oleśnica i Łubnice w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic” w ramach działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH – PROJEKTY PARASOLOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Liderem partnerstwa ustanowiono Gminę Połaniec, która będzie działała na rzecz i w imieniu partnerów w zakresie przygotowania oraz późniejszej wspólnej realizacji projektu.

16 listopad 2017 Czytaj więcej

ROZWIĄZANIE ZAGADKI

dodano przez: Grzegorz

Dziękujemy za wszystkie nadesłane rozwiązania łamigłówki, którą można było znaleźć w ostatnim numerze bezpłatnego biuletynu informacyjnego "KOSYNIER. Nasza Ziemia Połaniecka". Rozwiązaniem było hasło: "18-7-1264". Z w/w datą wiąże się potwierdzenie praw miejskich dla Połańca przez księcia Bolesława Wstydliwego. Spośród wszystkich prawidłowych odpowiedzi rozlosowano trzy zestawy upominków promujących Miasto i Gminę Połaniec. 

 

LISTA NAGRODZONYCH:

1. Iwona GUŁA - WÓJCIKOWSKA, zam. Połaniec

2. WŁADYSŁAW KANIECKI, zam. Połaniec

3. TERESA TARASIEWICZ, zam. Połaniec

 

Serdecznie gratulujemy!

Po odbiór nagród zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu
w dniach
21-24 listopada 2017 r. (wt - pt) w godz. 08:00 - 16:00, pok. 215.

Wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych organizowanych przez nas konkursach i zabawach!

16 listopad 2017 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.