STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Sympozjum naukowe

dodano przez: Dominika

25 wrzesień 2017 Czytaj więcej

Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego

dodano przez: Grzegorz

23 wrzesień 2017 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

dodano przez: Grzegorz

 

Porządek obrad na sesję Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 28 września 2017 roku (godz.  15:30)

1. Otwarcie sesji /x.

2. Przyjęcie protokołów Nr XLV/2017 i Nr XLVI/2017

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

22 wrzesień 2017 Czytaj więcej

INFORMACJA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH INSTALACJĄ OZE

dodano przez: Dominika

Z dniem 14 września 2017 roku  Miasto i Gmina Połaniec deklaruje przystąpienie do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej celem pozyskania dotacji dla mieszkańców na indywidualne instalacje Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie dofinansowanie wyniesie do 60 %. Na podstawie złożonych ankiet zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie inwentaryzacja techniczna nieruchomości obejmująca określenie warunków technicznych niezbędnych do montażu wybranego Odnawialnego Źródła Energii oraz dobór urządzeń. Koszt wizji lokalnej nieruchomości pokrytej przez właściciela/zamawiającego wyniesie 180,00 zł brutto na podstawie zawartej umowy, którą każdy otrzyma do podpisu z numerem konta do uiszczenia wymaganej  opłaty. W sprawach umowy na wykonanie inwentaryzacji technicznej prosimy o kontakt z wykonawcą panem Wojciechem Reszką pod nr tel. 504 008 983.

Zadanie realizuje Centrum Energii i Nowych Technologii Sp. z o.o 

Wpłaty  należy dokonać  na konto wykonawcy najpóźniej do 20.09. 2017 roku.

 Nr konta: 02 1750 0012 0000 0000 3384 6568

W tytule nr umowy, imię nazwisko wpłacającego lokalizacja wykonywania inwentaryzacji budynku (miejscowość, ulica, nr domu).

PO PRZEPROWADZONEJ WIZJI LOKALNEJ  ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA UŻYCZENIA NIERUCHOMOŚCI I OKREŚLENIE WARUNKÓW UŻYCZENIA DLA POTRZEB REALIZACJI PROJEKTU.

REGULAMIN - zobacz

21 wrzesień 2017 Czytaj więcej

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:79

dodano przez: Dominika

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:79

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 03:00 dnia 21.09.2017 do godz. 20:00 dnia 22.09.2017

Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu w zlewniach: Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki i Kamiennej oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo przekroczone zostaną stany ostrzegawcze - w szczególności w górnych częściach zlewni karpackich dopływów Wisły oraz na mniejszych ciekach na terenie województwa.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Wawrzyniec Kruszewski

Wiadomość SMS:

IMGW-PIB INFORMUJE:WEZBR. Z PRZEKROCZ. STANOW OSTRZEG./2 zl. nidy, czarnej stasz., koprzywianki, kamiennej (swietokrzyskie) od03:00/21.09.do20:00/22.09.2017

21 wrzesień 2017 Czytaj więcej

Spektakl muzyczny

dodano przez: Dominika

20 wrzesień 2017 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.