STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Turniej piłkarski „AKTYWNY JUNIOR”

dodano przez: Dominika

Dnia 1 maja na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej 1 w Połańcu odbył się ogólnopolski turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec oraz piknik rodzinny pod hasłem „ Aktywny Junior”. Organizatorami byli: Miasto i Gmina Połaniec, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu oraz MKS Czarni Połaniec.  Celem turnieju było zaprezentowanie przez dzieci swoich piłkarskich umiejętności, sportowa rywalizacja, propagowanie zdrowego stylu życia, sportu oraz integracja dzieci, młodzieży i ich rodziców.

12 maj 2017 Czytaj więcej

III Memoriał im. Janusza Marczewskiego w Piłkę Nożną – Połaniec 2017

dodano przez: Dominika

W dniu 27.04.2017 r. na hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu odbył się III Memoriał im. Janusza Marczewskiego w Piłkę Nożną – Połaniec 2017. Zorganizowany dla  chłopców i dziewczynek z klas III Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Połaniec. W turnieju udział wzięły delegacje ze szkół z: Połańca oraz Zrębina.

12 maj 2017 Czytaj więcej

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

dodano przez: Dominika

12 maj 2017 Czytaj więcej

MUZYCZNY RYNEK PODCZAS DNI POŁAŃCA 2017

autor/ tekst i foto: Dominika Reichert

Tradycją stało się, że w ramach Obchodów Dni Połańca spotykamy się wszyscy na połanieckim rynku, aby wspólnie świętować  muzycznie, artystycznie. Niedzielne  popołudnie należało w pierwszej kolejności do przedszkolaków, które z wdziękiem poruszały się na środku połanieckiego rynku i przy tym rozbawiały zgromadzoną publiczność. Maluchy z poszczególnych grup schodziły po występach żegnane burzą braw. Przed połaniecką publicznością w pieśniach i przyśpiewkach regionalnych oraz w wiązance tańców ludowych zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca „Mali Rzeszowiacy”, Chór i Kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy”. Każdy występ był nagradzany słusznymi brawami. Niedzielny wieczór należał do polskiego piosenkarza, aranżera i kompozytora. Autor takich przebojów jak „Nie liczę godzin i lat”, „Pocieszanka”, „Za każdą cenę”  i wielu innych znanych ze stacji radiowych i telewizji - Andrzej Rybiński porwał całą publiczność do wspólnych śpiewów.

10 maj 2017 Czytaj więcej

MSZA ŚWIĘTA I INSCENIZACJA „KOŚCIUSZKO WIECZNIE ŻYWY”

autor/ tekst i foto: Dominika Reichert

Dni Połańca w tym roku mają szczególny wymiar. To rok wielu rocznic zarówno w wymiarze lokalnym, jak i krajowym czy europejskim, są one okazją do sięgnięcia wstecz i przypomnienia wydarzeń, które miały mniejszy lub większy wpływ na bieg historii. Należą do nich: 500. rocznica rozpoczęcia Reformacji, 300. rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego, 75. rocznica powołania Armii Krajowej. To także na  ten rok przypada stulecie objawień fatimskich. Rok 2017 jest  też Rokiem Rzeki Wisły. Uroczystości religijne i patriotyczne upamiętniające 223. rocznicę ogłoszenia przez Tadeusza Kościuszkę „Uniwersału połanieckiego”, 100. rocznicę Usypania Kopca Kościuszki w Połańcu i 100.  rocznicę objawień w Fatimie,  odbyły się w 7 maja 2017 roku w Kościele MBWW w Połańcu.

10 maj 2017 Czytaj więcej

POMNIK HISTORII - UROCZYSTOŚĆ ODDANIA HOŁDU WIELKIEMU NACZELNIKOWI

dodano przez: Dominika

7 maja 2017 roku Połaniec uczcił postać Tadeusza Kościuszki. Bohaterstwo i trud naszych pradziadów, jak również testament słów i czynów Wielkiego Naczelnika znalazły wieczne upamiętnienie pod pomnikiem wzniesionym na cześć bohatera w Połańcu. W tym miejscu gromadzimy się co roku na znak, że pamiętamy. Nasza tragiczna przeszłość, naznaczona ofiarą wielu naszych przodków, zobowiązuje nas do dumy z polskiej historii oraz do szczególnego myślenia o dobrym zagospodarowaniu niepodległości.  Dlatego po  zakończeniu Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w tym dniu wszyscy uczestnicy w barwnym szyku, przy Orkiestrze udali się pod pomnik bohatera.

10 maj 2017 Czytaj więcej

223. ROCZNICA OGŁOSZENIA UNIWERSAŁU POŁANIECKIEGO. 100. ROCZNICA USYPANIA KOPCA KOŚCIUSZKI. UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU

autor/ tekst i foto: Dominika Reichert

Dni Połańca 2017 – wyjątkowe święto dla mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec. W tym roku minęła 223. Rocznica Ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego. To postać i dorobek Tadeusza Kościuszki, dzięki któremu Połaniec trafił na karty historii, - był przedmiotem uwagi podczas kolejnej Uroczystej Sesji Rady Miejskiej. W tym roku minęła także okrągła rocznica usypania Kopca Kościuszki. Postać Kościuszki jako stratega, teoretyka i praktyka wojny, zasługi Naczelnika jako patrioty, insurgenta i autora koncepcji sprzężenia walki o wyzwolenie narodowe z rozwiązaniem kwestii społecznych były przywoływane niejednokrotnie podczas okolicznościowych referatów. Rola i znaczenie działań Tadeusza Kościuszki było niezwykle ogromne. Dla nas, połańczan, postać Naczelnika ma szczególne znaczenie. 7 maja 1794 roku w Połańcu ogłosił tzw. „Uniwersał połaniecki”. Znosił on poddaństwo osobiste chłopów, zwolnienia od pańszczyzny dla walczących oraz prawo nieusuwalności z użytkowanego gruntu. Akt ten stanowił uwieńczenie wielu rozporządzeń i proklamacji wydanych przez Kościuszkę w sprawie chłopskiej od chwili rozpoczęcia insurekcji. To Jego postać i wydarzenia historyczne tamtych lat były rozpatrywane podczas niedzielnych uroczystości - 7 maja 2017 roku w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu.

09 maj 2017 Czytaj więcej

Propozycja kinowa

dodano przez: Grzegorz

09 maj 2017 Czytaj więcej

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

dodano przez: Dominika

Roślina: Śliwa domowa
Agrofag: Owocnice śliwowe

Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-05-08

Szczegóły:
Śliwom zagrażają owocnice śliwowe.
Decyzję o sposobie i terminie zwalczania owocnic śliwowych należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Zalecenia:
Na śliwach występują: owocnica żółtoroga i owocnica jasna.
Larwy zimują w kokonach w glebie. Lot owadów dorosłych rozpoczyna się w II połowie kwietnia, na kilka dni przed kwitnieniem śliw, tuż przed fazą białego pąka kwiatowego i kończy po kwitnieniu. Samice składają jaja pod skórkę działek kielicha lub pod skórkę kielicha. Larwy wylęgają się pod koniec opadania płatków kwiatowych i wygryzają zawiązki owoców.

Na początku białego pąka kwiatowego zawiesza się na drzewach śliwy białe pułapki lepowe (min. 3 pułapki na 1ha sadu), które przegląda się co 2-3 dni, notując każdorazowo liczbę odłowionych owadów.

Progiem ekonomicznej szkodliwości dla owocnic śliwowych jest:
• odłowienie 80 dorosłych osobników średnio na 1 pułapkę lepową do końca fazy kwitnienia.

Zabieg zwalczający wykonuje się pod koniec opadania płatków kwiatowych.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zastosowaniu środków ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj, 
2) Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj.

Uwagi:
Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania 
w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i 
stosowania. 
2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla 
zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków 
ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych 
środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, 
w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników 
profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41
w/w ustawy.
5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia
dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 
 

 

09 maj 2017 Czytaj więcej

UWAGA! PRZYMROZKI

dodano przez: Dominika

09 maj 2017 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.