STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

WNIOSKI O OSZACOWANIE STRAT

dodano przez: Dominika

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Połaniec niekorzystnego zjawiska atmosferycznego - przymrozków wiosennych w dniach od 16.04.2017 do 21.04.2017r., poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych w terminie do 10.05.2017r.(środa). Miejsce składania wniosków: sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, pokój 218.

Do wniosku producent rolny dołącza:

-kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego,

-kopię zgłoszenia do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)

W przypadku niekompletnych lub nieprawidłowo wypełnionych wniosków zostanie wysłane wezwanie do uzupełnienia lub odmowa przyjęcia wniosku.

WNIOSKI do pobrania w tut. Urzędzie w Biurze obsługi interesanta lub na stronie internetowej  http://portal.polaniec.eu/pl/dla_mieszkancow/

POBIERZ WNIOSEK - TUTAJ

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej

DROGI GMINNE DO CZĄSTKOWEGO REMONTU PO ZIMIE

dodano przez: Dominika

Każdy dobry gospodarz sprząta po zimie, toteż gmina Połaniec, jak co roku, wzięła się za wiosenne porządki i naprawę dróg. A pracy wiadomo, że po zimie jest sporo, jeśli chodzi np. o drogi. Dlatego właśnie od dziś przystępujemy do cząstkowego remontu nawierzchni. W terminie do 27.06. 2017 roku remont przejdą drogi zniszczone, gdzie wykonana zostanie masa mineralno – asfaltowa, regulacja studzienek kanalizacyjnych betonem i regulacja kratek ściekowych, w niektórych przypadkach także remont cząstkowy pobocza z wyprofilowaniem i zagęszczeniem.

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej

POŁANIEC NA PODIUM RANKINGÓW GMIN MIEJSKO-WIEJSKICH. I MIEJSCE W RANKINGU DYNAMIKI WZROSTU LICZBY OSÓB PRACUJĄCYCH I W RANKINGU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

dodano przez: Dominika

POŁANIEC NAJLEPSZĄ GMINĄ MIEJSKO - WIEJSKĄ W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ EKONOMICZNYCH - podwójne podium

LIDER POD WZGLĘDEM WZROSTU LICZBY OSÓB PRACUJĄCYCH

Rankingi opracował zespół pod przewodnictwem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Zestawienie ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów oraz promocję takiego właśnie rozwoju na bazie opracowanych wzorców. Pod uwagę było branych kilkanaście zmiennych, m.in. wydatki majątkowe inwestycyjne, wydatki na transport i łączność na mieszkańca, dochody własne gmin w stosunku do całego budżetu, liczbę pracujących na tysiąc mieszkańców, liczbę podmiotów gospodarczych, liczbę bezrobotnych i pracujących, saldo migracji, dane dotyczące ochrony środowiska - odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Dwukrotnie na podium rankingów gmin miejsko-wiejskich znalazł się Połaniec. Wyniki ogłoszono podczas konferencji, która odbyła się 27 kwietnia w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej

Turniej piłki nożnej

dodano przez: Dominika

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej

BIEG KOŚCIUSZKOWSKI

dodano przez: Dominika

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: Dominika

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu informuje, iż w związku z zamknięciem Krytej Pływalni "Delfin" kasa przeniesiona jest na Stadion Miejski w Połańcu przy ul. Sportowej 1. Godziny otwarcia kasy: od poniedziałku do piątku - godz: 08:00 - 21:00.

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej

OBCHODY 3 MAJA W POŁAŃCU

dodano przez: Dominika

28 kwiecień 2017 Czytaj więcej

SPOTKANIE W POŁAŃCU Z INWESTOREM Z ARABII SAUDYJSKIEJ

dodano przez: Dominika

25 kwietnia w Połańcu miało miejsce spotkanie z inwestorem z Arabii Saudyjskiej, panem Mohamedem Ezz, który planuje uruchomienie zakładu produkującego aluminium. Tłumaczem w czasie rozmów był Mahmoud Othman. Połaniec jest brany pod uwagę do ulokowania biznesu obok innych gmin naszego województwa. Inwestor z Arabii Saudyjskiej nie wyklucza wybudowania właśnie w Połańcu lub innym mieście naszego regionu nowej fabryki z branży metalowo-aluminiowej. Pan Mohamed Ezz chce zainwestować 100 milionów złotych i poszukuje dogodnej lokalizacji. Firma docelowo ma zatrudniać 700 osób.

 

27 kwiecień 2017 Czytaj więcej

WSZYSTKO DLA GABRYSI

dodano przez: Dominika

W trakcie imprez podczas obchodów DNI POŁAŃCA oraz innych wydarzeń w regionie  wolontariusze będą kwestować i zbierać pieniądze na niezbędne leczenie naszej Gabrysi. 

27 kwiecień 2017 Czytaj więcej

SAMORZĄD WSPARCIEM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

dodano przez: Dominika

Samorząd Miasta i Gminy Połaniec nieustająco stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i stwarzać dogodne warunki do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Kompleksowo przygotowane połanieckie tereny inwestycyjne z dogodną lokalizacją, pełną dostępnością infrastruktury technicznej, ulgami i zwolnieniami dla przedsiębiorców, a przy tym w atrakcyjnym miejscu sprawiają, że inwestorzy rozważają możliwość lokowania swojego kapitału w tym miejscu. Przykładem są dwaj przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na rozwój i przeniesienie oraz znaczną rozbudowę swoich firm w bliskiej  lokalizacji strefy „B”.

27 kwiecień 2017 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.