STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

MIRAŻE W MAGICZNEJ KRAINIE CZARÓW

dodano przez: Dominika

Od dziewięciu lat MIRAŻE stanowią artystyczną wizytówkę Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Co roku z pasją i zaangażowaniem powstaje piękne, muzyczno - taneczne widowisko z udziałem ponad 250 młodych artystów. Znakiem rozpoznawczym przedsięwzięcia jest występ wszystkich grup wokalnych i tanecznych, artystyczny rozmach wydarzenia i sala widowiskowa pękająca w szwach.. Tegoroczne MIRAŻE - musical oparty na motywie baśni „ Alicja w Krainie Czarów”, a przygotowany według własnego pomysłu i scenariusz przez Panią Marzenę Drożdżowską i Panią Weronikę Koziarz - Dygulską sprawił, że niedzielne popołudnie było pełne magii. Kraina Czarów, do której trafiła Alicja to metafora problemów współczesnego świata, z którymi boryka się każdy człowiek.

31 marzec 2017 Czytaj więcej

W PODZIĘKOWANIU DLA SAMORZĄDU POŁAŃCA

dodano przez: Dominika

            Samorząd Połańca zawsze widzi i docenia, tych którzy budują „Małą Ojczyznę”, pokazuje  najzdolniejszych i najbardziej obiecujących młodych ludzi, a także dostrzega  tych, którzy przez lata pracują na rzecz lokalnego samorządu. W ostatnim czasie w sposób szczególny uhonorowano tych, którzy pracują na rzecz lokalnego środowiska i naszych wspólnot pod względem turystycznym poprzez aktywną promocję Połańca także  na zewnątrz.

      Aktywiści wyrażając wdzięczność za docenienie środowiska turystycznego przekazali na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej – Stanisława Lolo słowa uznania i podziękowania z zapewnieniem o dalszej aktywności i z nadzieją na owocną współpracę.

30 marzec 2017 Czytaj więcej

PRZYJAZNY PIES DO ADOPCJI

dodano przez: Dominika

Bardzo sympatyczny i kontaktowy, łagodny i przyjaźnie nastawiony do ludzi, także do nieznajomych pies czeka na nowego właściciela. Możliwe, że zaginął. Jest zadbany.
Osoby zainteresowane adopcją lub właścicieli prosimy o kontakt pod numerem telefonu 15 865 05 40 wew. 21 lub bezpośrednio na miejscu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu ul. Krakowska 11.

 

30 marzec 2017 Czytaj więcej

RADNI PRZEGŁOSOWALI REZOLUCJĘ W SPRAWIE PRZYWRÓCENIA DAWNEJ NAZWY ELEKTROWNI

dodano przez: Dominika

Podczas dzisiejszej Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Radni przyjęli rezolucję w sprawie przywrócenia Elektrowni Połaniec
dawnej nazwy im. Tadeusza Kościuszki.

30 marzec 2017 Czytaj więcej

Oszczędność, Zdrowie, Energia – instalacje OZE dla każdego - ogłoszono regulamin konkursu!

dodano przez: Grzegorz

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY POŁANIEC - POBIERZ

ANKIETA DOSTĘPNA W FORMIE PAPIEROWEJ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW

 

Ogłoszono regulamin konkursu!

W dniu 17.03.2017r. Urząd Marszałkowski ogłosił regulamin konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wprowadzający obowiązujące zapisy i uściślenia:

 -  konkurs jest jednoetapowy – oznacza to, że pełna dokumentacja powinna być złożona do końca naboru wniosków, czyli do 20 października 2017r.,

 -  dopuszcza się realizację projektów w partnerstwie,

 -  pojawiła się możliwość wnioskowania o pompy powietrzne (oprócz kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych),

 -  koszt mieszkańca za przeprowadzenie wizji wynosi 180 zł.

W związku z powyższym uzupełnieniu i uściśleniu ulega Ankieta dla mieszkańców dostępna do pobrania w niniejszym ogłoszeniu i w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu. Od 23.03.2017r. prosimy o składanie ankiet  w NOWEJ formie. Osoby, które do tej pory złożyły ankietę, mogą złożyć nową ankietę tylko w przypadku, gdy oprócz wybranej instalacji OZE chcą również zakupu powietrznej pompy ciepła.

Wypełnioną ankietę należy składać w sekretariacie
Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu.

 

Prosimy o zapoznanie się z aktualną prezentacją!

DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW - PREZENTACJA

30 marzec 2017 Czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

dodano przez: Grzegorz

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz.U. z 2016r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 30 marca 2017 r. -  godz.10:00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji /x.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/  przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016 – 2023.

2/  zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i  Gminy  Połaniec  na  lata 2017 – 2020.

3/  zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2017 rok.

3. Rozpatrzenie projektu rezolucji w sprawie przywrócenia Elektrowni Połaniec – obecnie Enea Połaniec, im. Tadeusza Kościuszki.

4.  Zakończenie obrad.

 /x   – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy

29 marzec 2017 Czytaj więcej

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W POŁAŃCU JUŻ DZIAŁA - MIEJSCE NAUKI I ZABAWY DLA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY POŁANIEC!

dodano przez: Dominika

Świetlica środowiskowa stanowi integralną i niezastąpioną część systemu wychowania szkolnego. Jest ważnym ogniwem, uczestniczącym w realizacji celów opiekuńczych i dydaktyczno – wychowawczych. To miejsce  gdzie spotkają się dzieci otwarte na nowe wrażenia i doświadczenia, a przede wszystkim ciekawe „nowego”. Takie miejsce jest już w Połańcu – budynek na stadionie miejskim, a wszystko dzięki środkom finansowym jakie zostały pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa na dofinansowanie projektu „Dla dobra rodziny – zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej”  została zawarta 23 lutego 2017 roku.

W imieniu Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Zarząd województwa pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPO umowę podpisał marszałek – Adam Jarubas i członek Zarządu – Piotr Żołądek. Po stronie gminy Połaniec podpis złożył burmistrz – Jacek Tarnowski przy kontrasygnacie skarbnik – Małgorzaty Żugaj.  Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Integracja”. Całkowita wartość projektu wynosi 367 855,00 zł brutto, dofinansowanie wynosi 340 265, 87 zł, wkład własny  to 27 589, 13 zł brutto.

28 marzec 2017 Czytaj więcej

AIESEC – SPOSÓB NA MIĘDZYNARODOWĄ INTEGRACJĘ W ZESPOLE SZKÓŁ W POŁAŃCU

dodano przez: Dominika

W dniach 20.03 - 24.03.2016r w Zespole Szkół w Połańcu realizowany był projekt  organizowany przez  zrzeszenie studentów AIESEC. Jest to największa na świecie  organizacja prowadzona przez studentów, działająca nieprzerwanie  od 1948 roku.   W ramach projektu uczniowie uczestniczą w warsztatach w języku angielskim prowadzonych przez wolontariuszy z innych kontynentów.

28 marzec 2017 Czytaj więcej

PROPOZYCJE KINOWE NA WEEKEND

dodano przez: Dominika

TERMINARZ W ROZWINIĘCIU

 


 

MARIA SKŁODOWSKA - CURIE  Przeczytaj o filmie!

 


30 marca (czwartek) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

31 marca (piątek) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]


 

OZZY  - Przeczytaj o filmie!

 


 

1 kwietnia (sobota) - 17.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

2 kwietnia (niedziela) - 17.00 [REZERWUJ/KUP BILET]


 

WSZYSTKO ALBO NIC Przeczytaj o filmie!

 


 

31 marca (piątek) - 17.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

1 kwietnia (sobota) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

2 kwietnia (niedziela) - 19.00 [REZERWUJ/KUP BILET]

28 marzec 2017 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.