STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

MERKURIUSZ POŁANIECKI LIPIEC - GRUDZIEŃ 2021

dodano przez: red.


MERKURIUSZ POŁANIECKI

LIPIEC - GRUDZIEŃ 2021

19 styczeń 2022 Czytaj więcej

NA SPOTKANIU Z SENIORAMI

dodano przez: red.


W poniedziałek, 17 stycznia na zaproszenie Klubu Megawat z seniorami spotkał się Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Lolo celem omówienia bieżącej działalności seniorów. Spotkanie prowadził Prezes Klubu – Pan Andrzej Styś, który zaprezentował zadania planowane do realizacji w tym roku przez klub. Seniorzy jak zawsze mają ogrom pomysłów na nowy rok. W spotkaniu wzięła również udział skarbnik gminy – Pani Małgorzata Żugaj. Prowadzone rozmowy dotyczyły działalności klubu i oczekiwań w zakresie współpracy oraz źródeł finansowania. Seniorzy planują szereg działań oraz imprez, a wśród planów są między innymi turnieje, kontynuacja pomocy w Domach Dziecka, konkurs na Seniora Roku, pomysł kontynuowania Rady Seniorów, sposób korzystania z obiektów kulturalno – sportowych na terenie Połańca przez seniorów i wiele innych. Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Lolo zadeklarował wszelaką pomoc i wsparcie dla seniorów ze strony samorządu.

19 styczeń 2022 Czytaj więcej

O INWESTYCJACH U MARSZAŁKA

dodano przez: red.


18 stycznia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się spotkanie starosty powiatu staszowskiego – Pana Józefa Żółciaka oraz pełniącego funkcję burmistrza – Pana Jacka Nowaka z marszałkiem województwa świętokrzyskiego – Panem Andrzejem Bętkowskim. Tematem przewodnim była inwestycja dotycząca budowy chodnika w miejscowości Rudniki, a także termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszczy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego termomodernizacji został złożony 6 listopada 2020 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, znajduje się na liście rezerwowej. Wartość ogółem zadania to kwota 6 326 746,31, wnioskowane dofinansowanie 4 592 825,78, wydatki kwalifikowalne 5 403 324,45 zł. Zadanie polegać będzie m.in. na dociepleniu ścian, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, opaski wokół budynku, źródła ciepła w postaci gruntowej pompy ciepła z kolektorami, instalacji fotowoltaicznej. Projekt odpowiada na potrzeby przyszłych  pokoleń.

19 styczeń 2022 Czytaj więcej

PRACE PRZYGOTOWAWCZE PRZED REALIZACJĄ – SPOTKANIE Z INWESTOREM

dodano przez: red.


W dniu 18 stycznia w budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec u pełniącego funkcję burmistrza Połańca – Pana Jacka Nowaka gościli inwestorzy, którzy przygotowują się do realizacji inwestycji. Spotkanie organizacyjne odbyło się w gronie pracowników magistratu i miało na celu omówienie zaistniałych prac przygotowawczych oraz podjęcie działań mających na celu przyspieszenie realizacji inwestycji.

19 styczeń 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

Dodano przez: A.K. Materiał nadesłany

Zarządzenie Nr 3 Prezesa Rady Ministrów  w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego na całym terytorium RP. W związku z czym prosimy o zachowanie zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia oraz bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej.

ZARZĄDZENIE

19 styczeń 2022 Czytaj więcej

SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

dodano przez: red.


17 stycznia pełniący funkcję burmistrza – Pan Jacek Nowak spotkał się z pracownikami Ośrodka Pomocy. Jak powszechnie wiadomo praca w pomocy społecznej jest niezwykle ważna i odpowiedzialna. Wymaga nie tylko profesjonalizmu, ale też wrażliwości na ludzkie problemy. Spotkanie to miało na celu omówienie bieżącej działalności ośrodka oraz realizacji planów na przyszłość. Pan Jacek Nowak, pełniący funkcję burmistrza korzystając z okazji złożył najlepsze życzenia pracownikom ośrodka.

 

18 styczeń 2022 Czytaj więcej

WICEMINISTER SPORTU I TURYSTYKI PANI ANNA KRUPKA Z WIZYTACJĄ W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W POŁAŃCU – FERIE Z ENEA OFICJALNIE ROZPOCZĘTE

dodano przez: red.


W dniu 17 stycznia oficjalnie w Ośrodku Sportu i Rekreacji rozpoczęły się sportowe ferie zorganizowane dla uczniów przez połaniecki Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z elektrownią Enea Połaniec. Wizytująca pływalnię „Delfin”, wiceminister sportu i turystyki, Pani Anna Krupka zwróciła uwagę, że czas ferii zimowych może być bez wątpienia spędzony aktywnie. Dzieci uczestniczące w zajęciach na pływalni były bardzo zadowolone z przygotowanych atrakcji. Podczas tegorocznych ferii zimowych z oferty zajęć sportowych będą mogły skorzystać zarówno dzieci, jak i młodzież. Wszystkie zajęcia zgodnie z zapewnieniem dyrektor ośrodka– Pani Karoliny Koper- Adamczak są realizowane w pełnym reżimie sanitarnym. W otwarciu uczestniczyła również Pani Agnieszka Wojdan - członek zarządu ds. finansowych Enea Elektrownia Połaniec. Następnie pani wiceminister w asyście  pełniącego funkcję burmistrza – Pana Jacka Nowaka oraz dyrektor placówki wizytowała obiekt. Były również wspólne rozmowy dotyczące możliwości ubiegania się o środki finansowe w ministerstwie na działania placówki.

18 styczeń 2022 Czytaj więcej

BURMISTRZ JACEK TARNOWSKI HONOROWYM OBYWATELEM MIASTA I GMINY POŁANIEC

dodano przez: red.


Połanieccy Radni jednogłośnie zdecydowali o nadaniu Jackowi Tarnowskiemu, Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec honorowego obywatelstwa. Sesję Rady Miejskiej zwołano w dniu 14 stycznia 2022r. W porządku obrad był tylko jeden punkt – głosowanie w sprawie uchwały o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela.

18 styczeń 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: red.


ZARZĄDZENIE NR 9/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec

z dnia 18 stycznia  2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej położonej w  Połańcu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

ZARZĄDZENIE NR 9/2022 - PEŁNA TREŚĆ

18 styczeń 2022 Czytaj więcej

INFORMACJA

dodano przez: red.


ZARZĄDZENIE NR 8/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec

z dnia 18 stycznia  2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w  Połańcu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

ZARZĄDZENIE 8/2022 - PEŁNA TREŚĆ

18 styczeń 2022 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.