STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

POŁANIEC PO RAZ KOLEJNY WYRÓŻNIONY

2013-10-30 16:30

dodano przez: Dominika

Podczas XXXVI Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wręczona została nagroda  oraz wyróżnienia w Plebiscycie pn. ”Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina”, do którego przystąpiła również Gmina Połaniec. Organizatorem plebiscytu było Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Innowacji. Plebiscyt skierowany był do gmin miejsko-wiejskich i wiejskich województwa świętokrzyskiego, a celem była aktywizacja gmin wiejskich, promocja prorozwojowych działań i rozwiązań, a tym samym promocja jednostek samorządu terytorialnego, które wspierają działania innowacyjne na swoim terenie.

Kapituła Plebiscytu doceniła kompleksowość prorozwojowych rozwiązań w obszarach wspierania firm, jak również efektywne procesy edukacyjne, pobudzające postawy kreatywne uczniów i motywujące ich do działań na rzecz własnego rozwoju. Do tegorocznej edycji plebiscytu zgłosiło się 9 gmin, które złożyły 15 wniosków. Nagroda była jedna, a wyróżnień tylko dwa. Kapituła Plebiscytu pod przewodnictwem Jana Maćkowiaka wyróżniła  gminę  Połaniec za unikalność działań w obszarze edukacyjnym, które pozwalają na spektakularne osiągnięcia uczniów połanieckich szkół, jak również kompleksowość działań podejmowanych przez gminę na rzecz wspierania przedsiębiorczości, tworzenia dogodnych warunków dla rozwoju różnych dziedzin działalności gospodarczej. Nagrody wyróżnionym wręczył marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który życzył przedstawicielom gmin dalszej dobrej współpracy z samorządem. "Liczymy, że nagrodzone i wyróżnione w Plebiscycie pomysły będą mogły być wykorzystane i ulepszane w innych jednostkach samorządowych, a inicjatywa pogłębi innowacyjną aktywność gmin, która przełoży się na wspólnie wypracowany sukces całego województwa" – powiedział Przewodniczący Kapituły Jan Maćkowiak. Do plebiscytu gmina Połaniec zgłosiła przedsięwzięcie pn. „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – Etap III”, natomiast w wymiarze edukacyjnym zgłoszono przedsięwzięcie ROBOLAB – Mobilne Laboratorium Robotyki.

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.