STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

INWESTYCYJNE PODSUMOWANIE ROKU 2013

2014-03-10 10:18

autor:  Dominika Reichert    

Zakończył się rok 2013. W każdym samorządzie, a także w poszczególnych dziedzinach życia, nastał moment dokonania podsumowań i kreślenia planów na przyszłość. Obiektywnie patrząc na przebieg minionych lat, trzeba stwierdzić, że dla gminy był to okres bardzo udany. Zrobiono już bardzo wiele, ale szykuje się jeszcze więcej w 2014 roku - w Połańcu zostaną bowiem zrealizowane kolejne wielkie inwestycje, których rozmach i znaczenie dla lokalnej społeczności okażą się przełomowe i wpiszą się złotymi głoskami w historię tej gminy.

Połaniec przyspieszył w inwestycjach,  i to znacznie -  po raz pierwszy w historii  gminy, na jej terenie realizowane są tak duże inwestycje i jest ich tak wiele. Połaniec to miasto i gmina, której udało się zrealizować ambitny i trudny plan rozwoju nastawiony na tworzenie nowych miejsc pracy. Był to rok ciężkiej pracy mającej na celu maksymalne pozyskanie funduszy zewnętrznych i wykorzystanie ich dla rozwoju naszej gminy.Olbrzymi potencjał miasta i gminy Połaniec skłonił do podjęcia wyzwań rozwojowych i inwestycyjnych na wszystkich płaszczyznach życia lokalnej społeczności.

Rozwinięta infrastruktura, sieć wodociągów i kanalizacji, wyremontowane stare i wybudowane nowe drogi oraz obiekty sportowo – rekreacyjne, kolosalne zmiany o charakterze społecznym, w kulturze i oświacie, stworzenie pełnej, kapitalnej oferty inwestycyjnej – to działania które udało się zrealizować w tym czasie przy dużym wsparciu środków unijnych i zewnętrznych. Rok 2013 był rokiem inwestycji i wielu zmian. Na pierwszy plan z pewnością wysuwa się realizacja inwestycji istotnych dla rozwoju gospodarczego gminy – oddanie terenów inwestycyjnych pod przyszłe miejsca pracy.

Realizowano także wiele inwestycji infrastrukturalnych, w znacznym stopniu dofinansowanych funduszami zewnętrznymi. Dużo inwestowano w infrastrukturę drogową. Rok 2013 to sukcesywna modernizacja i rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Połaniec. Nowe umowy to nowe kilometry lepszej jakości dróg. Wyremontowano zarówno drogi w mieście, jak i w poszczególnych miejscowościach, w tym te zniszczone w wyniku powodzi i po zimie. Odbudowano drogi gminne na terenie gminy w miejscowościach: Maśnik, Rybitwy, dwa odcinki  w Wymysłowie, droga w Połańcu. Dziś w mieście i gminie jest wygodnie i bezpiecznie. Wybudowano nowy odcinek przy ulicy łączącej ul. Krakowską Dużą z ul. Krakowską Małą w Połańcu, odbudowano drogę w Kamieńcu. W roku 2013r. przeprowadzono jedną z większych połanieckich inwestycji w infrastrukturę drogową. Nowe odcinki powstałe w ramach remontu zbiorczego uzupełniły kluczową sieć dróg w Połańcu oraz poprawiły komunikację, zwiększyły płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Mowa o przebudowie dróg w samym mieście, niektóre z nich ostatni remont przeszły blisko 20 lat temu!. Przebudowano drogi gminne przy:  ul. S. Czarnieckiego, ul. A. Madalińskiego, ul. T. Kościuszki, ul. Żapniowskiej, ul. H. Kołłątaja, ul. Kosynierów, ul. W. Witosa, ul. Gen. Zajączka, łącznik ul. A. Madalińskiego z ul. T. Kościuszki. Przybyły nowe chodniki i parkingi. W 2013 r. powstał chodnik przy ul. Krakowskiej Dużej i chodniki przy ul. Czarnieckiego. W całym mieście przeprowadzono również cząstkowy remont chodników. Przybyły nowe chodniki i parkingi. Remontów, budowy czy wydłużenia doczekały się parkingi przy ul. Czarnieckiego, ul. Madalińskiego, G. Zajączka, ul. Kosynierów, powstał nowy parking przy ul. Witosa, poszerzono parking przy ul. Żapniowskiej oraz ul. Kościuszki. W 2013 r. powstał chodnik przy ul. Krakowskiej Dużej i chodniki przy ul. Czarnieckiego. Wymieniono także oświetlenie przy głównych ulicach miasta. W ramach rewitalizacji rozpoczęto prace przy drogach dojazdowych przy garażach.

W ochronę środowiska i bezpieczeństwo wpisuje się ważna dla mieszkańców inwestycja polegająca na likwidacji osuwiska i zabezpieczeniu skarpy na Podskalu. W  roku 2013 kontynuując zadanie wykonano prace na powierzchni 77 mb, polegające na dalszym zabezpieczeniu konstrukcji osuwiska oraz wykonaniu drogi. Zadanie to ma niebagatelny wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, a także polepszenie estetyki. Oprócz bezpieczeństwa miasto zyskało niesamowite tarasy widokowe stanowiące dodatkową atrakcję. W roku minionym podjęto prace przy przygotowaniu dokumentacji na termomodernizację i przebudowę budynku, Publicznej Szkoły w Zrębinie, WTZ w Połańcu oraz Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. Podjęto prace przy opracowywaniu Programu Likwidacji Niskiej Emisji, w ramach którego prowadzone będą zadania mające na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Miasto i Gmina Połaniec w wyniku konsekwentnie realizowanej przez samorząd strategii harmonijnego rozwoju i przyszłościowych wizji ma dziś dostateczne zasoby energii, wody, nowoczesny system gospodarki odpadami – przystępując do projektu "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy".  Połaniec jest  jednym z głównych udziałowców. Szczególnie ważnym zabezpieczeniem dla mieszkańców był zakup udziałów spółki „PROPOL”, co pozwala na stały dostęp do ujęcia naturalnej wody bez obawy na wzrost cen. Dzięki nabyciu przez Gminę Połaniec Spółki „Elpoterm” po ustalaniu nowych taryf cena ciepła spadła o 4%. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Połańcu to było kolejne priorytetowe zadanie. Dla gminnego samorządu bardzo poważnym wyzwaniem inwestycyjnym jest budowa kanalizacji sanitarnej. W przeciągu kilku ostatnich lat Połaniec konsekwentnie dąży do tego, aby poszerzyć sieć kanalizacyjną i wodociągową na terenie całej gminy. W 2013r kanalizacja objęła miejscowości: Zrębin, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Zawada, Brzozowa, Kamieniec, Maśnik, Łęg, Luszyca, Kraśnik, Ruszcza, Rybitwy, Ruszcza Kępa, Rudniki, Wymysłów, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia, Winnica, zaś sieć wodociągowa miejscowość Rybitwy. W roku ubiegłym kanalizację wykonano również na Osiedlu Południe. Realizacja tego etapu spowodowała, że Połaniec może pochwalić się skanalizowaniem gminy w 99,9% - to rzadko spotykana sytuacja w innych gminach. Łącznie wykonano ok. 94 przyłączy.

Gmina postawiła również na rozwój najmłodszych mieszkańców, w tym celu powstały place zabaw w Połańcu – przy ul. Żapniowskiej, Głowackiego, Królowej Jadwigi, na Osiedlu Południe, przy ul. Krakowskiej Dużej (również obiekt sportowy). Rozpoczęto prace nad budową świetlicy i placu zabaw oraz boiska piłkarskiego wraz z elementami małej architektury w Winnicy. W roku ubiegłym oddano do użytku także boiska wielofunkcyjne i boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Zrębin oraz świetlicę wiejską w miejscowości Kamieniec wraz z monitoringiem i budową piłkochwytów. Oddano także place zabaw na Osiedlu Północ, Madalińskiego, Kościelnej, Kościuszki.

 

Zadbano również o ogrzewanie w świetlicach poprzez budowę kotłowni z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem pieca w miejscowościach: Ruszcza, Zrębin, Zdzieci Stare, Rybitwy, Maśnik, Tursko Małe, Okrągła oraz ogrzewanie Co na Osiedlu Północ. Na boiskach sportowych w miejscowościach: Tursko Małe, Okrągła, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Ruszcza Kępa, Wymysłów, Kraśnik zamontowano piłkochwyty oraz monitoring obiektów rekreacyjno – kulturalnych w miejscowościach: Ruszcza, Rybitwy, Maśnik, Tursko Małe, Okrągła, Zrębin, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Ruszcza Kępa, Brzozowa, Rudniki, Łęg. Zakupiono doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdzieci Stare i Rybitwy oraz zamontowano nagłośnienie w obiektach. Rozpoczęto także konsultacje społeczne dotyczące budowy domu opieki osób starszych. Przeprowadzono remonty w placówkach oświatowych i przebudowę Przychodni Zdrowia przy ul. Ruszczańskiej. Ponadto wykonano projekty na realizację ważnych zadań inwestycyjnych na ten rok.

Miniony rok stał pod znakiem kolejnych inwestycji i to w wielu obszarach. Cały czas gmina stara się podnosić komfort życia mieszkańców. W  dalszym ciągu  będzie aspirować o środki unijne na realizację następnych inwestycji - pozwoli to utrzymać rozwój miasta i gminy na wysokim poziomie. Miasta i gminy z doskonale przygotowanymi terenami inwestycyjnymi i otoczeniem biznesu, ale również miejsca, w którym można wypoczywać, korzystając z bogatej bazy sportowo-rekreacyjnej, walorów przyrodniczych oraz kulturalnych regionu.

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.