STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

KOLEJNY SUKCES ELEKTRONIKÓW z Połańca

2014-04-17 09:02

dodano przez: Dominika

W dniu 15.04.2014 w siedzibie NOT (Naczelna Organizacja Techniczna) Tarnobrzeg odbyło się posiedzenie komisji konkursowej zawodów  II stopnia Olimpiady Innowacji Technicznych. Elektronicy z naszej szkoły odnieśli ogromny sukces. W kategorii „pomysł techniczny: dwa pierwsze miejsca exequo zdobyły prace: ‘’Appliance Guard’’ Joachim Jakubas, Mikołaj Forkasiewicz, Tomasz Dziedic III - A TE „Bezpieczny czujnik” Grzegorz Koper, Marcin Markowski - III A TE. W kategorii usprawnienie sowtwerowo  - techniczne pierwsze miejsce zdobył: „Klimtex - sterownik samochodowej kilmatyzacji manualnej”  - Łukasz Rędziński, Piotr Urban IIA TE.

W dniu 15.04.2014 w siedzibie NOT (Naczelna Organizacja Techniczna) Tarnobrzeg odbyło się posiedzenie komisji konkursowej zawodów  II stopnia Olimpiady Innowacji Technicznych. Elektronicy z naszej szkoły odnieśli ogromny sukces.

W kategorii „pomysł techniczny: dwa pierwsze miejsca exequo zdobyły prace:  

‘’Appliance Guard’’ Joachim Jakubas, Mikołaj Forkasiewicz, Tomasz Dziedic III - A TE
„Bezpieczny czujnik” Grzegorz Koper, Marcin Markowski - III A TE

W kategorii usprawnienie sowtwerowo  - techniczne pierwsze miejsce zdobył:

„Klimtex - sterownik samochodowej kilmatyzacji manualnej”  - Łukasz Rędziński, Piotr Urban IIA TE.

Nasza szczęśliwa siódemka wygrywając zawody regionalne, już dzisiaj zdobyła tytuł finalisty szczebla centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych oraz otrzyma 100 % z części teoretycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i wstęp na prestiżowe kierunki studiów (elektronika, automatyka, informatyka, energetyka) na wiodących  uczelniach techncznych całego kraju. W pierwszych dniach czerwca, komisja konkursowa ogłosi listę laureatów szczebla centralnego. Wierzymy, że nasi uczniowie też  się na niej znajdą. Promotorami zwycięskich prac byli Beata i Mariusz Zyngier.

 Olimpiada  Innowacji  Technicznych  i  Wynalazczości  o  tytuł  "Młodego Innowatora" mająca charakter naukowo – techniczny, oznaczona skrótemOITiW stanowi kontynuację Olimpiady – Turnieju Młodych Mistrzów Techniki zwaną później Olimpiadą Innowacji Technicznych oraz Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości organizowanej od 46 lat przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR) i Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, zeszczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacja twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy.

 Ze względu na interdyscyplinarny charakter Olimpiady należy podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Uczestnictwo w Olimpiadzie wymaga od ucznia znajomości m.in. takich zagadnień jak: fizyka, chemia, prawo, informatyka, elektronika, budownictwo, mechanika, automatyka, medycyna, ekonomia, geodezja, ochrona środowiska. Naturalna potrzeba młodego człowieka, poznawania otaczającej go rzeczywistości materialnej oraz rządzących nią praw, a także skłonność do rywalizacji z rówieśnikami, w różnych formach twórczości, stanowi istotną motywację dla licznego udziału młodzieży w organizowanych konkursach, olimpiadach przedmiotowych i interdyscyplinarnych, a także w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.  Olimpiada ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy. Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej. To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.