STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
 • oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Z prac Gminy

III Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego

dodano przez: Dominika

W sobotę 28 stycznia, w Rytwianach odbył się III Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Rytwianach p. Robert Wyrazik zaprosił do udziału w nim również Towarzystwo Kościuszkowskie. Wydarzenie to było doskonałą okazją, aby przybliżyć historię powstania grupie połanieckiej młodzieży. Regiment kosynierów z Połańca prezentował się bardzo ładnie i wyróżniał się wśród uczestników obchodów. Główna część odbyła się w rytwiańskich lasach, pod pomnikiem poświęconym powstańcom. Prezes Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu, Radosław Matusiewicz, przypomniał kilka ciekawostek dotyczących potyczek powstańczych, które miały miejsce na terenie gminy Rytwiany oraz powstańców pochodzących właśnie z tej Ziemi. Pomocne w tym były materiały zebrane przez stowarzyszenie podczas realizacji projektu „Połaniec pamięta 1863”. Dotyczyły one głównie oddziału powstańczego majora Zajkowskiego, który poległ w potyczce z Rosjanami w rytwiańskich lasach 21 października 1863 r. Nie sposób było również pominąć postaci powstańca, pochodzącego ze Szczeki, który pracował jako nauczyciel w połanieckiej szkole.

31 styczeń 2017 Czytaj więcej

Bal karnawałowy

dodano przez: Dominika

31 styczeń 2017 Czytaj więcej

Ferie na basenie

dodano przez: Dominika

Bliższe informacje pod numerem tel. 15 865 11 30.

30 styczeń 2017 Czytaj więcej

Badania ankietowe

dodano przez: Dominika

30 styczeń 2017 Czytaj więcej

MŁODZI, ZDOLNI, PEŁNI PASJI… - STYPENDIA ARTYSTYCZNE DLA UTALENTOWANEJ MŁODZIEŻY

dodano przez: Grzegorz

Utalentowanej i zdolnej młodzieży w  gminie Połaniec nie brakuje. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 grudnia 2016 r. była okazją do podsumowania i nagrodzenia tych, którzy swoim wysiłkiem, ciężką pracą i pomysłami promują i rozsławiają Miasto i Gminę Połaniec. Łącznie przyznano 43 stypendia oraz 5 nagród rzeczowych dla dzieci i młodzieży, którzy swoimi występami artystycznymi uświetniają każdą uroczystość na terenie gminy oraz poza nią.  Podziękowano również instruktorom za poświęcony czas i pracę z młodymi artystami.

Stypendia trafiły do dzieci i młodzieży wybitnie wyróżniających się oraz odnoszących szczególne osiągnięcia w zajęciach artystycznych. Laureaci tak szczególnie ważnej nagrody, jaką jest Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, poczuli się szczęśliwi i dumni, że ich trud i ciężka praca w osiąganiu sukcesów zostały docenione. Stypendia przekazane na ich ręce, w wielu przypadkach pozwolą na rozwój pasji i zainteresowań oraz spełnienie chociażby niektórych marzeń.  Burmistrz Jacek Tarnowski zapewnił, że starania najzdolniejszej młodzieży, warte są szczególnego potraktowania przez władze miasta.  Zapewnił również, że inicjatywa wręczania stypendiów będzie kontynuowana w przyszłości, motywując tym samym do wytężonej pracy. Stypendia przyznawane są już o kilku lat stanowiąc nagrodą dla młodych osób za ich wielki wysiłek w przygotowywaniu pasjonujących przedstawień teatralnych, występów tanecznych, wystaw czy projektów poświęconych historii i sztuce.

30 styczeń 2017 Czytaj więcej

Pożegnanie Roku Sienkiewicza w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu

dodano przez: Grzegorz

Rok 2016 ogłoszony Rokiem Sienkiewicza już za nami. Dla przypomnienia   warto przytoczyć treść uchwały: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, by w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości”.

Mając na uwadze decyzję Senatu i pragnąc uczcić pamięć wielkiego pisarza oraz jego zasługi dla Polski w trudnym dla niej czasie, 5 grudnia 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu odbył się Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu adresowany do uczniów klas IV - VI. Wydarzenie to było równocześnie uwieńczeniem obchodów Roku Sienkiewicza, w które aktywnie włączyła się nasza szkoła.

Cele konkursu były następujące: propagowanie wiedzy o pisarzu, zaznajomienie się  z jego twórczością i biografią, rozbudzenie w uczniach pasji czytelnictwa i chęci do  kontaktu ze słowem pisanym, rozwijanie umiejętności  korzystania z różnych źródeł informacji. Uczniowie mieli za zadanie zmierzyć się z testem składającym się z zadań zamkniętych i otwartych.

30 styczeń 2017 Czytaj więcej

Miasto i Gmina Połaniec oczami przedszkolaka

dodano przez: Grzegorz

28 styczeń 2017 Czytaj więcej

WIELKA GALA SPORTU – REKORDOWA LICZBA STYPENDYSTÓW I NAGRODZONYCH

MIASTO I GMINA POŁANIEC "STYPENDIA I NAGRODY DLA SPORTOWCÓW 2017"

dodano przez: Dominika

W związku z prężnym rozwojem sportu na terenie naszej Gminy samorząd podjął decyzję o stworzeniu programu stypendialnego dla osób osiągających wybitne sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych. Godne podziwu wyniki sportowe zawodników w ostatnich latach są znaczące i przyczyniają się do promowania Gminy i Miasta Połaniec w kraju, jak i poza jego granicami. W związku z tym, aby stworzyć dogodne warunki materialne do rozwijania zainteresowań sportowych, postanowiono ustanowić stypendia oraz wyróżnienia i nagrody. To była dobra inicjatywa, sądząc po ilości osób, którym przyznano stypendia i nagrody w tym roku, - bo to dowód, że sportowa pasja jest dla młodych ludzi nie tylko formą spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, a postępy i osiągnięcia zawodników są z kolei niewyczerpanym źródłem dumy i zadowolenia dla nas mieszkańców.

 

27 styczeń 2017 Czytaj więcej

USUWANIE AZBESTU

dodano przez: Grzegorz

Burmistrz Miasta i Gminy w Połańcu  informuje, że istnieje  możliwość uzyskania pomocy w kwestii demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.
W związku z tym osoby, które planują w 2017 roku:

a)      wymianę pokryć dachowych, składają następujące dokumenty:

 • deklarację uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
 • wniosek o dotację prac związanych z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem    wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie miasta i gminy Połaniec;
 • informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
 • kopię zgłoszenia wymiany Staroście Staszowskiemu;
 •  tytuł prawny do działki.

      b)  przekazanie odpadów zawierających azbest, składają następujące dokumenty:

 • deklarację uczestnictwa w realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Połaniec;
 • wniosek o dotację prac związanych z pakowaniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Połaniec;
 • informację o wyrobach zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;
 • kopię zgłoszenia wymiany Staroście Staszowskiemu;
 •  tytuł prawny do działki;
 • oświadczenie firmy uprawnionej do demontażu wyrobów zawierających azbest o prawidłowości wykonania prac.
27 styczeń 2017 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.