STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Kolejna już umowa na ochronę przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec

2015-06-25 11:01

dodano przez: Justyna

W dniu 16.06.2015r., w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, została zawarta umowa pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krakowska 11, 28 – 230 Połaniec. To już kolejna umowa, która ma na celu ochronę przed powodzią we wszystkich sołectwach na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Jest to istotny krok w celu stworzenia lepszych warunków do pełnego poczucia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w naszej gminie.

Zakres robót obejmuje przede wszystkim:

- odmulenie mechaniczne oraz ręczne rowów i przepustów z namułu,

- wykoszenie rowów: dna, obydwu skarp, obustronnych ławeczek wzdłuż rowów,

- wycinka samosiejki oraz karczowanie krzaków i zagajników wraz z karczowaniem pni i korzeni,

- wykonanie przepustów.

Łączna długość odmulenia ręcznego i mechanicznego oraz wykoszenia rowów na terenie miasta i gminy to ok. 20 km.

Wszystkie te czynności mają na celu udrożnienie rowów, a więc poprawę ich przepustowości, co prowadzi do zmniejszenia zagrożenia powodzią.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz – Jacek Tarnowski, Prezes PGK – Jacek Nowak, Sekretarz Gminy – Mieczysław Machulak, Skarbnik Gminy – Małgorzata Żugaj, sołtysi oraz pracownicy urzędu i PGK.

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.