STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Kolejna umowa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego podpisana!

2015-09-23 10:37

dodano przez: Justyna
W dniu 16.09.2015r., w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec, została zawarta umowa pomiędzy Miastem i Gminą Połaniec reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec – Jacka Tarnowskiego a wykonawcą zadania – Zakładem Remontowo – Budowlanym Jarosław Mazur z siedzibą Rybitwy 56. W ramach przedmiotowej umowy zaplanowano remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kraśnik oraz odmulenie rowu przydrożnego w Ruszczy ul. Kościuszki. Jest to kolejna umowa, która ma na celu ochronę przed powodzią na terenie naszej Gminy.

Realizacja zadania wpłynie nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w naszej gminie, ale także - w przypadku mostu w Kraśniku - na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na tej trasie. Obecny stan mostu pozostawia bowiem wiele do życzenia. Liczne spękania, szczeliny oraz ubytki materiału elementów konstrukcji mostowej stwarzają zagrożenie dla trwałości i stateczności całego przyczółku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W zakres prac, mających na celu remont mostu w Kraśniku, wchodzą:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - ścinanie i karczowanie krzaków i poszycia, demontaż poręczy mostowych, rozebranie ław, stóp i fundamentów, frezowanie nawierzchni asfaltowej,

- roboty ziemne - wykopy rowów i kanałów melioracyjnych, wykopy przy regulacji rzeki i rowów dopływowych, formowanie nasypu stożków, wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych - fundament pod umocnienie skarp stożków nasypu,

- remont podpór betonowych - uzupełnienie podpór betonem, malowanie farbą akrylową elastyczną, groszkowanie, piaskowanie i wyrównanie powierzchni elementów mostu,

- izolacje, dylatacje i odwodnienie,

- wykonanie nawierzchni na moście i dojazdach,

- prace zabezpieczające stożki skarp - betonowanie ławy fundamentowej stożka oraz wypełnienia, montaż zbrojenia, uzupełnienie wypłukanych przestrzeni pod obiektem, umocnienie skarp stożków nasypu brukiem, ułożenie ścieków skarpowych trapezowych, uzupełnienie brzegów koryta cieku wodnego za pomocą narzutu kamiennego, remont dna cieku płytami, umocnienie skarp rowów płytami betonowymi ażurowymi,

- montaż poręczy mostowych z czyszczeniem i malowaniem.

Niezwykle ważnym zadaniem mającym na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest odmulenie rowu przydrożnego – droga nr 366146T (ul. Kościuszki) w Ruszczy na odcinku od km 0+332 do km 1+555 (rów prawy) i od km 0+095 do km 2+346 (rów lewy) zniszczonego w wyniku nawalnych deszczy. Łączna długość odmulenia rowu to ok. 3,5 km.

  

Zakres robót, związanych z powyższym zadaniem, obejmuje przede wszystkim:

- odmulenie rowów oraz istniejących przepustów z namułu,

- zebranie istniejącej trawy z humusem z obecnych zjazdów na przepustach oraz nasypanie tłucznia,

- wycinkę drzewa rosnącego w rowie wraz z karczowaniem pni, wycinkę krzewów przy rowach,

- odbudowę murku oporowego,

- zabezpieczenie rowu poprzez wykonanie barierek energochłonnych,

- wykonanie ścianki poprzecznej przy przepuście,

- odbudowę przepustu poprzez dołożenie z dwóch stron do istniejącego przepustu rur żelbetowych,

- poprawienie skarp.

Powyższe zadania to kolejne dobre informacje dla mieszkańców gminy Połaniec, to istotny krok w celu stworzenia lepszych warunków do pełnego poczucia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Podpisanie aktu umowy odbyło się w obecności Skarbnik Gminy – Małgorzaty Żugaj, Radnej Rady Miejskiej – Joanny Witek, Kierownik Ref. Inwestycyjnego w UMiG Połaniec – Danuty Bobrowskiej, Inspektor d/s Inwestycji i Remontów Drogowych – Bożeny Makieły,sołtysa miejscowości Ruszcza – Mariana Machniaka, sołtys miejscowości Zdzieci Stare – Moniki Kurgan i przedstawicieli wykonawcy zadania inwestycyjnego. Zadanie realizowane dzięki przyznanej promesie w ramach tzw. "powodziówek".

 

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.