STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Z NOWĄ OFERTĄ I DODATKOWYMI MIEJSCAMI DLA KOLEJNYCH OSÓB

dodano przez: Dominika

Pierwszy okres funkcjonowania placówki pokazał, jak ważna jest kontynuacja rozszerzenia oferty placówki, nakierowana wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu usługi. Uzasadniona więc była potrzeba istnienia i działania Środowiskowego Domu Samopomocy, który umożliwia osobom zaspokojenie całego szeregu potrzeb - aktywności, rozwoju, kontaktów społecznych, samorealizacji, bezpieczeństwa. Uczestnicy ŚDS otrzymują doskonałe warunki do włączenia się w główny nurt życia społecznego oraz zwiększenia poziomu i jakości ich życia. Umożliwiając osobom uczestnictwo w różnych przejawach życia społecznego udaje się tworzyć sytuację różnorodności, dającą wyjątkowe szanse rozwoju i samorealizacji społecznej w procesie integracji. O swoim zadowoleniu, bezpieczeństwie podopieczni mówią otwarcie i szczerze. Samorząd Połańca nie spoczął na laurach tylko poszukiwał źródeł, aby móc przystąpić do realizacji kolejnego etapu - poszerzenia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.  Na ten cel pozyskano kolejne środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania pomocy społecznej na potrzeby związane z zapewnieniem finansowania środowiskowych domów samopomocy. Dzięki temu pomieszczenia na parterze zostały doposażone, co wpływa znacząco na poszerzenie oferty placówki i jest skuteczną odpowiedzią na rosnące potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec. Dzięki dostosowaniu pomieszczeń I piętra obiektu, będzie możliwe prowadzenie dodatkowych zajęć tematycznych.

02 grudzień 2016 Czytaj więcej

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH MIEJSCOWOŚCI RUSZCZA W DRODZE DO SZKOŁY, CMENTARZA I W CENTRUM MIEJSCOWOŚCI

dodano przez: Dominika
W ciągu ostatnich lat w gminie Połaniec zrealizowano szereg inwestycji służących polepszeniu infrastruktury drogowej.  Dziś dzięki temu wygodniej i bezpieczniej  jeździmy nie tylko po drogach gminnych, bo modernizowane są również odcinki te powiatowe, przebiegające przez teren naszej gminy, jak i krajowe. Samorząd Połańca stale i skutecznie zabiega o pozyskiwanie dofinansowania na poprawę gminnej infrastruktury drogowej. Dzięki temu udało się sporo w tym zakresie wykonać. Konsekwentnie Gmina dąży też do powiększania ilości miejsc parkowania dla pojazdów, wykonywane są w tym celu nowe parkingi, miejsca postojowe, które poprawiają bezpieczeństwo i zwiększają wygodę dla osób z nich korzystających. Remonty infrastruktury drogowej, zarówno tej powiatowej, jak i gminnej stanowiły i nadal są jednymi z najważniejszych zadań, które gmina realizuje.

Przy tej okazji warto podkreślić, że remonty drogowe, to nie tylko inwestycje polegające na położeniu nowych nawierzchni asfaltowych, ale także wykonanie chodników poprawiających bezpieczeństwo pieszych. Przez ostatnich kilka lat, jako odrębne zadania, bądź w ramach modernizacji dróg, powstało wiele kilometrów chodników.

 

02 grudzień 2016 Czytaj więcej

KOLEJNE DZIAŁANIA W STRONĘ POZYSKANIA INWESTORÓW

dodano przez: Dominika

W czwartek 24 listopada 2016 roku mieliśmy okazję gościć przedstawicieli z siedmiu zagranicznych krajów a mianowicie Norwegii, Austrii, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Kazachstanu oraz Algierii. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie potencjału inwestycyjnego Gminy Połaniec, promocję stref  oraz dorobku kulturowego naszego regionu. W Sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu przedstawiliśmy film promujący naszą gminę. Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec Pan Jacek Tarnowski szczegółowo omówił naszą wyjątkową ofertę inwestycyjną oraz odpowiadał na liczne pytania gości będących pod dużym wrażeniem naszych kompleksowo przygotowanych stref .

02 grudzień 2016 Czytaj więcej

Konkurs plastyczny przedszkolaków „Od ziarenka do bochenka”

dodano przez: Dominika

W andrzejkowy dzień 30.11.2016 r. w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu, 180 sześciolatków z wszystkich placówek oświatowych Miasta i Gminy Połaniec oraz z Publicznego Przedszkola w Łubnicach, wzięło udział w konkursie plastycznym pt. „Od ziarenka do bochenka”. Tematyka tego konkursu rysunkowego nie była łatwa ale przedszkolaki wspaniale sobie poradziły i pokazały w swoich pracach jak długa jest droga powstawania chleba, który codziennie świeży możemy kupić w sklepie.

02 grudzień 2016 Czytaj więcej

ZABAWA ANDRZEJKOWA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ZAKOPANEM

dodano przez: Dominika

  W dniach 29-30.11 podopieczni WTZ odpoczywali i bawili się w Zakopanem. Spacery po Krupówkach, degustacja oscypków u miejscowych sprzedawców to świetny odpoczynek przed zbliżającą się zimą…choć ta przywitała nas w pełni w stolicy zimowej Polski w Zakopanem. Głównym punktem programu była zabawa andrzejkowa w pensjonacie „ZAKOPIEC” w którym nocowaliśmy.

01 grudzień 2016 Czytaj więcej

MIKOŁAJKI W KINIE

dodano przez: Dominika

01 grudzień 2016 Czytaj więcej

Kolejny odcinek drogowy przejdzie remont jeszcze w tym roku

dodano przez: Dominika

Dzięki pozyskanej promesie w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych w tym roku wyremontowana zostanie droga gminna o numerze 366081 T w miejscowości Rudniki od km 0+500 do km 0+850. Wysokość dotacji wynosić będzie 73 000 zł., nie więcej niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Umowa na realizację została podpisana 30 listopada 2016 roku w sali narad budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec. Termin jest do 28.12.2016 roku. Przeprowadzenia remontu podjął się Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” Darowski Adam, ul. Długa 60, Kłoda; 28-236 Rytwiany. Prace wynikające z zakresu umowy to m.in. mechaniczne ścinanie drzew, karczowanie zagajników, formowanie nasypów, podbudowa, warstwa asfaltowa, wykonie pobocza, a także oczyszczanie rowów z namułu. Umowę z wykonawcą zawarł burmistrz, Jacek Tarnowski w obecności radnego – Adama Łańki i pracowników urzędu. Wartość umowy to 133 235, 00 zł brutto.

01 grudzień 2016 Czytaj więcej

Biblioteka w Połańcu na II miejscu w województwie świętokrzyskiem wg Ogólnopolskiego Rankingu Bibliotek 2016

dodano przez: Dominika

W tegorocznym rankingu bibliotek, organizowanym przez Instytut Książki i redakcję dziennika Rzeczpospolita, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu zajęła drugie miejsce w województwie świętokrzyskim. Ranking obejmował ponad 800 bibliotek z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miast do 15 tys. mieszkańców. Placówki oceniano według takich kryteriów statystycznych jak powierzchnia biblioteki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, liczba czytelników, ilość zakupionych nowych książek w 2015 roku, wielkość księgozbioru nabytego po 2005 roku, dostęp do nowych mediów (stanowiska komputerowe i internet, strona internetowa, katalog on-line), liczba stale dostępnych tytułów czasopism, działające przy bibliotece kluby czytelnicze, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Na pozycję rankingową biblioteki miały też wpływ kryteria finansowe, a mianowicie udział procentowy dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy oraz wysokość pozyskanych przez bibliotekę środków pozabudżetowych.

29 listopad 2016 Czytaj więcej

Propozycja kinowa

dodano przez: Dominika

29 listopad 2016 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.