STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Sprawozdanie ze Szkolnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej

2016-03-22 14:18

dodano przez: Dominika

W dniu 15 marca 2016 roku odbyła się w PSP im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu kolejna edycja Szkolnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej. Organizatorami konkursu byli członkowie oraz sympatycy Szkolnego Klubu Europejskiego „Na Początku”,  a udział w konkursie wzięło 45 uczniów z klas I - VI. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni nagrodami głównymi bądź nagrodami pocieszenia, wszystkim zostały wręczone dyplomy uczestnictwa. Publiczność stanowili uczniowie, ich rodzice oraz inni członkowie ich rodzin. Honorowymi gośćmi były panie dyrektorki – pani Alicja Dalmata oraz pani Sabina Roguz. Występy uczniów oceniało Jury, które tworzyły nauczycielki języka angielskiego, panie: Dorota Szałach, Mirosława Sikora,  Anna Komorowska, Joanna Pawelec, Renata Szcześniak, Katarzyna Jarkowska oraz pani Marzena Drożdżowska, która kompetentnie oceniała występy muzyczne. Jury kierowało się Regulaminem Szkolnego Konkursu  Poezji  i  Piosenki  Angielskiej (załącznik 1) i ogłosiło werdykt (załącznik 2 zawiera listę nagodzonych uczniówPo części głównej konkursu, czyli po występach uczniów, publiczność miała możliwość wyłonienia swojego laureata poprzez głosowanie. Ta część konkursu oraz serwis fotograficzny zapewniły panie Barbara Kozioł oraz Urszula Żurawska.

Konkurs Poezji i Piosenki Angielskiej zakończył się rozdaniem dyplomów i nagród przy udziale i pomocy pani dyrektor Sabiny Roguz.
Konkurs prowadziła Mirosława Sikora przy pomocy ucznia klasy 5b Bartosza Bodulskiego, tegorocznego laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w Kielcach.
Nazajutrz  przez radiowęzeł szkolny zostały ogłoszone  wyniki konkursu, a także zostały wygłoszone podziękowania dla osób zaangażowanych w jego organizację i przebieg (załącznik 3)

Załącznik 1

REGULAMIN

Szkolnego Konkursu Poezji i Piosenki AngielskiejEnglish Poetry and Songs Festival

1.       Organizator

Organizatorem konkursu jest Szkolny Klub Europejski

2.       Termin konkursu

W roku szkolnym 2015/16 konkurs odbędzie się dnia 15 marca 2016.

3.       Cele konkursu:

·         poszerzenie znajomości twórczości poetów anglojęzycznych, zarówno brytyjskich, jak i amerykańskich;

·         doskonalenie umiejętności recytatorskich;

·         zainteresowanie uczniów twórczością literacką i muzyczną w języku angielskim oraz kreowanie wzorców;

·         kształtowanie umiejętności występu przed publicznością.

4.       Zasady uczestnictwa

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I - VI, którzy wyrazili chęć uczestnictwa oraz opanowali tekst  w stopniu wystarczającym do występu publicznego (zgodnie z opinią nauczyciela przygotowującego)

5.       Kryteria oceny

·         dobór repertuaru

·         wymowa

·         interpretacja

·         opanowanie pamięciowe

·         ogólny wyraz artystyczny

6.       Nagrody

Organizatorzy przewidują dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników konkursu, nagrody główne dla wyróżnionych uczestników oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych.

7.       Postanowienia końcowe

Sprawy, których nie obejmuje regulamin rozstrzyga JURY oraz ORGANIZATOR

 

Załącznik 2

Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczestników

Szkolnego Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej

Połaniec, 15 marca 2016

Wśród  klas  pierwszych:

I miejsce – Maciej Adaś oraz Maciej Adaś   1e

II miejsce – Oliwia Pisula oraz Kaja Krupa   1h

III miejsce – Luiza Molak    g

Wyróżnienia: Oliwia Łabędzka  1a, Iga Zdziebko  b, Marlena Bednarz 1d, Kacper Myl 1f

 

Wśród  klas  drugich:

I miejsce – Marcelina Pedyńska  2d, Lena Połetek  2d

II miejsce – Aleksandra Porębska  2b, Emilia Skowron  2d

III miejsce – Anna Dach – 2d, Natalia Szmit  2c

Nagroda Specjalna za piosenkę– Magdalena Topór  2b

 

Wśród  klas  trzecich:

I miejsce – Antonina Adamczak  3d

II miejsce – Weronika Skrobacz  3d

 

Wśród  klas  czwartych:

I miejsce – Wojciech Kopacz  4a

II miejsce – Amelia Drogosz  4a, Liliana Maciąg  4b

III miejsce – Martyna Kot  4a, Miłosz Jaros  4b

Wyróżnienia:  Kamila Jurkowska  4a, Nikola Kowalska  4b

Nagrody pocieszenia: Maciej Jarzyna  4b, Marcin Jaguś  4c, Julia Kalita 4a, Julia Dziarmaga  4b

Nagroda  Specjalnaza piosenkę – Urszula Wójtowicz  4a

 

Wśród  klas  piątych:

I miejsce – Gabriela Żurawska 5b, Natalia Zabłocka  5c

II miejsce – Maja Grzyb  5b, Wiktoria Skowron  5b

III miejsce – Aleksandra Switek  5b, Wiktoria bednarska  5b

Wyróżnienia: Oliwia Reczko  5c, Natalia Bednarska  5b

Nagroda Specjalna za piosenkę– Julia Szkolak  5d

 

Wśród  klas  szóstych:

I miejsce – Tatiana Adaś  6a, Natalia Porębska  6a

II miejsce – Magdalena  baran oraz  Karolina Godwin  6d

III miejsce – Mateusz Skrzypek  6a

Nagroda Specjalna za piosenkę– Karol Grabowski  6d

 

Nagroda Publiczności Karol Grabowski  6 d
 

Załącznik 3

Podziękowania:

1.     Dziękuję wszystkim uczniom oraz ich  rodzicom za liczne przybycie i udział w konkursie.

2.     Dziękuję sponsorom nagród książkowych oraz innych upominków dla uczestników – pani dyrektor Ewie Bialik za coroczne hojne wsparcie nagrodami książkowymi oraz panu Andrzejowi Patalongowi prezesowi spółki „ENREM- POŁANIEC”, który również od lat okazuje nam pomoc  finansową i wspiera nasz konkurs.

3.     Dziękuję pani dyrektor Alicji Dalmacie oraz pani dyrektor Sabinie Roguz za obecność i pomoc.

4.     Dziękuję członkom Szkolnego Klubu Europejskiego za organizację konkursu, dziękuję nauczycielom języka angielskiego, paniom: Dorocie Szałach, Annie Komorowskiej, Joannie Pawelec, Renacie Szcześniak oraz Katarzynie Jarkowskiej,  pani Basi Kozioł, Alicji Gujskiej- Śledź oraz zawsze pomocnym paniom:  Marzenie Drożdżowskiej,  Marzenie Abramczuk oraz Urszuli Żurawskiej. 

W  imieniu Szkolnego Klubu Europejskiego: Mirosława Sikora

PREZENTACJA

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.