STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

2016-07-12 15:55

dodano przez: Aleksandra

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U z 2016 r. poz. 446) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 18 lipca 2016 r. – godz. 15:30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji /x.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2016 rok,

2/ udzielenia pomocy finansowej przez Miasto i Gminę Połaniec Gminie Łubnice,

3/ przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Połaniec”,

4/ wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Połaniec,

5/ likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu,

6/ utworzenia samodzielnej jednostki organizacyjnej o nazwie Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Połańcu oraz nadania jej statutu.

3. Zakończenie obrad.

/x   – do porządku obrad mogą być wprowadzone dodatkowe tematy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Stanisław Lolo

Zebranie komisji:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.07.2016 – godz. 13:00 – wspólne zebranie Komisji Zdrowia, Komisji Oświaty, Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.