STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
 • oferta terenów inwestycyjnych
 • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
 • Most na rzece Wiśle
 • Kopiec Kościuszki
 • Panorama miasta
Z prac Gminy

Uroczyście i patriotycznie. Święto Niepodległości w Połańcu

2016-11-15 12:15

AUTOR: D.Reichert

      Daty 11 listopada 1918 roku nie trzeba przypominać żadnemu z Polaków. Dzień, w którym nadeszła długo wyczekiwana i upragniona wolność dla narodu polskiego, powiewa wspomnieniem tamtejszej radości i dumy rozpierającej serca Polaków. Po  latach niewoli i niebytu państwa polskiego na mapie Europy, w 1918 roku Ojczyzna rodzi się na nowo, by trwać niezmiennie pod biało - czerwoną flagą, przez lata ciężkie, trudne, ale i radosne.  Współcześnie Święto Niepodległości obchodzone jest na terenie całego kraju. Tego dnia Polacy jednoczą się i upamiętniają historyczne wydarzenia, oddają cześć rodakom, którzy zginęli, walcząc o wolną Ojczyznę.

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, okolicznościowe przemówienia, część artystyczna o tematyce patriotycznej, Msza Święta w intencji Ojczyzny, złożenie kwiatów na grobach poległych podczas wojen - na cmentarzu, pod Krzyżem Kosynierów i Pomnikiem Armii Krajowej – tak właśnie wyglądały obchody Święta Niepodległości w Połańcu w dniu 11 listopada.


    


 

To nasza tradycja, że z okazji Święta Niepodległości organizowana jest Uroczysta Sesja Rady Miejskiej. W szczególnie uroczysty sposób czcimy ten dzień w Połańcu.

Po wiekach rozbiorów był to przecież najszczęśliwszy dzień w dziejach Polski. Nareszcie o naszym kraju można było powiedzieć -  POLSKA NIEPODLEGŁA. Po wielu latach okupacji rodacy mogli w końcu bez strachu śpiewać pieśni patriotyczne i radować się z odzyskania niepodległości. To właśnie przeszłość naznaczona krwią i ofiarami powoduje, że czujemy się dumni z tego, że jesteśmy Polakami, ale jednocześnie zobowiązuje nas do świętowania, do czczenia, do chwalenia tej chwili.

    Po otwarciu sesji, która odbyła sie w budynku CKiSZ, przez Przewodniczącego Rady Miejskiej - Stanisława Lolo wprowadzone zostały poczty sztandarowe i odegrano hymn państwowy. Następnie przewodniczący przywitał wszystkich obecnych zgromadzonych na sali,a  w tym zaproszonych gości, samorządowców, pracowników Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, dyrektorów, prezesów jednostek, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji, służby mundurowe, przedstawicieli zakładów pracy, przewodniczących osiedli, sołtysów, ludzi sportu, przedstawicieli związku nauczycielstwa, polskiego, przedstawicieli Towarzystwa Kościuszkowskiego, Kombatantów Walk o Wolność, przedstawicieli stowarzyszenia „Jędrusie”, radnych powiatowych, poczty sztandarowe, harcerzy, samorządy uczniowskie, młodzież, media oraz współgospodarzy -  radnych Rady Miejskiej oraz  burmistrza, a nade wszystko przybyłych na uroczystość mieszkańców.

     Dalsza część uroczystości to przemówienia podkreślające i przypominające ten ważny dla narodu fragment historii. Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Połańcu - Stanisław Lolo, który przypomniał, że 11 listopada 1918 roku to data bardzo ważna w dziejach historii, bo oznacza powrót Polski na mapę Europy i świata po 123 latach niewoli. Patriotyzm oparty na prawdzie, wartościach towarzyszył przecież od zawsze naszym rodakom – twórcom  i obrońcom Konstytucji 3 Maja, bohaterom Insurekcji Kościuszkowskiej, żołnierzom powstań narodowych i legionistom. W swoim przemówieniu przewodniczący przypomniał rys historyczny – drogę do odzyskania niepodległości. 11 listopada powinien być dla każdego prawdziwego Polaka dniem wyjątkowym. Najlepszym świadectwem na miłość do Ojczyzny jest dzisiaj udział w  patriotycznych wydarzeniach – zaznaczał przewodniczący. Miłość Ojczyzny to najpierw pamięć, pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość. Dlatego winniśmy im pamięć. Dziś chylimy czoła przed wszystkimi bohaterami tamtych wydarzeń dziękując za ofiarę i trud kilku pokoleń naszych rodaków. Nasza codzienna, sumienna i dobrze wykonywana praca to jest właśnie patriotyzm. „Doceńmy naszą wolność i niepodległość. Miejmy świadomość, że Wolność i życie zawdzięczamy przodkom, dzięki którym 11 listopada Polska stała się faktem, a nie tęsknotą i nadzieją. Mamy obowiązek pokazywać prawdę o minionych czasach, uczyć czym jest patriotyzm, niepodległość, honor i męstwo” – zaakcentował przewodniczący. Marek Strzała – Radny Sejmiku woj. świętokrzyskiego odczytał list od poseł Anny Krupki z życzeniami i z przekazem, że w dniu 11 listopada nasze myśli i uczucia kierujemy w stronę patriotycznych wartości, ale należy pamiętać zawsze, że trzeba o nią nieustannie walczyć i zabiegać, aby Polska mogła na nas zawsze liczyć. Były również życzenia. Wicestarosta Tomasz Fąfara z kolei podkreślił ważność święta przypominając, że o niepodległość walczyły różne siły, a rok 1918 był rokiem szczególnym – jedności narodu wokół idei niepodległości. Patrząc z perspektywy czasu ważna jest dzisiaj jedność. „Mamy szansę, najdłuższy okres pokoju, sprzyjającą sytuację międzynarodową – nie zatraćmy tego, skupmy się wokół flag”- zaakcentował wicestarosta. Następnie głos zabrał Włodzimierz Ligęza – były przewodniczący rady powiatu wyrażając radość z organizacji uroczystości z apelem, by społeczeństwo potrafiło zrozumieć, że mamy jedną Ojczyznę i razem powinniśmy współpracować dla niej. Z kolei były przewodniczący Rady Miejskiej  - Roman Łowicki podkreślił w swym przemówieniu, aby należycie pełnić swoje obowiązki, troszczyć się o starsze pokolenia, szanować naszą flagę i pielęgnować Wolność. W dalszym przebiegu uroczystości  Alfreda Świtek - prezes zarządu, Engie Energia Polska  zaakcentowała, że dzisiaj przyzwyczailiśmy się do swobodnego prezentowania swoich poglądów, prowadzenia działalności gospodarczej, budowania społeczeństwa otwartego na cały świat, ale należy pamiętać, że dumni możemy być właśnie z naszej historii, możemy wspominać wielkich Polaków, bohaterów. Wolność i niepodległość to także nauka, ale to również dla nas wielkie zobowiązanie, aby kultywować i przekazywać następnym pokoleniom prawdziwą historię, aby próbować w naszych codziennych pracach, obowiązkach, spotkaniach nie dzielić, ale łączyć. Sesja to jest lekcja historii. Pani prezes podkreśliła, że chciałaby, aby przez następne pokolenia nasze dzieci, wnuki mogły niepodległą Polską się cieszyć, aby nigdy nie wróciły lata kiedy o niepodległość trzeba będzie zawalczyć. Jako przedsiębiorca głos zabrał Marian Macias apelując, by dzień 11 listopada był radosny dla wszystkich, by młodzi ludzie nie wyjeżdżali, żeby w Polsce znaleźli miejsca pracy. Następnie na mównicy głos zajął burmistrz – Jacek Tarnowski. W pierwszej kolejności złożył życzenia dla  wszystkich od marszałka woj. świętokrzyskiego – Adama Jarubasa, radości w obchodzeniu święta, sukcesów i radosnych dni. A od siebie wiele słów, w których zawarł aspekt dążenia przez naród do odzyskania wolności przez ukazanie atmosfery tamtych dni oraz wskazał na mądre i świadome korzystanie ze zdobytej wolności przez cały naród. Podkreślił ważność dat historycznych, a szczególnie roku 1918, kiedy odzyskaliśmy niepodległość. Dziś żyjemy w wolnej i suwerennej Polsce, możemy świętować, cieszyć się radością niepodległości. Jednakże w dzisiejszych czasach słowa takie jak patriotyzm, miłość do ojczyzny nabrały zupełnie nowego wymiaru. „Jesteśmy dumni, i nieprzemijająco czcimy ofiarę i pamięć. Niech ten niebywały entuzjazm naszych rodaków udzieli się również nam, niech dzisiejszy dzień będzie dla nas radosny i wyjątkowy. Pochylmy zatem głowy i oddajmy pamięć tym, którzy na to zasługują poprzez udział w uroczystości,  modlitwie na Mszy św., wywieszeniu flagi państwowej, czy złożeniu kwiatów na mogiłach poległych za Ojczyznę i w miejscach pamięci. Obecnie zaangażowanie patriotyczne nie wymaga od nas poświęcenia, ofiary krwi czy dokonywania dramatycznych wyborów pomiędzy życiem, a służbą Ojczyźnie. Nie znaczy to jednak, że patriotyzm przestał być potrzebny we współczesnym świecie, jest wręcz odwrotnie. Budując dzisiaj „Małą Ojczyznę” powinniśmy ją oprzeć na mocnych podwalinach wywiedzionych z naszej jakże bogatej przeszłości" - mówił burmistrz prosząc także o przekazywanie tradycji najmłodszym pokoleniom. Dziś możemy w spokoju wypełniać nasz patriotyczny obowiązek - nie zapominając jednak o przeszłości, o naszej historii, o bohaterach z 1918 roku. Ciągle aktualne są pytania o podstawowe wartości: o prawdę, godność, honor, i o pamięć. Bo przecież historia nauczyła nas, że Wolność nie jest nam dana raz na zawsze… Że wymaga – od każdego z nas – ciągłych starań i codziennej pracy – podkreślał burmistrz. Na zakończenie dziękując serdecznie wszystkim za obecność zostały złożone życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości - mądrego korzystania z daru wolności i zjednoczenia w osiąganiu wspólnych celów. Aby pamięć  o najcenniejszej z ofiar – własnym życiu, złożonym na szali przez  walczących naszych przodków o odzyskanie utraconego bytu państwowego była siłą do kształtowania się nowoczesnego społeczeństwa, silnego  i suwerennego, zgodnego. Na ten dzień narodowego świętowania dziękując wszystkim za uczestnictwo i organizację burmistrz zaprosił na dalszą część uroczystości. Referat historyczny wygłosiła na zakończenie radna Małgorzata Dalmata – Konwicka przypominając kręte drogi odzyskania niepodległości poprzez rozbiory, powstania, rewolucję, wojnę.

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest Ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.

Po zamknięciu Uroczystej Sesji odbyły sie wystąpienia patriotyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży.

Na zakończenie pierwszej części uroczystości Przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Lolo podziękował wszystkim za udział  i  zaprosił  na dalsze obchody. 

Dzień 11 listopada 1918 r. okazał się być datą przełomową, otwierającą nowy rozdział w historii naszego narodu, dającą dziejową szansę na odbudowanie tego, co przez ponad sto lat zaborcze mocarstwa próbowały zniszczyć. Polska musiała zmierzyć się z trudnym zadaniem ponownego zjednoczenia państwa. Święto to ma dziś charakter szczególny nie tylko ze względu na silny akcent historyczny utrwalony na kartkach dokumentów czy podręczników historii. Dzisiaj również zmagamy się z obowiązkami, jakie niesie ze sobą nieustanne tworzenie i doskonalenie Polski, ciągłe zabieganie o jej rozwój, utrzymanie prawdziwej wolności i demokracji. Obchody Święta Niepodległości to więc nie tylko pełen szacunku ukłon w stronę tych, którzy walczyli o wolną Ojczyznę, ale też wyraz nadziei na to, że niepodległość Polski nie będzie tylko czymś oczywistym i spowszedniałym oraz wyraz nadziei na tworzenie przez Polaków nowej i lepszej rzeczywistości.
Po Uroczystej Sesji Rady Miejskiej poszczególne delegacje, zaproszeni goście i mieszkańcy Połańca wspólnie modlili się podczas uroczystej Mszy Świętej w Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu w intencji Ojczyzny. Honorową wartę pełnili strażacy, kosynierzy i strzelcy Legii Polsko - Włoskiej z Towarzystwa Kościuszkowskiego w Połańcu. W wygłoszonej homilii ksiądz przypomniał zgromadzonym, że dzisiejszy patriotyzm powinien przyczyniać się do niesienia dobra społeczności – „jest to nasz wielki, zbiorowy obowiązek”. BÓG, HONOR, OJCZYZNA  -największe wartości. I pytania o jedność narodu, o zgodę wśród ludzi, o zjednoczenie. Po odśpiewaniu religijnej pieśni patriotycznej "Boże, coś Polskę” poszczególne delegacje udały się do miejsc pamięci i mogił poległych. Podziękowania za  przybycie złożył  pod Krzyżem Kosynierów Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Jacek Tarnowski apelując, abyśmy potrafili znaczenie daru wolności, który otrzymaliśmy od naszych ojców przekazywać przyszłym pokoleniom.

 

Cześć oddały następujące delegacje:

 • Przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Lolo i Rada Miejska w Połańcu;
 • Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec - Jacek Tarnowski z pracownikami;
 • Engie Energia Polska
 • Dyrekcja i dzieci z Przedszkola Publicznego w Połańcu oraz żłobka;
 • Pzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Elpoterm w Połańcu;
 • Służby Mundurowe Policji i Państwowej Straży;
 • Zarząd Miejsko - Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy;
 • Centrum Kultury i Sztuki; Publiczna Biblioteka;
 • Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Wychowania;
 • Publiczne Gimnazjum im Królowej Jadwigi;
 • Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu;
 • Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy;
 • Szkoła Podstawowa w Zrębinie;
 • Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu;
 • Stowarzyszenie „Jędrusie”;
 • Przewodniczący osiedli i Sołtysi Gminy Połaniec;
 • Dzieci, młodzież, mieszkańcy.

Miejsca pamięci:

 

PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI W OBIEKTYWIE

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.