STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

„LIDER Ekonomii Społecznej” - konkurs

dodano przez: Dominika

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Lider Ekonomii Społecznej”, organizowanego w ramach projektu  „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” Konkurs ten ogłaszany będzie corocznie i ma na celu uhonorowanie podmiotów, samorządów i przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, promują postawy zgodne z ideą odpowiedzialności społecznej oraz przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach:

I - Samorząd prospołeczny

II – Przedsiębiorstwo społeczne

III - Biznes prospołeczny.

w ramach projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie 9.3 Wspieranie ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej

Informacje na stronie www.es.umws.pl.

27 październik 2016 Czytaj więcej

WRĘCZENIE AKTÓW MIANOWANIA

dodano przez: Dominika

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg" - takie ślubowanie 27 października 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec  złożyły nauczycielki, które zdały pozytywnie egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Jest więcej zawodów, których znaczenie w trosce o człowieka jest bez wątpienia znaczące, istnieje jednak tylko jedno powołanie, które w największym stopniu bierze udział w kształtowaniu osobowości, a jest nim powołanie nauczycielskie.

 

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego podwyższa status zawodowy nauczyciela i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia awansu – nauczyciela dyplomowanego. Dokument ten świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętności zawodowych, tak potrzebnych w nauczaniu naszych dzieci.

26 październik 2016 Czytaj więcej

ZMIANY INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OSIEDLU POŁUDNIE W TOKU

dodano przez: Dominika

W planie rozwoju Połańca szczególne miejsce zajmuje rozbudowa infrastruktury technicznej..., bo nowoczesna infrastruktura nie tylko zapewnia mieszkańcom wysoką jakość życia, ale i w istotny sposób zwiększa atrakcyjność inwestycyjną miasta i gminy. Podjęcie tak wielu działań rewolucjonizujących całą infrastrukturę byłoby niemożliwe bez zaangażowania ogromnych środków, w tym unijnych, po które z drugiej strony też trzeba umieć sięgać.

26 październik 2016 Czytaj więcej

Rajd „Mosty łączą III”

dodano przez: Dominika

Koło PTTK w Połańcu realizuje swój pomysł na integrację społeczności gmin nadwiślańskich. Zaczynaliśmy nasze spotkania kilka lat temu przy okazji rajdów „Budujemy Mosty”. 22 paździrnika po raz trzeci, uczestniczyliśmy w rajdzie Koła PTTK w Połańcu pod hasłem „Mosty łączą”. W pierwszym etapie Rajdu, grupa 30 osób z Gminy Gawłuszowice zwiedziła  połaniecką Elektrownię. Kolejny etap jednoczenia nadwiślańskich społeczności zaczął się wspólną fotografią przy Pomniku Kościuszki. Potem udaliśmy się do świetlicy w Rudnikach, gdzie podczas dobrej zabawy zawieramy nowe i odświeżamy stare znajomości. W imprezie udział wzięło 70 osób.

26 październik 2016 Czytaj więcej

PSY DO ADOPCJI

dodano przez: Dominika

Dwa psy -  samotne i porzucone czekają na  ludzi o dobrym sercu, którzy obdarzą je opieką  i ciepłem. Obydwa pieski różną sie jedynie temperamentem  -  jeden jest chętny do zabawy, bardzo żywy zainteresowany wszystkim co dzieje się w pobliżu,  drugi natomiast spokojny lgnący do człowieka, potrzebujący przyjaźni i czułości.

Obydwa  czekają na właścicieli –obydwa potrzebują uwagi i troski!!!

Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt pod numerem telefonu 

15 865 05 40 wew. 21 

lub bezpośrednio na miejscu:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Połańcu ul. Krakowska 11
.

 

26 październik 2016 Czytaj więcej

Połaniec ze swoją ofertą inwestycyjną wśród największych świętokrzyskich przedsiębiorców

dodano przez: Justyna
W dniu 24 października w Kielcach odbyła się konferencja gospodarcza z udziałem największych świętokrzyskich przedsiębiorców. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
Gmina Połaniec po raz kolejny wykorzystała szansę bezpośredniego spotkania z przedsiębiorcami i zaprezentowania swojego potencjału inwestycyjnego. Obecność naszego zespołu wraz z burmistrzem Miasta i Gminy Połaniec, była dobrą okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń, a przede wszystkim promocji  regionu i kompleksowo uzbrojonej strefy inwestycyjnej w Połańcu. 

26 październik 2016 Czytaj więcej

Co nowego w strefie kinomana?

dodano przez: Dominika

26 październik 2016 Czytaj więcej

PROPOZYCJA KINOWA

dodano przez: Dominika

Zapraszamy na Halloween w Kinie "Impresja". W „Osobliwym domu pani Peregrine” poznacie niezwykłych mieszkańców i ich niesamowite moce...Film trzymający w napięciu dla dzieci i dorosłych z fantazją.... Nie może Ciebie zabraknąć.

26 październik 2016 Czytaj więcej

Zapasy sportem wszystkich dzieci

                dodano przez: Dominika

Uczniowie  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu w dniu 21.10.2016 r. brali udział w Turnieju finałowym szkół podstawowych w ramach programu ,,Zapasy sportem wszystkich dzieci” w Warszawie. Organizatorami tej sportowej imprezy byli: Polski Związek Zapaśniczy oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. W  trzeciej już edycji realizacją projektu zostało objętych ponad 1164 uczniów z 97 szkół podstawowych z całego kraju. Podczas zawodów, które odbyły się na obiektach Białołęckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zakwalifikowanych zostało  8 szkół z województw: mazowieckie (Warszawa),lubelskie, podkarpackie, łódzkie, świętokrzyskie, warmińsko – mazurskie, mazowieckie ( Radom), podlaskie.

 

26 październik 2016 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.