STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Niezwykle ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec. Podpisano umowę o dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz wyposażenia specjalistycznego.

dodano przez: Grzegorz

W środę, 19 października 2016 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, podpisał z przedstawicielami samorządu Połańca umowę w ramach Działania 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Do konkursu zgłoszono 43 projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 24,9 mln złotych, co jest kwotą trzykrotnie wyższą niż dostępne środki w kwocie 9,1 mln złotych. Do dofinansowania Zarząd Województwa wybrał 15 najwyżej ocenionych projektów, wśród nich znalazł się również wniosek Gminy Połaniec.

W ramach projektu pn. „Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w Gminie Połaniec” przewiduje się zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz dodatkowego sprzętu i wyposażenia specjalistycznego w celu usprawnienia akcji ratowniczych.

21 październik 2016 Czytaj więcej

Spotkanie pokoleń - integracja w Klubach Seniora na Osiedlu Północ

dodano przez: Dominika

W czwartkowe popołudnie (20 pażdziernika) w budynku świetlicy na Osiedlu Północ odbyło się spotkanie integracyjne dwóch Klubów Seniora – z Osiedla Północ i ze Zrębina. Była to okazja do wspólnych rozmów, wspomnień, śpiewów, wszak przynależność do klubu daje przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Klubowicze w naszej gminie, jak można było się dowiedzieć razem  ćwiczą, uprawiają różne dyscypliny sportowe, spacerują i zwiedzają,  aktywnie uczestniczą też w życiu kulturalnym miasta - wspólnie chodzą do kina, ale także sami stają na scenie, prezentując swoje talenty wokalne czy aktorskie.

21 październik 2016 Czytaj więcej

Uroczyste otwarcie Obiektu Sportowo – Rekreacyjnego na Stadionie Miejskim. Spełnione marzenia sportowców

dodano przez: Dominika

13 października  br. był szczególnym dniem nie tylko dla sportowców, ale także dla lokalnej społeczności Miasta i Gminy Połaniec, bowiem uroczyście poświęcono i otwarto zmodernizowany obiekt sportowo – rekreacyjny na stadionie miejskim, który daje nowe możliwości rozwoju od najmłodszych sportowców po drużynę seniorów. Wybudowany obiekt z kompleksowym zapleczem, wyposażony w siłownię oraz gabinet odnowy biologicznej z jacuzzi i sauną, szatniami, biurami oraz salami konferencyjnymi otwiera większe możliwości do osiągania jeszcze lepszych wyników sportowych. W oficjalnym otwarciu udział wzięli przedstawiciele lokalnego samorządu, sportowcy, zaproszeni goście, którzy podkreślali, że w dzisiejszych czasach obiekt jaki powstał przy ulicy Sportowej jest marzeniem wielu klubów nie tylko w województwie świętokrzyskim, ale w całej Polsce. Dzięki stworzonym doskonałym warunkom będzie możliwość przeprowadzenia meczu pokazowego narodowej reprezentacji młodzieżowej i szereg innych imprez sportowych.

21 październik 2016 Czytaj więcej

Spektakl teatralny w CKiSz w Połańcu

dodano przez: Grzegorz

Zapraszamy na spektakl teatralny „Spróbujmy Jeszcze Raz”
do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
25 października 2016 o godz. 19.00

Przezabawna, brawurowa komedia w dwóch aktach, z których każdy jest oddzielną historią, opowiadającą o perypetiach par w średnim wieku. Tekst Murraya F. Schisgala to światowy hit komediowy, napisany przez autora niezapominanego filmu Tootsie (z Dustinem Hoffmanem w roli głównej). Spektakl obfituje w niebywale śmieszne sytuacje i dialogi, niesie nadzieję poruszając jednocześnie ważne i trudne damsko-męskie tematy.

W części pierwszej On- niespełniony aktor, którego kariera sprowadza się obecnie do reklamowania karmy dla kotów i Ona- rozczarowana i zmęczona życiem policjantka spotykają się w dość nieprzyjemnej sytuacji. Okazuje się jednak, że twardej policjantce i wrażliwemu artyście może być do siebie bliżej, niż się wydaje. Trzeba tylko pokonać strach i spróbować jeszcze raz…W drugiej części On-znudzony mąż skupiający się na ignorowaniu marudzenia żony i Ona-niespełniona i niedopieszczona gospodyni domowa, która stara się jeszcze raz pobudzić stygnące uczucia i namiętności nowoczesnymi metodami terapii pewnego kontrowersyjnego seksuologa.

21 październik 2016 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

dodano przez: Aleksandra

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 27 października 2016 roku
(godz. 15:30)

1. Otwarcie sesji /x.

2. Wręczenie przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze.

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Rady Miejskiej.

4. Przyjęcie protokołów: Nr XXIX/2016, Nr XXX/2016.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

21 październik 2016 Czytaj więcej

Spotkanie z byłymi pracownikami połanieckich przedszkoli

dodano przez: Aleksandra

„Za trud,
                               za serce,
                                                                    za uśmiech
                                                                                                                  - dziękujemy!"

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Przedszkolu Publicznym w Połańcu Filia Nr 1 zorganizowano spotkanie z byłymi pracownikami połanieckich przedszkoli. Wszystkich przybyłych gości powitała pani dyrektor Anna Kaniszewska, która w imieniu własnym i wszystkich pracowników złożyła emerytom i rencistom serdeczne życzenia.

20 październik 2016 Czytaj więcej

WESPRZYJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

dodano przez: Grzegorz

20 październik 2016 Czytaj więcej

DROGA W KAMIEŃCU PRZEJDZIE GRUNTOWNY REMONT

dodano przez: Dominika

W dniu dzisiejszym burmistrz Połańca –Jacek Tarnowski zawarł umowę z Adamem Darowskim prowadzącym działalność pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” z siedzibą w Kłodzie celem rozpoczęcia zakresu prac jakie składają się na remont drogi gminnej o numerze 366119T w miejscowości Kamieniec. Termin zakończenia zadania zamyka się datą 21.11.2016 roku.  Przedmiotowy odcinek  będzie poddany remontowi od km 0+900 do km 1+302,6. Jest to droga  dojazdowa do terenów zalesionych i gruntów rolnych. W zakres zadania inwestycyjnego wchodzi wykonanie nawierzchni asfaltowej, warstwa ścieralna o grubości 4 cm, warstwy wiążącej grubości 4 cm, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego gr. 20 cm oraz wykonanie poboczy z kamienia dolomitowego. Kwota zadania to 158 755, 57 zł brutto.  Na remont drogi Miasto i Gmina Połaniec otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  Wysokość dotacji wynosić będzie 66 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. Podpisanie aktu umowy odbyło się w obecności skarbnik – Małgorzaty Żugaj, kierownik ref. inwestycyjnego – Danuty Bobrowskiej,  podinspektora ds. inwestycji w UMiG – Artura Maja, radnego – Leszka Walczyka, sołtysa – Bronisława Tarasa.  

 

19 październik 2016 Czytaj więcej

Ogłoszenie

dodano przez: Dominika

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023, zachęcamy Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Po zaakceptowaniu złożonej propozycji projektu przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Wypełnioną fiszkę projektową można składać do dnia 24 października 2016 roku w następujących formach: drogą elektroniczną na adres e-mail: joanna.pietras@poczta.polaniec.eu wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”; drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja” lub bezpośrednio do pokoju nr 203  w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec w godzinach pracy Urzędu.

OGŁOSZENIE

FISZKA pdf

FISZKA edytowalna

MAPA

19 październik 2016 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.