STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Remont dróg w msc. Brzozowa

2017-07-12 09:23

dodano przez: Grzegorz

W dniu 10 lipca br., w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec została zawarta umowa na remont dróg gminnych na terenie Gminy Połaniec, tj. drogi gminnej nr 366036T, nr 366037T oraz nr 366038T w msc. Brzozowa, realizowanych w roku 2017 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019. Na zakres zadania złoży się m.in. oczyszczenie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy, wzmocnienie nawierzchni asfaltowej, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, ułożenie chodnika, ścinka poboczy wraz z ich umocnieniem, regulacja kratek ściekowych, a także ustawienie nowych znaków pionowych. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Drokam" Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów.

Kwota zadania wyniesie łącznie 591 623,57 zł brutto. Termin realizacji inwestycji do dnia 31.10.2017 r. Umowę na w/w zadanie podpisał po stronie MiG Połaniec pełniący funkcję Burmistrza - Jan Bębenek, zaś po stronie wykonawcy - Tomasz Wojtas. Spotkanie odbyło się w obecności Sekretarza Gminy - Mieczysława Machulaka, Skarbnik Gminy - Małgorzaty Żugaj, radnej - Jolanty Pargieła, sołtysa msc. Brzozowa - Dariusza Bednarskiego, Kierownik Referatu Techniczno - Inwestycyjnego - Danuty Bobrowskiej oraz pracowników UMiG – inspektora Leszka Jackowskiego i pracownika ref. inwestycyjnego Radosława Plucińskiego.

Remont dróg wykonywany jest z myślą o poprawie ich stanu technicznego z uwagi na liczne spękania poprzeczne i podłużne. Wykonanie podbudowy i wzmocnienie nawierzchni asfaltowej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i konfort użytkowników dróg.

 

 

DROGA GMINNA NR 366036T

W MSC. BRZOZOWA

 

 

 

 

DROGA GMINNA NR 366037T

W MSC. BRZOZOWA

 

DROGA GMINNA NR 366038T

W MSC. BRZOZOWA

 

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.