STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

2018-02-15 18:15

dodano przez: G.S.

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu
w dniu 22 lutego 2018 roku
(godz.  15:30)

1. Otwarcie sesji /x.

2. Przyjęcie protokołów Nr LV/2018 i Nr LVI/2018.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1/ zmian  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  i  Gminy  Połaniec  na  lata 2018 -2022,

    2/ zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok,

    3/ przyjęcia programu w zakresie polityki społecznej „Karta Seniora Miasta i Gminy Połaniec”,

    4/ dopłaty    do   ceny  1 m3   dostarczonej   wody   oraz 1 m3   odprowadzanych  ścieków wynikającej z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Połaniec,

    5/ przyjęcia   Programu   opieki   nad   zwierzętami   bezdomnymi  oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Połaniec na rok 2018,

    6/ regulaminu   podwyższenia   minimalnych   stawek   wynagrodzenia   zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec,

    7/ regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Połaniec,

    8/ zmiany Uchwały Nr LVI/353/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Gminy Połaniec nieruchomości zabudowanej położonej w Połańcu przy ul. Lipowej 20,

    9/ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Spółka z o.o. na lata 2018 – 2022.

4. Informacje bieżące na temat:

    - pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,

    - pracy Burmistrza Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym

      *w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,

    - pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje radnych.

6. Dyskusja i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

/x   – do porządku obrad mogą być  wprowadzone dodatkowe tematy

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Stanisław Lolo

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebrania komisji:

19.02.2018 – godz. 14:30 wspólne zebranie Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia,

21.02.2018 – godz.   9:00 zebranie Komisji Rewizyjnej,

21.02.2018 – godz. 14:30 wspólne zebranie Komisji Rolnictwa i Komisji Budżetu.

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.