STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Inicjatyw/Aktywności Obywatelskich

2018-04-13 15:12

dodano przez: G.S

Funkcjonujące na ziemi połanieckiej organizacje pozarządowe odgrywają niezwykle ważną, nieocenioną rolę dla rozwoju lokalnej społeczności. Podmioty te realizują ważne cele społeczne, a charakterystyczną  ich cechą  jest wielobranżowość – prowadzą  swoją  działalność  w  różnych  dziedzinach  i  obszarach.  Najczęściej  są  to  działania  edukacyjne,  ale  także  z  zakresu kultury i sztuki czy sportu, turystyki i rekreacji.  Poprzez  swoje  liczne  działania zachęcają społeczność do aktywnego udziału  w  licznych  realizowanych  inicjatywach,  a  przyjezdnych  gości  do  korzystania  z  walorów i uroków  przyrodniczo-kulturowych,  jak  również  atrakcji  położonych na  obszarze  gminy.

W  celu  zapewnienia lepszych warunków dla funkcjonowania i rozwoju stowarzyszeń działających na terenie Miasta i Gminy Połaniec, samorząd Połańca podjął działania na rzecz utworzenia Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Byłaby to siedziba nie tylko dla organizacji pozarządowych, które nie posiadają miejsca spotkań, ale także dla nowopowstałych grup społecznych. W ramach programu rewitalizacji podjęte zostaną starania mające na celu modernizację i zagospodarowanie budynku dawnej spółdzielni inwalidów przy ul. Staszowskiej w Połańcu.

11 grudnia 2017 roku Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddział Kielce na zlecenie Miasta i Gminy Połaniec ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Centrum Inicjatyw/ Aktywności Obywatelskich w budynku dawnej spółdzielni inwalidów wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, znajdującego się na dz. nr 4720 oraz części działki nr 4721 przy ul. Staszowskiej w Połańcu. Konkurs zorganizowany został w formie jednoetapowego, otwartego konkursu architektonicznego, w którym uczestnicy konkursu składali prace konkursowe wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Przedmiotem konkursu było sporządzenie koncepcji architektonicznej Centrum Inicjatyw / Aktywności Obywatelskich w budynku dawnej spółdzielni inwalidów wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, znajdującego się na działce nr 4720 oraz części działki nr 4721 przy ul. Staszowskiej 4 w Połańcu. Przedstawione koncepcje obejmowały rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku istniejącego dawnej spółdzielni inwalidów wraz z zagospodarowaniem terenu.

Głównym celem opisywanej inicjatywy było wyłonienie koncepcji architektonicznej, najlepszej pod względem funkcjonalno – użytkowym oraz kompozycyjnym z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.

Ilość projektów, które przesłano na konkurs przerosła najśmielsze oczekiwania, nawet organizatorów. Do udziału w konkursie bowiem przystąpiło aż 16 pracowni architektonicznych. Wyłonienie najlepszego rozwiązania, aż z tylu koncepcji było nie lada wyzwaniem dla sądu konkursowego, który obradował 05.04. 2018 r.  Skład sądu konkursowego składał się z następujących osób:

- Wojciech Głowacki (SARP O/Kielce) jako przewodniczący Sądu Konkursowego
- Wojciech Gwizdak (SARP O/Kielce)
- Grzegorz Król (SARP O/Kielce)
- Danuta Bobrowska (UMiG Połaniec)
- Artur Maj (UMiG Połaniec)
- Małgorzata Kruzel – Witek (UMiG Połaniec)

Jak twierdzą sami zainteresowani obrady sądu konkursowego nad wyłonieniem najlepszego rozwiązania trwały do późnych godzin wieczornych. Ogłoszenie wyników nastąpiło 12.04.2018 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec w sali konferencyjnej na parterze.

Drugie miejsce w konkursie oraz nagrodę w wysokości 4 000 zł zajęła praca autorstwa pracowni architektonicznej ARCHIMENTAL S.C. Jerzy Ciba, Janusz Ochota z Bytomia.

Drugą nagrodę przyznano za czytelność podziału funkcji ogólnodostępnej oraz tej przeznaczonej dla organizacji pozarządowych, a także ich poprawną integrację. Sąd docenił również tradycyjny wyraz architektury oraz wyeksponowanie przestrzeni publicznej.

Pierwsze miejsce natomiast zajęła koncepcja architektoniczna Pracowni Architektury Witold Sienkiel z Żywca. Tym samym do zwycięzców trafia nagroda w wysokości 6 000 zł oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Przyznając pierwsze miejsce zwrócono uwagę przede wszystkim na poprawnie rozwiązaną funkcję w pełni zgodą z oczekiwaniami zawartymi w regulaminie konkursu oraz na czytelność i prostotę formy architektonicznej. Sąd konkursowy docenił otwarcia widokowe, szacunek do zastanej tkanki miejskiej oraz powiązanie z otaczającą zielenią. Nie umknął uwadze również fakt, że zwycięscy w swojej koncepcji świadomie nawiązali do lokalnej zabudowy historycznej, dokonane poprzez użycie cegły na elewacjach budynku.

Wystawę wszystkich prac biorących udział w konkursie można zobaczyć w Urzędzie Miasta i Gminy na parterze budynku. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy, a laureatom gratulujemy.

Przeprowadzony konkurs architektoniczny pozwolił wyłonić projekty najlepszych budynków i dostarczył wielu odpowiedzi na ten sam problem, umożliwiając tym samym wybór najlepszego rozwiązania, spośród zgłoszonych propozycji. Rozwiązania konkursowe utworzyły wiele propozycji, pozwalając ocenić złożoność problematyki konkursu i dokonać trafnego wyboru. Biorąc pod uwagę popularność jaką cieszył się konkurs widać, ze efekty tak przyjętej formuły są bardzo dobre, a możliwości bardzo szerokie, co w przypadku tej inicjatywy oraz kolejnych tego typu działań podejmowanych przez Gminę Połaniec będą niezwykle pomocne przy ich realizacji.

Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.