STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Muzyczne spotkanie w niedzielę

dodano przez: Dominika     

23 sierpień 2016 Czytaj więcej

Sesja Rady Miejskiej w Połańcu

dodano przez: Grzegorz

Porządek obrad
na sesję Rady Miejskiej w Połańcu w dniu
25 sierpnia 2016 roku
(godz.  15:30)

 

1. Otwarcie sesji /x.

2. Przyjęcie protokołów Nr XXVI/2016 i Nr XXVII/2016.

3. Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2016 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

22 sierpień 2016 Czytaj więcej

ZAPRASZAMY NA DOŻYNKI GMINNE!

dodano przez: Aleksandra

18 sierpień 2016 Czytaj więcej

Piknik Piłkarski „Turnieje piłki nożnej dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Połaniec”

dodano przez: Justyna
Gorąca atmosfera i ogromne emocje towarzyszyły  wszystkim uczestnikom  wakacyjnych  turniejów piłki nożnej dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Połaniec, które zostały rozegrane w ostatnich dniach lipca i pierwszych dniach sierpnia na boiskach sportowych na terenie gminy Połaniec. Była to pierwsza część piłkarskich wakacyjnych emocji. 

18 sierpień 2016 Czytaj więcej

Propozycja Kina "Impresja" na weekend

dodano przez: Aleksandra

18 sierpień 2016 Czytaj więcej

PAPIEROWE FANTAZJE W WYKONANIU DZIECI ZE ŚWIETLICY W WYMYSŁOWIE

dodano przez: Dominika     

Pozyskane przez gminę Połaniec środki zewnętrzne pozwoliły stworzyć bezpieczne, dostosowane do oczekiwań i potrzeb maluchów w różnym wieku, nowoczesne place zabaw i małe kompleksy sportowe – boiska do piłki nożnej, siatkówki plażowej i koszykówki, a także świetlice w sołectwach gminy Połaniec. Wszystkie obiekty cieszą się ogromną popularnością wśród najmłodszych mieszkańców gminy Połaniec. Podniosła się również ich aktywność fizyczna. Duża ilość nowych obiektów przyczyniła się także do zwiększenia integracji społecznej, ponieważ powstałe obiekty dają możliwość organizowania gier i turniejów zespołowych oraz organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych. W nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy i raj dla dzieci w postaci placu zabaw wzbogaciła się również miejscowość WymysłówTo właśnie tutaj "świetlicowe dzieci" są bardzo kreatywne i interesuje ich świat w każdej perspektywie. Świetlica posiada bardzo dobre warunki bazowe do prowadzenia działalności kulturalnej, tak jak i pozostałe obiekty zlokalizowane w innych sołectwach. 

13 sierpień 2016 Czytaj więcej

WSPÓLNA INWESTYCJA DROGOWA EFEKTEM WIELOLETNIEJ, DOBREJ WSPÓŁPRACY POŁAŃCA I ŁUBNIC

dodano przez: Dominika        

Współczesne miasta i gminy powinny mniej ze sobą konkurować, a bardziej współpracować. Przykładem na owocną, trwałą, efektywną, ukierunkowaną na konkretne cele i rezultaty współpracę, gdzie dwa samorządy nawzajem się ubogacają, otwierając na doświadczenia i realizację wspólnych potrzeb jest Miasto i Gmina Połaniec oraz Gmina Łubnice. Wiele zrealizowanych wspólnych sąsiedzkich inicjatyw daje podstawy, aby uznać że samorządy te stworzyły płaszczyznę porozumienia, która umożliwia podejmowanie dalszych, niezwykle potrzebnych inicjatyw. Finalnym efektem dotychczasowego wsparcia obu stron było zawarcie umowy na wspólne zadanie inwestycyjne. 

12 sierpień 2016 Czytaj więcej

Kolejne spotkania integracyjne uczestników ŚDS z mieszkańcami z terenu Miasta i Gminy Połaniec

dodano przez: Dominika        

W dniu 4 sierpnia gościliśmy w Rybitwach a 11 sierpnia w Maśniku, gdzie byli zaproszeni mieszkańcy Ruszczy Kępy oraz Maśnika. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkających tam seniorów. Spotkanie rozpoczęła Pani Anna Konat- kierownik ŚDS w Połańcu dziękując naszym gościom za przybycie oraz opowiadając o działalności placówki. Każdy z instruktorów terapii zajęciowej przedstawił swoją pracownię i opowiedział o pracy terapeutycznej w niej prowadzonej. Zaprosiliśmy przybyłe osoby aby odwiedzili nas i zobaczyli jak wygląda dzień w ŚDS. Również nasi wspaniali podopieczni indywidualnie opowiadali jak się czują w placówce. Następnie biesiadowaliśmy, przy smacznym cieście i faworkach przygotowanych wcześniej w pracowni kulinarnej, śpiewając a później nawet tańcząc.

  

12 sierpień 2016 Czytaj więcej

DZIAŁANIA W KIERUNKU POMOCY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – DLA ROZWOJU REGIONU

dodano przez: Dominika

Mapa pomocy regionalnej ma na celu równoważny rozwój województw. Wysokość pomocy publicznej w regionach jest uzależniona od wysokości dochodu przypadającego na mieszkańca danego regionu. Regiony pomocy publicznej pokrywają się z granicami województw. Wyjątek stanowi województwo mazowieckie, gdzie region ten dzieli się na mniejsze podregiony. Nasz region świętokrzyski (województwo), gdzie pomoc publiczna wynosi 35%, sąsiaduje z województwami/regionami: podkarpackim – o wielkości pomocy publicznej 50%, lubelskim – 50%, podregionem radomskim – 35%, województwem/ regionem łódzkim – 35%, śląskim – 25% i małopolskim – 35%. Obowiązuje od 1 lipca 2014 roku. 

11 sierpień 2016 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.