STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

POŁANIEC - TRAFIONE MIEJSCE

dodano przez: Dominika

OBRAZ W POWIĘKSZENIU PO KLIKNIĘCIU

06 lipiec 2016 Czytaj więcej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

dodano przez: Dominika

Słoneczne popołudnie 5 lipca uczestnicy wraz z kadrą WTZ spędzili w Kolbuszowej w Muzeum Kultury Ludowej. Skansen to urokliwe wsie z przełomu XIX i XX wieku. Prezentują kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków, zamieszkujących niegdyś teren północnej części obecnego województwa podkarpackiego. 

06 lipiec 2016 Czytaj więcej

TRUSKAWKOWE POŻEGNANIE W RUSZCZY

dodano przez: Dominika

Żywiołowe, artystyczne„Truskawkowe Sky” w wykonaniu dzieci z Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu rozpoczęło coroczny festyn w Ruszczy. Licznie zgromadzona w cieniu parkowych drzew publiczność dużymi brawami reagowała na kolejne prezentacje zespołów wokalnych „Piano”, „Dimininento”, „Forte”, „Ok”, „Sweet”, „OJEJ”, tanecznych "Digress” i „Formacja Tańca Towarzyskiego”. Oficjalnego otwarcia imprezy uroczyście dokonała Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki – Joanna Juszczyńska Burmistrz Miasta i Gminy Połaniec – Jacek Tarnowski, sołtys sołectwa Ruszcza - Marian Machniak, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek, Starosta Powiatu Staszowskiego – Michał Skotnicki, Radna Rady Miejskiej w Połańcu – Joanna Witek, Przewodniczący Rady Miejskiej - Stanisław Lolo przy obecności Wice Starosty Powiatu Staszowskiego - Tomasza Fąfara, Radnego Powiatu - Jacka Nowaka, Radnych Rady Miejskiej w Połańcu –Zdzisława Kwiatkowskiego, Andrzeja Wawrzyńca i Izabeli Płonka,  Skarbnika Gminy Połaniec Małgorzaty Żugaj i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszczy - Piotra Janiszewskiego. Na festyn przybyli również przedstawiciele jednostek, prezesi i dyrektorzy firm z terenu gminy i powiatu, przedstawiciele sportu, oświaty, sołtysi, rady sołeckie, mieszkańcy, plantatorzy i rolnicy.

05 lipiec 2016 Czytaj więcej

Kinowe propozycje dla każdego!

dodano przez: Aleksandra

05 lipiec 2016 Czytaj więcej

SPOTKANIE W SPRAWIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ORAZ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

dodano przez: Dominika

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Połaniec odbyło się  spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec, którego przedmiotem było zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Spotkanie zorganizowane zostało  w ramach realizacji projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Konferencję otworzył burmistrz – Jacek Tarnowski witając gości: Andrzeja Pałysa – prezesa WFOŚiGW w Kielcach, Katarzynę Kitlińską - inspektor w zespole ds. komunikacji, promocji i funduszy europejskich, Katarzynę Dziadek – przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Busku – Zdroju oraz zgromadzonych na sali uczestników, osób zainteresowanych powyższą tematyką  

04 lipiec 2016 Czytaj więcej

Informacja dot. badania ankietowego

dodano przez: Dominika

04 lipiec 2016 Czytaj więcej

DROGOWCY RUSZYLI W TEREN – GMINNE DROGI W REMONCIE

dodano przez: Dominika

Lista umów podpisywanych przez gminę na cele m.in. drogowe z roku na rok wydłuża się. W GMINIE Połaniec właśnie rozpoczął się sezon remontowy. Część z prac drogowych już się rozpoczęła, inne zaczną się niebawem. Podobnie jak przed rokiem, zima okazała się łaskawa, jednakże pozostawiła szkody. Drogowców niwelujących pozimowe szkody będzie można  spotkać niemalże w całej gminie. Wykonawca w ciągu trzech miesięcy musi przeprowadzić remont zniszczonych dróg, gdzie wykonana zostanie masa mineralno – asfaltowa, regulacja studzienek kanalizacyjnych betonem i regulacja kratek ściekowych. Pod remont podlegają drogi zlokalizowane w Połańcu i  gminie. Wykonywane roboty konserwacyjne są przeprowadzane na odcinkach drogowych, które wymagają takich robót celem utrzymania ich w stanie technicznym, nie zagrażającym ruchowi drogowemu.

04 lipiec 2016 Czytaj więcej

Inwestycja w społeczne potrzeby mieszkańców – kolejne miejsca dla maluchów w żłobku w budowie

dodano przez: Dominika

Komfortowe i bezpieczne przestrzenie, tak zapowiada się żłobek w Połańcu powiększony o kolejne 25 miejsc dla maluchów, który na naszych oczach „pnie się w górę”. Na terenie naszej gminy od wielu już lat ist­nie­je po­trze­ba powstania in­sty­tu­cji  o­pie­ki nad najmłodszymi dziećmi ze wzglę­du na nie­za­spo­kojone po­trze­by spo­łecz­no­ści lo­kal­nych w za­kre­sie do­stęp­ności miejsc. Powstanie do niedawna żłobka w Połańcu pokazało jak bardzo placówka była potrzebna. Zapotrzebowanie jest jednak dużo większe, potwierdzają to oblegane miejsca w istniejącej już placówce. W związku z tym za sprawę priorytetową uznano wyszukanie rozwiązania, które pozwolić by mogło stworzyć więcej miejsc dla najmłodszych pociech. Dziś jesteśmy świadkami tychże działań.

01 lipiec 2016 Czytaj więcej

Informacja

dodano przez: Dominika

01 lipiec 2016 Czytaj więcej

DROGOWE ZMIANY W SOŁECTWACH

dodano przez: Dominika

Zmienia się infrastruktura drogowa w Mieście i Gminie Połaniec. Coraz więcej inwestuje się w budowę i remont dróg, chodników oraz placów parkingowych. Każdy rok przynosi nowe kilometry dróg i ciągów pieszych. Obecnie na terenie miasta czy gminy nadal realizowane są kolejne projekty drogowe. Potrzeby inwestycyjne w gminie zwłaszcza drogowe,  sa zawsze i nie chodzi tylko o duże projekty, ale o szereg drobnych, na które od lat czekają mieszkańcy. Udaje się docierać do wszystkich miejscowości gminy Połaniec i wykonać cząstkowe remonty dróg w miejscach, w których ich stan pozostawia najwięcej do życzenia i sprawia najwięcej problemów mieszkańcom. 

01 lipiec 2016 Czytaj więcej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.