STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

Postępy prac rozbudowy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu

2019-05-20 10:02

Dodano przez: A.K. 

       Warsztat Terapii Zajęciowej w Połańcu to placówka dziennego pobytu przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.  Prowadzone działania na chwilę obecną, ale i te zaplanowane w najbliższej przyszłości są ukierunkowane na przygotowanie podopiecznych do samodzielnego życia, załatwiania własnych spraw, a nawet w konsekwencji podjęcie zatrudnienia. 
Od pewnego czasu dla poprawy jakości funkcjonowania Warsztatu prowadzona jest duża inwestycja jego  rozbudowy.
 
W chwili obecnej wykonane są następujące prace:
- wykonywana jest połać dachowa
- wykonywane są instalacje wentylacyjne
- trwają prace instalatorskie (elektryczne)
- została wykonana stolarka okienna
- została wykonana stolarka drzwiowa
- wstawione są futryny i fasady
- kładziona jest nowa podłoga w istniejącym dotychczas budynku
- wykonywane jest kompleksowe uzbrojenie obu budynków w media
 
    Dzięki tym działaniom znacznie polepszą się warunki i komfort funkcjonowania, a co za tym idzie szansa na naukę samodzielnego życia dla podopiecznych WTZ w Połańcu. Powierzchnia nowego budynku będzie ok. 3 razy większa od istniejącego, co sprawi, że warunki funkcjonowania zmienią się diametralnie: nowe duże pracownie, mieszkania treningowe i szereg rozwiązań, które zapewnią lepsze warunki korzystania. Obiekt posiadać będzie rozwiązania, które eliminują bariery dla osób niepełnosprawnych i poprawią jakość życia podopiecznych.
 
Termin zakończenia prac zaplanowany jest na 06.09.2019 r.
Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych w ramach programu: dwuetapowy konkurs zamknięty w ramach Osi Priorytetowej 7 – Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna jako element strategii terytorialnej dla określonych obszarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów realizowanych w zakresie potencjału endogenicznego.
Łączna kwota zadania wynosi: 3 971 233, 36 zł brutto, w tym dofinansowanie w kwocie 3 410 562,15 zł. Podana cena nie zawiera kosztów wyposażenia. 

 

 
Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.