STRONA ARCHIWALNA

Przejdź na stronę www.portal.polaniec.eu
  • oferta terenów inwestycyjnych
  • Kompleks basenowo-rekreacyjny Delfin
  • Most na rzece Wiśle
  • Kopiec Kościuszki
  • Panorama miasta
Z prac Gminy

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE ULIC W GMINIE POŁANIEC TYPU LED - Olbrzymie oszczędności dla całej gminy

2020-03-06 11:50

Dodano przez:E.K.

   Koszty utrzymania infrastruktury drogowej, zwłaszcza jeśli chodzi o wydatki związane z oświetleniem, są obecnie jedną z najbardziej istotnych pozycji w każdym budżecie samorządowym. Modernizacja starych, nieefektywnych energetycznie systemów oświetleniowych jest jednym z najlepszych sposobów na obniżenie nakładów na energię elektryczną. Gmina Połaniec podjęła decyzję o  modernizacji oświetlenia ulicznego, które  zapewni bardzo duże oszczędności dla całej gminy i jej mieszkańców. Modernizacja oświetlenia nie tylko pozwoli obniżyć koszty związane z eksploatacja oświetlenia ulicznego, ale przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez bardziej efektywne oświetlenie o barwie zbliżonej do naturalnej.
 
   W wyniku podjętych działań ze strony samorządu w dniu 05.03.2020roku w budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec została podpisana umowa  na wykonanie zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Połaniec” w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 3.4”Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” 
Osi 3 „Efektywna i zielona energia” pomiędzy Gminą Połaniec ul. Ruszczańska 27; 28-230 Połaniec, którą reprezentował Zastępca Burmistrza Pan Roman Adamczak, a firmą SPIE Elbud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarskiej 87, 80 – 557 Gdańsk reprezentowaną  przez Wiceprezesa Zarządu – Jarosława Pomirskiego działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
    Wykonawca za prace składające się na przedmiot umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4 711 940,58 zł brutto. Umowa obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej  do dnia 30 września 2020 roku  w oparciu, o którą będzie realizowane zadanie inwestycyjne do dnia 05.02.2020 r.
  Zadanie inwestycyjne realizowane w oparciu o umowę to dostawa nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED w ilości 1975 sztuk wraz z osprzętem i materiałami instalacyjnymi, obejmująca wymianę poprzez demontaż istniejących elementów i montaż w ich miejsce i miejsca dodatkowo wyznaczone dostarczonych materiałów, budowę 2 latarni zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE) solarno-wiatrowych, wymianę przewodów nieizolowanych typu AL linii NN zasilającego oświetlenie uliczne, na przewody izolowane AsXSn 2x25mm2 o długości 62 km wraz z osprzętem, demontaż 187 sztuk słupów w złym stanie technicznym i montaż w tej samej lokalizacji nowych słupów aluminiowych, montaż 70 sztuk nowych układów sterowania oświetleniem ulicznym, wraz z wyniesieniem układów pomiarowego poza szafy stacji transformatorowych. 
   Inwestycja jest działaniem proekologicznym polegającym na zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej potrzebnej do ich pracy. Estetyka ulic pozostanie na wysokim poziomie.
 
Z analizy przeprowadzonej w „Audycie efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulic, dróg i miejsc publicznych na terenie miasta i gminy Połaniec” wynika,iż oszczędności możliwe do osiągniecia kształtują się na poziomie ponad 400 000,00 złotych brutto w skali roku przy cenach energii elektrycznej za 2018 r
oraz około 528 000,00 złotych brutto przy cenach energii za 2020 r.,
 
Średnia oszczędność energii wyniesie około 700 142,96 kWh/rok, szacowana redukcja emisji CO2 wyniesie 564,32 Mg/rok.
 
W wyniku realizacji zadania nastąpi także zmniejszenie kosztów konserwacji i eksploatacji z uwagi na dłuższą żywotność nowego sytemu jak również 10 letniego okresu  gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zadania inwestycyjnego. Oszczędność zostanie uzyskana poprzez zmniejszenie pomiędzy opłatą za konserwację jednego punktu świetlnego (8,98 zł brutto), a przyszłą szacunkową opłatą za dzierżawę i eksploatację(3,2 zł brutto+ 2 zł brutto),  co generuje szacunkową oszczędność ok. 90.000,00 zł brutto rocznie.
 
Powrót do poprzedniej
Pomoc dla Ukrainy Spot 2019 Spot 2019 Inwestycje POŁANIEC DLA INWESTORÓW PLANY ROZWOJU Fotogaleria Połaniec.TV Merkuriusz Połaniecki Kosynier - nasza ziemia połaniecka Nagrody i wyróżnienia Oferty pracy Połaniec.info Połaniec w mediach RADA SENIORÓW MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA Interpelacje radnych INFRASTRUKTURA DROGOWA OCHRONA ŚRODOWISKA OŚWIATA I WYCHOWANIE REMONTY I BUDOWY OBIEKTÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY POŁANIEC Lokalny biznes ŚDS WTZ KARTA SENIORA Dane pomiarowe powietrza Nieodpłatna Pomoc Prawna Budowa mostu na rzece Wiśle e-świętokrzyskie Pomoc zewnętrzna dla przedsiębiorców SIP województwa świętokrzyskiego system gospodarowania odpadami propozycje zadań publicznych badanie satysfakcji zgłoś usterkę WKU Sandomierz
Sonda

Proszę ocenić zmiany dotyczące funkcjonalności strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące estetyki strony internetowej gminy

Proszę ocenić zmiany dotyczące przejrzystości strony internetowej gminy

Kalendarz wydarzeń
Więcej wydarzeń
Newsletter
Mapa aktywności organizacji pozarządowych


Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.                          Uwaga! Niniejsza strona internetowa podlega ochronie na mocy prawa autorskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Miasto i Gmina Połaniec.